Rezerwuj miejsce w czytelni

Dla użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej dostępne są czytelnie w:

 • Kolekcji Dziedzinowej (II piętro)
 • Oddziale Informacji Naukowej i Czytelnia Czasopism (I piętro),
 • Oddziale Zbiorów Specjalnych z Punktem Informacji Normalizacyjnej (I piętro). 

Sprawdź jakie zasady obowiązują Cię na terenie Biblioteki 

Tymczasowy regulamin udostępniania materiałów bibliotecznych w okresie zagrożenia epidemiologicznego

Załącznik do Zarządzenia nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku

Chcesz odwiedzić czytelnię? Zarezerwuj miejsce. 

Oto co należy zrobić:

 • sprawdź w katalogu on-line lokalizację materiałów bibliotecznych: 
  • książki - Kolekcja Dziedzinowa, 
  • czasopisma - Oddział Informacji Naukowej i Czytelnia Czasopism, 
  • normy - Punkt Informacji Normalizacyjnej w Oddziale Zbiorów Specjalnych
 • wejdź na stronę główną Biblioteki, wybierz opcję Rezerwuj miejsce w czytelni, wskaż właściwą lokalizację i kliknij belkę poniżej:
Kolekcje Dziedzinowe (Niebieska, Zielona, Żółta)

znajdującą się na II-gim piętrze. Wyposażona w 20 miejsc [LINK DO REZERWACJI MIEJSCA]

Informacja Naukowa. Czytelnia Czasopism

znajdującą się na I-szym piętrze. Wyposażona w  10 miejsc [LINK DO REZERWACJI MIEJSCA]

Kliknij Dostępny w Bibliotece. Spośród osiągalnych miejsc wybierz Status egzemplarza: Rezerwacja a następnie w kalendarzu wybierz konkretną datę i wskaż godzinę w jednym z trzech slotów (8:00 - 11:00, 11:30 - 14:30, 15:00 - 18:00). Następnie potwierdź rezerwację klikając Wyślij zamówienie.

 • aby zapoznać się z treścią norm czy innym elementem Zbiorów Specjalnych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Oddziałem Zbiorów Specjalnych z Punktem Informacji Patentowej (tel.  89 524 63 44, e-mail bib.zb.specjalne@uwm.edu.pl).

Po zgłoszeniu zapotrzebowania na materiały i rezerwacji jednego z trzech dostępnych miejsc można udać się na miejsce. Pamiętaj aby uwzględnić wytyczne bezpieczeństwa (link). 

Po wejściu do budynku Biblioteki:

 • w Informatorium pobierz klucz do szafki - tam pozostaw również odzież wierzchnią i własne materiały do nauki
 • do czytelni można zabrać własny laptop i narzędzia piśmiennicze
 • zgłoś się do dyżurującego bibliotekarza, który potwierdzi rezerwację i wskaże właściwe miejsce 
 • bibliotekarz poda zamówione materiały
 • zdezynfekuj własne narzędzia piśmiennicze
 • poproś dyżurującego bibliotekarza o papier do sporządzania notatek
 • zgłoś zakończenie pracy i udaj się do wyjścia.