Zasady organizacji

 • Biblioteka Uniwersytecka czynna jest od 8 do 18,  od poniedziałku do piątku, a w soboty od 8 do 15 .
 • W budynku Biblioteki Uniwersyteckiej obowiązują przerwy techniczne związane z dezynfekcją. Użytkownicy są zobowiązani do opuszczenia Biblioteki: 
  • w dni powszednie 11-11:30, 14:30-15:00,
  • w soboty 11-11:30. 
 • Dla użytkowników dostępne są
  • hol ze stanowiskami komputerowymi, 
  • Informatorium (informacja biblioteczna)
  • Wypożyczalnia Główna, Oddział Informacji Naukowej i Czytelnia Czasopism (I piętro), 
  • czytelnia Oddziału Kolekcji Dziedzinowych (II piętro) 
  • Oddział Zbiorów Specjalnych z Punktem Informacji Normalizacyjnej (I piętro)
 • Dla użytkowników zamknięte są stanowiska w przestrzeni społecznej Biblioteki, pokoje nauki indywidualnej oraz szatnie. 
 • Z Biblioteki korzystać mogą wyłącznie osoby uprawnione do wypożyczania zbiorów na zewnątrz. Kontakt z Oddziałem Wypożyczalni (tel. 89 524 51 66, e-mail bib.wyp@uwm.edu.pl).
 • Dostępne są dwie opcje skorzystania ze zbiorów: 
  • po pierwsze /  zdalnie (możesz korzystać z bogatej oferty e-zbiorów, książki do wypożyczenia zamawiasz on-line, w przypadku pozostałych materiałów możesz skorzystać z opcji zamówienia skanu)  
  • po drugie / ze zbiorów możesz skorzystać odwiedzając Bibliotekę (odebrać zamówione książki, skorzystać z Kolekcji Dziedzinowych, Informacji Naukowej i Czytelni Czasopism oraz Oddziału Zbiorów Specjalnych z Punktem Informacji Normalizacyjnej ...po uprzedniej rezerwacji miejsca)
 • Zwracać książki można jedynie za pomocą całodobowej WRZUTNI znajdującej się przy wejściu od przystanku.

 

Dostępne miejsca w Bibliotece Uniwersyteckiej: parter Biblioteki

W holu skorzystasz ze stanowisk komputerowych, Wypożyczalni Głównej, Informatorium usług instytucji zewnętrznych (np. księgarni) oraz udasz się do zarezerwowanych wcześniej miejsc. Jednocześnie może znajdować się tu 20 osób:

a)  w Wypożyczalni Głównej następuje:

 • odbiór zamówionych online książek
 • w innych sprawach  zaleca się kontakt telefoniczny lub e-mailowy (tel. 89 524 51 66, e-mail bib.wyp@uwm.edu.pl);

d)  w Informatorium udzielane są :

 • informacje o zasadach korzystania z Biblioteki, 
 • wydawane klucze do szafek, 
 • wydawane czytniki książek elektronicznych dla osób niepełnosprawnych, 
 • wydawane bezpłatne wydruki – wyłącznie dla studentów na potrzeby obsługi systemu USOS 
 • przyjmowane publikacje pracowników do bazy Expertus;

e)  przy stacjonarnych stanowiskach komputerowych udzielane są:

 • informacje dotyczące zamówienia 
 • konsultacje z bibliotekarzem. 

Dostępne miejsca w Bibliotece Uniwersyteckiej: czytelnie

 • Kolekcji Dziedzinowej (II piętro)
 • Oddziale Informacji Naukowej i Czytelnia Czasopism (I piętro),
 • Oddziale Zbiorów Specjalnych z Punktem Informacji Normalizacyjnej (I piętro). 

Chcesz odwiedzić czytelnię? Zarezerwuj miejsce i zapoznaj się z zasadami.

W ograniczonym trybie dla użytkowników pozostaje dostępna: 

 • Biblioteka Wydziału Teologii (Redykajny, ul. Hozjusza 15),  czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15 ze stanowiskiem odbioru zamówionych książek (z obowiązkowym telefonicznym potwierdzeniem terminu odbioru, tel.  89 523 89 75), stanowiskiem zwrotu wypożyczonych książek, miejscami czytelnianymi (obowiązuje rezerwacja telefoniczna miejsc), a także z możliwością zamówienia kopii elektronicznych pod adresem e-mail biblioteka@hosianum.edu.pl.
 • Biblioteka Wydziału Sztuki (ul. Szrajbera 11),  czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15 ze stanowiskiem odbioru (obowiązuje zamówienie w systemie bibliotecznym), stanowiskiem zwrotu książek oraz jednym miejscem czytelnianym (obowiązuje rezerwacja telefoniczna).
 • Biblioteka Instytutu Nauk Politycznych (ul. Szrajbera 11), czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 12-15 ze stanowiskiem odbioru (obowiązuje zamówienie w systemie bibliotecznym) i zwrotu książek.

 

 

Tymczasowy regulamin udostępniania materiałów bibliotecznych w okresie zagrożenia epidemiologicznego

Załącznik do Zarządzenia nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku