Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Konkursy Urzędu Patentowego RP

Zachęcamy do udziału w konkursach organizowanych przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej związanych z szeroko pojętą własnością intelektualną a w szczególności przemysłową:

1. XVI EDYCJA KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ NAUKOWĄ NA TEMAT WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ,

2. VI EDYCJA KONKURSU NA INFORMACJĘ MEDIALNĄ O TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, W TYM PRZEMYSŁOWEJ,

3. VI EDYCJA KONKURSU NA KRÓTKI FILM PROMUJĄCY OCHRONĘ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ,

4. XVI EDYCJA KONKURSU NA PLAKAT O TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ.

Szczegóły: https://www.uprp.pl/konkursy-uprp-20…/Menu05,824,7,index,pl/

Konkursy adresowane są do szerokiego kręgu odbiorców. O ile pierwszy z wymienionych konkursów to oferta dla pracowników naukowych, absolwentów lub studentów placówek naukowych, o tyle pozostałe trzy
konkursy mogą zainteresować każdego, choćby ze względu na pozauczelniane pasje i zainteresowania.
POLECAMY!