Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ZAMKNIĘTA Biblioteka - organizacja pracy

W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora UWM  z 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Zarządzenia Rektora UWM nr 37/2020 z 26 marca 2020 r. w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, informujemy, że Biblioteka Uniwersytecka oraz jej filie będą zamknięte dla Czytelników do 10 kwietnia 2020 r. włącznie.

W związku z przedłużającym się stanem zagrożenia epidemiologicznego Biblioteka Uniwersytecka proponuje Państwu następujące formy wsparcia zdalnej pracy i nauki w okresie od 30 marca do 10 kwietnia 2020 r.:

  1. Możliwość zdalnego zamawiania i samodzielnego odbioru książek – szczegóły PROCEDURY
  2. Możliwość korzystania z wypożyczania międzybibliotecznego, w zakresie wynikającym z dostępności i  sposobu funkcjonowania bibliotek, do których kierowane będą zamówienia.

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora UWM z 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Zarządzenia Rektora UWM nr 37/2020 z 26 marca 2020 r. w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, Biblioteka Uniwersytecka oraz jej filie pozostają nieczynne do 13 kwietnia 2020 r. włącznie.

We wskazanym terminie możliwy jest kontakt telefoniczny i mailowy (w godz. 8-15):

  • Oddział Kolekcji Dziedzinowych (poniedziałek-piątek), tel. 89 524-64-87, bib.kol.dziedz@uwm.edu.pl
  • Oddział Gromadzenia Zbiorów (poniedziałek, środa, piątek), tel. 89 523 35 80,
  • Wypożyczalnia Główna (poniedziałek-piątek), tel. 89 524-51-66, bib.wyp@uwm.edu.pl
  • Wypożyczalnia Międzybiblioteczna wyłącznie mailowo (poniedziałek-piątek),: bib.wyp.miedzybiblioteczna@uwm.edu.pl
  • Oddział Informacji Naukowej i Czytelnia Czasopism (poniedziałek-piątek), tel. 89 523 49 57, bib.oin@uwm.edu.pl
  • Sekretariat Biblioteki oraz dyrekcja, (poniedziałek-piątek) tel. 89 523 33 09,
  • Administratorzy budynku biblioteki (poniedziałek-piątek), tel. 523 47 45
  • Oddział ds. Komputeryzacji (poniedziałek-piątek), tel. 89 523-49-97,

Dodatkowo zapewniamy możliwość komunikacji  za pośrednictwem poczty elektronicznej: bib.uwm@uwm.edu.pl

Terminy zwrotów wcześniej wypożyczonych książek, przypadające w dniach 12 marca – 13 kwietnia 2020 r., będą automatycznie przedłużone do 14 kwietnia 2020 r.

Nie będą naliczane opłaty za przetrzymanie wypożyczonych książek, za okres zamknięcia Biblioteki Uniwersyteckiej dla użytkowników.

Ponadto przypominamy, że Studenci i Pracownicy UWM mają zdalny dostęp do kolekcji książek i czasopism elektronicznych będących w subskrypcji UWM, widocznych w wynikach wyszukiwarki oraz dostępnych ze strony BUW w zakładce „E-Zbiory” (https://bu.uwm.edu.pl/pl/e-zbiory), po zalogowaniu się do systemu bibliotecznego.

Odwołujemy też spotkania, szkolenia i wycieczki zaplanowane w tym terminie.