Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

BioOne COMPLETE - dostęp testowy

Zapraszamy do skorzystania z nowej bazy w dostępie testowym:


BioOne COMPLETE


BioOne COMPLETE  to pełnotekstowa baza danych zawierająca ponad 208 wysokiej jakości, subskrybowanych i ogólnodostępnych (Open Access) tytułów z dziedziny nauk biologicznych, ekologii i nauk środowiskowych. Tematyka czasopism: agronomia, biochemia i biologia molekularna, biofizyka, entomologia, genetyka i dziedziczenie, geografia fizyczna, geologia, inżynieria, leśnictwo, limnologia, mikrobiologia, nauki o roślinach, nauki o środowisku, ornitologia, paleontologia, parazytologia, radiologia, medycyna nuklearna, rolnictwo, nabiał i nauki o zwierzętach, rybołówstwo, weterynaria, zdrowie publiczne. 

Prezentacja BioOne

Lista czasopism

Test potrwa do 18 maja 2019 r.

Dostęp: w sieci UWM, poza siecią dla uprawnionych użytkowników.