Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Odszedł wieloletni dyrektor biblioteki ART

Szanowni Państwo,

Z głębokim żalem informujemy, że 14 lipca 2018 zmarł w wieku 95 lat dr Witold Rumszewicz, dyrektor Biblioteki Głównej ART w latach 1972-1983. 

Śp. Pan Witold Rumszewicz u schyłku wojny był związany z Armią Krajową, za co spotkały go represje radzieckie, w tym pobyt w więzieniu na wileńskich Łukiszkach oraz zesłanie do obozu w Stalinogorsku. W 1950 ukończył studia z filologii angielskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W latach 1952-1954 po raz pierwszy pracował w kortowskiej bibliotece, składając w tym czasie z powodzeniem egzamin państwowy z bibliotekarstwa. Następnie przez wiele lat był związany ze Studium Języków Obcych, w tym jako kierownik w latach 1954-1970, a z początkiem listopada 1972 jako następca Ludwika Pelczarskiego został drugim w historii dyrektorem Biblioteki ART. Funkcję tę pełnił przez jedenaście lat, zajmując się m.in. pod koniec pracy projektem budowy wspólnej biblioteki akademickiej w Olsztynie. W 1978 uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim dyplom doktora nauk humanistycznych. Ukończył też studia filologiczne w Leeds.

Był autorem skryptów do nauki języka angielskiego dla studentów Wydziału Rybackiego oraz tłumaczem kilkuset rozpraw i artykułów naukowych. Działał w szeregu organizacji, m.in. Związku Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ „Solidarność”, Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, Związku Kombatantów RP, Związku Sybiraków. Był wielokrotnie honorowany odznaczeniami i odznakami państwowymi (w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej), regionalnymi, stowarzyszeniowymi i uczelnianymi.

Uroczystości pogrzebowe Zmarłego rozpoczną się w czwartek 19 lipca w godzinie 9:30 w kościele akademickim św. Franciszka w Asyżu. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu komunalnym w Dywitach.