Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Nowe bazy w dostępie testowym

Biblioteka Uniwersytecka zaprasza do testowania nowych baz:


SAGE Video


Zapraszamy do przetestowania SAGE Video wydawnictwa Sage Publishing. 
Baza SAGE Video zawiera filmy edukacyjne z różnych dziedzin nauk społecznych, w tym Business & Management, Media & Communication, Politics & International Relations. 


Test: do 26 grudnia 2019 r.
Dostęp: w sieci UWM, poza siecią dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu
Więcej inormacji


StatistaStatista jest jedną z największych na świecie platform zawierających statystyki i dane rynkowe, która umożliwia dostęp do ponad 1,5 miliona statystyk, prognoz, dokumentacji, raportów i infografik na 80 000 tematów z ponad 22 500 źródeł. Od informacji dotyczących wartości rynkowej karmy dla królików domowych w Wielkiej Brytanii, poprzez dane na temat części populacji norweskiej, która codziennie czyta gazety, po analizę osób grających na telefonach komórkowych w Chinach – platforma jest zbiorem danych na temat ekonomii, potrzeb konsumenckich, badań opinii publicznej i trendów demograficznych. Wszystkie dane można pobrać zaledwie w kilka sekund i są dostępne w czterech różnych formatach. Ponadto każdy student, wykładowca i pracownik otrzymuje pełne prawo do publikacji i wykorzystywania danych, co jest przydante np. podczas prezentacji na konferencji. Dostępna jest również opcja automatycznego cytowania danych.

Test: do 31 grudnia 2019 r.
Dostęp: w sieci UWM, poza siecią dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu
Więcej inormacji: Tutoriale