Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 12B
10-719 Olsztyn

Telefon konktaktowy: 89 523-49-84 (Informatorium) lub 89 523-36-83 (Kolekcja Dydaktyczna)
http://bu.uwm.edu.pl
e-mail: bib.uwm@uwm.edu.pl

Kontakt w sprawie:

Akredytacji

mgr Przemysław Zieliński, starszy bibliotekarz

ul. Oczapowskiego 12B, segment 3, p. II, pok. 204

tel.: 89 523-33-09

e-mail: przemyslaw.zielinski@uwm.edu.pl

Baz i czasopism elektronicznych

Informacja Naukowa

ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, p. I, pok. 114-117, 126-127, 108

tel.: Czytelnia: 89 523-49-57,

      pok. 114: 89 524-51-87,

      pok. 117: 89 524-63-08,

      pok. 108: 89 524 63 83

e-mail: bib.oin@uwm.edu.pl

Kierownik: mgr inż. Jolanta Osiecka-Murawa, kustosz tel.: 89 523 49 76

Bibliografii publikacji pracowników UWM - Expertus

Informacja Naukowa

ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, piętro 1, pok. 114-117, 126-127

tel.: Czytelnia: 89 523-49-57,  pok. 114: 89 524-51-87,  pok. 117: 89 524-63-08

e-mail: bibliografia@uwm.edu.pl  

Kierownik: mgr inż. Jolanta Osiecka-Murawa, kustosz tel.: 89 523 49 76

Darów książkowych. Zakupu książek

Dział Zasobów Bibliotecznych

ul. Oczapowskiego 12B, segment 3, p. I, pok. 104-107

tel.: 89 523-35-80, 89 524-51-15, 89 523-32-74, 89 524-64-51

e-mail: bib.oddzial.gromadzenia@uwm.edu.pl

Kierownik: mgr Agnieszka Obrębska, kustosz

Darów wydawnictw ciągłych. Prenumeraty czasopism

Dział Zasobów Bibliotecznych

ul. Oczapowskiego 12B, segment 3, p. I, pok. 104-107

tel.: 89 523-35-80, 89 524-51-15, 89 523-32-74, 89 524-64-51

e-mail: bib.oddzial.gromadzenia@uwm.edu.pl

Kierownik: mgr Agnieszka Obrębska, kustosz

Dostępu do internetu

Dostęp bezprzewodowy (sieć Eduroam)

Z sieci bezprzewodowej mogą korzystać studenci oraz pracownicy UWM. Po skonfigurowaniu systemu operacyjnego swojego komputera (szczegóły na stronie www.eduroam.uwm.edu.pl) należy zalogować się używając haseł z systemu USOSWEB. Zarządzaniem kontami w sieci Eduroam zajmuje się Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN, Oddział ds. Komputeryzacji Biblioteki Uniwersyteckiej nie konfiguruje urządzeń użytkowników (notebooków, tabletów, telefonów).

 

Dostęp stacjonarny w Bibliotece

Stacjonarny dostęp do Internetu jest możliwy na stanowiskach w: Kolekcjach Dziedzinowych (Żółta, Zielona, Niebieska),  Informacji Naukowej , Kolekcji Dydaktycznej oraz w holu głównym i na antresoli.

Do korzystania z komputerów i Internetu na terenie Biblioteki upoważnieni są użytkownicy posiadający ważne konto biblioteczne i zarejestrowani w programie Cafe Suite (serwer do zarządzania dostępem do Internetu). Obsługą tych kont zajmuje się Wypożyczalnia Główna.

Sposób logowania:
studenci - pierwsze logowanie: login: pesel i hasło: kod kreskowy z legitymacji (przy pierwszym logowaniu lub przy resecie hasła należy zmienić hasło na swoje własne)
pracownicy UWM - tak jak do konta bibliotecznego (tylko po samodzielnej synchronizacji kont: bibliotecznego i w Cafe Suite, czyli wprowadzeniu takich samych haseł w obu systemach)
osoby spoza UWM - konto zakłada dyżurujący bibliotekarz w Wypożyczalni Głównej (wymagany dowód osobisty). Użytkownicy, po zalogowaniu do sieci, mogą korzystać z komputerów i dostępu do Internetu w:
- Kolekcjach Dziedzinowych – stanowiska: ZOLTA -XX*, ZIELONA-XX, NIEBIESKA-XX
- Kolekcji Dydaktycznej i holu głównym – stanowiska: WYPOZYCZALNIA-XX
- Oddziale Informacji Naukowej i Czytelni Czasopism – stanowiska: INFORMACJA-XX
- Antresola- stanowiska: ANTRESOLA-XX.
* XX - numer stanowiska. Komputery o nazwach KATALOG-XX służą do korzystania wyłącznie z katalogu biblioteki i zasobów z domeny uwm.edu.pl. Wszyscy użytkownicy mogą logować się na komputerach oznaczonych, jako przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, także na tych, przy których znajduje się skaner. Osoby bez specjalnych uprawnień nie mogą korzystać ze znajdującego się przy skanerach oprogramowania do rozpoznawania tekstu Abbyy Fine Reader.
Informacji bibliotecznej

Informatorium

ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, parter, hol

tel. 89 523 49-84, 

e-mail: bib.informacja@uwm.edu.pl

Informacji i materiałów dotyczących Unii Europejskiej

Sekcja Centrum Dokumentacji Europejskiej

ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, p. II, pok. 206 (Kolekcja Żółta)

tel.: 89 524-64-87

e-mail: cde@uwm.edu.pl

Norm

Punkt Informacji Normalizacyjnej

ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, p. I, pok. 106-112 - Sekcja Zbiorów Specjalnych

tel. 89 524-63-44, 89 524-63-05

e-mail: pinuwm@uwm.edu.pl

Opłat za przetrzymanie książek

Oddział Wypożyczalni

Wypożyczalnia Główna

ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, parter, hol, pok. 11

tel.: 89 524-51-66

e-mail: bib.wyp@uwm.edu.pl

Kolekcja Dydaktyczna

tel. 89 523-36-83

e-mail: bib.kol.dyd@uwm.edu.pl

Opłat za wydruki

Informatorium

ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, parter, hol

tel. 89 523 49-84, 

e-mail: bib.informacja@uwm.edu.pl

Organizacji wydarzeń kulturalnych

Sekcja Promocji Bibliotecznej

ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, II piętro, pok. 209

tel.: 89 524 51 46

e-mail: bib.promocja@uwm.edu.pl

Patentów

Ośrodek Informacji Patentowej

ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, p. I, pok. 106-112 - Sekcja Zbiorów Specjalnych

tel. 89 524-63-44, 89 524 51-17

e-mail: oip@uwm.edu.pl

Pokojów samodzielnej nauki

Informatorium

ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, parter, hol

tel. 89 523 49-84, 

e-mail: bib.informacja@uwm.edu.pl

 
Prac doktorskich

Sekcja Zbiorów Specjalnych

ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, p. I, pok. 106-112

tel.: 89 524-63-44, 89 524-63-05

e-mail: bib.zb.specjalne@uwm.edu.pl

Praktyk i staży

Dyrektor

dr inż. Scholastyka Baran, starszy kustosz dyplomowany

ul. Oczapowskiego 12B, segment 3, p. II, pok. 205

tel.: 89 523-33-09

e-mail: scholastyka.baran@uwm.edu.pl

Przysposobienia bibliotecznego

Informacja Naukowa

ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, p. I, pok. 114-117, 126-127, 108

tel.: Czytelnia: 89 523-49-57,

      pok. 114: 89 524-51-87,

      pok. 117: 89 524-63-08,

      pok. 108: 89 524 63 83

e-mail: bib.oin@uwm.edu.pl

Rocznego rozliczenia z biblioteką, obiegówką

Oddział Wypożyczalni

Wypożyczalnia Główna

ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, parter, hol, pok. 11

tel.: 89 524-51-66

e-mail: bib.wyp@uwm.edu.pl

Kolekcja Dydaktyczna

tel. 89 523-36-83

e-mail: bib.kol.dyd@uwm.edu.pl

Spraw administracyjnych (np. wynajmowanie sal)

Oddział Administracyjno-Techniczny

ul. Oczapowskiego 12B, segment 2, parter, pok. 8; segment 3, II p., pok. 206, 210

tel. 89 523-47-45, 89 523-33-09, 89 524-51-53

Sprowadzania materiałów z bibliotek spoza Olsztyna

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

ul. Oczapowskiego 12B, segment 2, parter, pok. 11

tel.: 89 523-38-82

e-mail: bib.wyp.miedzybiblioteczna@uwm.edu.pl

Szkolenia bibliotecznego

Informacja Naukowa

ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, p. I, pok. 114-117, 126-127, 108

tel.: Czytelnia: 89 523-49-57,

      pok. 114: 89 524-51-87,

      pok. 117: 89 524-63-08,

      pok. 108: 89 524 63 83

e-mail: bib.oin@uwm.edu.pl

Wycieczek, zwiedzania Biblioteki

Informatorium

ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, parter, hol

tel. 89 523 49-84, 

e-mail: bib.informacja@uwm.edu.pl

Formularz zgłoszenia zorganizowania wycieczki

Wystaw

Sekcja Promocji Bibliotecznej

ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, II piętro, pok. 209

tel.: 89 524 51 46

e-mail: bib.promocja@uwm.edu.pl