Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wiadomości

Konkurs na Ogólnopolskiego Bibliotekarza Roku

Katarzyna Bikowska, pracownica Biblioteki Uniwersyteckiej UWM, jako Bibliotekarz roku 2013
woj. warmińsko-mazurskiego reprezentuje nas w konkursie ogólnopolskim.

Wypożycz książkę bez wychodzenia z domu!

           

         Dzięki naszej Bibliotece masz dostęp online do wybranych publikacji akademickich
          i naukowych w języku polskim, które znajdują się na platformie IBUK Libra.

 

Przyjemność czytania:

Baza HeinOnline – The Law Journal Library

Zapraszamy do korzystania z nowo zakupionej bazy Baza HeinOnline – The Law Journal Library

The Law Journal Library jest kolekcją ponad 1500 czasopism angielskojęzycznych z zakresu prawa i dyscyplin pokrewnych. Czasopisma indeksowane są od pierwszego woluminu danego tytułu do najnowszego numeru udostępnianego w wersji pełnotekstowej przez wydawcę. Bazę można przeszukiwać wg tytułu artykułu, autora, tematyki, kraju wydania, a także można sprawdzać cytowania artykułów.

Strony