Zaproszenie na wystawę w Bibliotece Uniwersyteckiej

Wystawa

Zapraszamy serdecznie na otwarcie kolejnej wystawy w Bibliotece
Uniwersyteckiej w środę 29 maja o godzinie 15.00 na I piętrze pod
kopułą. Tym razem  gościmy Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen
z wystawą pt. "Ruch oporu w Niemczech i zamach 20 lipca 1944"

Wystawę można będzie oglądać do połowy września.

Organizatorzy:
Katedra Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych UWM w
Olsztynie Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie

Partnerzy:
Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie
Fundacja Borussia Olsztyn
Goethe-Institut
Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku
Lehndorff-Gesellschaft Steinort e.V.