Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oceń przydatność i funkcjonalność bazy BazTech

Zapraszamy do wypełnienia ankiety pt. Ocena przydatności i funkcjonalności bazy BazTech. BazTech jest bibliograficzno-pełnotekstową bazą danych z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska. Badanie ma na celu rozpoznanie potrzeb, oczekiwań i poziomu satysfakcji użytkowników bazy.

Ankieta online jest przeprowadzana w dniach od 23 listopada do 30 grudnia 2018 r.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety i dziękujemy za poświęcony czas.