Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Informacja o zjawisku "drapieżnych czasopism"

„Drapieżne czasopisma” (predatory journals) to czasopisma, w których publikowane prace naukowe nie podlegają ocenie eksperckiej lub wykonana jest ona w oparciu o bardzo niskie standardy. Mają one charakter wydawnictw publikujących w tzw. otwartym dostępie (open access), często oferują swe usługi po wygórowanych cenach, z krótkim procesem publikacyjnym.

Więcej informacji na temat tego rodzaju czasopism można znaleźć w liście dyrektora Narodowego Centrum Nauki, Zbigniewa Błockiego, skierowanym do wszystkich kierowników projektów i staży doktorskich obecnie finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Lista „drapieżnych czasopism”