Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Nowe bazy w dostępie testowym

Zapraszamy do korzystania z nowych baz w dostępie testowym:


InCites Benchmarking & Analytics
Krajowy dostęp testowy w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki


Jak skorzystać?

InCites Benchmarking & Analytics  to narzędzie pozwalające analizować dorobek naukowy swojej Instytucji i porównywać swoją efektywność na polu naukowym z innymi na całym świecie.
Dzięki wykorzystaniu danych o cytowaniach, różnorodnym wskaźnikom i wielo-wymiarowym ujęciom wiodących instytucji badawczych i naukowych, uzyskasz wszechstronny wgląd potrzebny do określenia efektywności i funkcjonowania: siebie, jako autora, swojej instytucji, kraju, dziedziny badawczej, czy wybranego czasopisma.
Narzędzie InCites zostało opracowanye na podstawie Web of Science Core Collection i wykorzystuje dokładne i obiektywne informacje w tym zbiorze dostępne.

Komu InCites jest dedykowany?

Instytucjom naukowym i badawczym ogólnie do:

 • Identyfikacji i zarządzania działalnością naukowo-badawczą oraz określaniem jej efektywności
 • Analizy porównawczej do innych konkurencyjnych lub współpracujących instytucji
 • Wsparcia partnerstwa i współpracy
 • Identyfikacji ekspertów zarówno, wewnątrz jaki i poza organizacją
 • Promocji silny stron i własnej specjalizacji

Bibliotekarzom do:

 • Przygotowania zaawansowanych raportów o dorobku naukowym
 • Stworzenia analiz porównawczych na zlecenie
 • Przedstawienia i oceny aktywności jednostek lub grup w ramach instytucji
 • Analizy wykorzystania źródeł (czasopism, książek, materiałów konferencyjnych) w ramach instytucji
 • Oceny i wpływu literatury wydawanej w trybie Open Access
 • Ewaluacji oferowanych przez wydawców tytułów do subskrypcji

Autorom do:

 • Zdefiniowania i określenia wpływu swojego dorobku naukowego
 • Oceny dziedziny i obszarów działalności naukowej
 • Stworzenia sieci współpracy zarówno współautorskiej, jaki i między instytucjonalnej
 • Wyszukania odpowiednich dla siebie źródeł do publikacji
 • Określenia trendów w wybranych obszarach w zakresie publikacji naukowych

 

By dowiedzieć się więcej jak w pełni skorzystać z dostępu i funkcjonalności InCites Benchamark & Analytics i wynieść jak najwięcej korzyści z dostępu dla siebie:

 

O CZYM?

KIEDY?

POZIOM

LINK DO SESJI

InCites B&A dla początkujących - podstawy nawigacji i analiz

Piątek, 10 listopada 2017
– 10:00-11:00

(poziom 1)

Kliknij tu

InCites B&A dla początkujących - podstawy nawigacji i analiz

Wtorek, 14 listopada 2017 – 13:00-14:00

(poziom 1)

Kliknij tu

InCites B&A w badaniach
– identyfikacja wiodących instytucji i autorów w różnych dziedzinach

Wtorek, 14 listopada 2017 – 10:00-11:00

(poziom 2)

Kliknij tu

InCites B&A analiza dorobku instytucji
i porównanie z liderami

Poniedziałek, 13 listopada 2017 – 10:00-11:00

(poziom 2)

Kliknij tu

InCites B&A dla instytucji
– ewaluacja współpracy krajowej i miedzynarodowej między instytucjami

Czwartek, 9 listopada 2017 – 10:00-11:00

(poziom 2)

Kliknij tu

InCites B&A dla instytucji
– ewaluacja współpracy krajowej i miedzynarodowej między instytucjami

Środa, 15 listopada 2017
– 13:00-14:00

(poziom 2)

Kliknij tu

InCites B&A dla wydawców – identyfikacja i porównanie z konkurencyjnymi tytułami

Piątek, 10 listopada 2017
– 14:30-15:30

(poziom 2)

Kliknij tu

InCites B&A dla wydawców – identyfikacja i porównanie z konkurencyjnymi tytułami

Piątek, 17 listopada 2017
– 12:30-13:30

(poziom 2)

Kliknij tu

InCites B&A i analiza źródeł finansowania nauki

Piątek, 10 listopada 2017
– 12:30-13:30

(poziom 2)

Kliknij tu

InCites B&A i analiza źródeł finansowania nauki

Środa, 15 listopada 2017
– 10:00-11:00

(poziom 2)

Kliknij tu

InCites B&A dla bibliotekarzy
– wykorzystanie w zarządzaniu kolekcją czasopism

Poniedziałek, 13 listopada 2017 – 12:30-13:30

(poziom 3)

Kliknij tu

InCites B&A dla bibliotekarzy
– wykorzystanie w zarządzaniu kolekcją czasopism

Czwartek, 16 listopada 2017 – 10:00-11:00

(poziom 3)

Kliknij tu

InCites B&A – analiza dorobku wydziałów, jednostek i autorów

Wtorek, 14 listopada 2017 – 15:00-16:00

(poziom 3)

Kliknij tu

InCites B&A – analiza dorobku wydziałów, jednostek i autorów

Piątek, 17 listopada 2017
– 10:00-11:00

(poziom 3)

Kliknij tu

 

Dostęp otwarty od 6.11. 2017 do 6.12.2017, w sieci UWM, poza siecią - dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu

 


De Gruyter - testowy dostęp do bazy czasopism


Wydawnictwo De Gruyter oferuje dostęp testowy do pełnej treści czasopism z wielu dziedzin, takich jak sztuka, biznes, ekonomia, chemia, informatyka, kulturoznawstwo, historia, prawo, lingwistyka.

Pełna lista tytułów

Dostęp : w sieci UWM, poza siecią - dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu

Test potrwa do 30 listopada 2017.