Ośrodek Informacji Patentowej

Ośrodek Informacji Patentowej (OIP; Sekcja Zbiorów Specjalnych, I piętro, p. 106) działający w ramach europejskiej sieci Ośrodków PATLIB (https://www.epo.org/en/searching-for-patents/helpful-resources/patlib ) świadczy w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie następujące usługi:

  • zapewnia dostęp do ogólnie dostępnych patentowych baz danych,
  • prowadzeni poszukiwania dokumentacji patentowej w dostępnych bazach internetowych,
  • udziela podstawowych informacji na temat procedur postępowania przed Urzędem Patentowym, EPO, EUIPO,
  • udziela podstawowych informacji z zakresu prawa własności przemysłowej,
  • udostępniania wydawnictwa Urzędu Patentowego,
  • udostępniania literaturę patentową,
  • udostępniania i dystrybuuje publikacje z zakresu ochrony własności przemysłowej.

Polecane linki:

Kontakt OIP: tel.: 89 524-63-44, 89 524-63-05; e-mail: oip@uwm.edu.pl