Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Nowa baza JSTOR

Biblioteka Uniwersytecka zaprasza do korzystania z nowo zakupionej bazy danych JSTOR.

JSTOR to elektroniczne pełnotekstowe archiwum czasopism naukowych odnoszących się do nauk humanistycznych, społecznych oraz ścisłych.
Biblioteka UWM wykupiła dostęp do 6 kolekcji:

Dostęp: 
- w sieci UWM
- dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu