Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wiadomości

GAMEGRINDER - fotorelacja

Akademicki Klub Miłośników Fantastyki "OLIFANT" oraz Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie zorganizowały 21 stycznia (sobota) XII. Kortowski Mini-konwent Gier Towarzyskich GAMEGRINDER

Przysposobienie biblioteczne

Przysposobienie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów I roku studiów stacjonarnych i musi być zaliczone do końca I semestru.

Podstawą zaliczenia przedmiotu Przysposobienie biblioteczne w systemie USOS jest poprawne rozwiązanie testu (minimum 66,67%), w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2017 r.

Legalis - bezpłatny dostęp

Legalis – bezpłatny dostęp przez 5 lat !

Zapraszamy do odbioru kart aktywujących bezpłatny dostęp do  systemu informacji prawnej - Legalis. Karty z kodem czekają na Was w Oddziale Informacji Naukowej i Czytelni Czasopism (I piętro) oraz Kolekcji Nauk Społecznych – Żółta (II piętro).

Po odebraniu karty i aktywacji dostępu (termin aktywacji mija 28.02.2017) otrzymasz dostęp do:

Choinka z kart katalogowych

Świąteczne drzewko łączące w sobie ideę świąt i miłość do książek i bibliotek to już tradycja Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W tym roku na pomysłowość uniwersyteckich bibliotekarzy znów można było liczyć.

WYSTAWA o Stanisławie Vincenzie

O godzinie 13:00 (15 grudnia) zapraszamy na otwarcie WYSTAWY pt. Dialog o losie i duszy. Stanisław Vincenz (1888-1971).

Organizatorem wystawy o polskim prozaiku i eseiście, miłośniku i znawcy Huculszczyzny i Pokucia jest: Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytut Pamięci Narodowej, Oddział we Wrocławiu.

Otwarciu wystawy będą towarzyszyć dwa WYSTĄPIENIA (sala 116, Biblioteki Uniwersyteckiej UWM):

Strony