Struktura

Dyrekcja


Dyrektor

dr inż. Scholastyka Baran, kustosz dyplomowany

ul. Oczapowskiego 12B, segment 3, p. II, pok. 205

tel.: 89 523-33-09

e-mail: scholastyka.baran@uwm.edu.pl


Zastępca Dyrektora

mgr Jolanta Gałecka, kustosz

ul. Oczapowskiego 12B, segment 2, p. I, pok. 118-119

tel. 89 523-49-97, 89 523-33-09

e-mail: jolanta.galecka@uwm.edu.pl


Zastępca Dyrektora

mgr Przemysław Zieliński, starszy bibliotekarz

ul. Oczapowskiego 12B, segment 3, p. II, pok. 204

tel.: 89 523-33-09

e-mail: przemyslaw.zielinski@uwm.edu.pl

 

Sekretariat

ul. Oczapowskiego 12B, segment 3, p. II

tel.: 89 523-33-09

fax: 89 524-00-05

e-mail: bib.uwm@uwm.edu.pl
      
Specjaliści:

 • mgr Ewa Łojek
 • Helena Bartnik

Sekcja Promocji

ul. Oczapowskiego 12B, segment 3, p. II, pok. 209

tel.: 89 524 51 46

e-mail: bib.promocja@uwm.edu.pl

Kierownik: mgr Katarzyna Bikowska, kustosz dyplomowany

Kustosze:

 •  mgr Elżbieta Stawska
 •  mgr Maciej Rynarzewski

Realizowane zadania:

 • Prowadzenie działań promujących ofertę naukową, dydaktyczną, kulturalną i usługową Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie (BU UWM), wsparcie promocyjne wybranych wydarzeń ogólnopolskich związanych z promocją czytelnictwa, nauki i kultury;
 • Współpraca z innymi instytucjami nauki i kultury oraz mediami w celu popularyzacji usług i imprez realizowanych przez BU UWM (kompleksowa obsługa promowania działań BU UWM w prasie, radiu i TV);
 • Przygotowanie i wysyłka informacji (zaproszenia na wydarzenia, informacje na stronę www itp.)
 • Działania w mediach społecznościowych;
 • Projektowanie i przygotowanie materiałów graficznych, informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych; opracowanie i aktualizacja informatorów o BU UWM oraz realizacja kampanii informacyjno-promocyjnych;
 • Koordynacja działalności wystawienniczej w budynku BU UWM;
 • Relacje foto/wideo z wydarzeń realizowanych przez BU UWM;
 • Współudział w przygotowaniu imprez naukowych i kulturalnych w UWM;
 • Inicjowanie i organizowanie własnych wydarzeń kulturalnych i promocyjnych;
 • Obsługa strony www.

Oddział Wypożyczalni

ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, parter, pok. 11

89 524-51-66

e-mail: bib.informacja@uwm.edu.pl

 

Wypożyczalnia Główna

tel.: 89 524-51-66

e-mail: bib.wyp@uwm.edu.pl

Kolekcja Dydaktyczna

tel. 89 523-36-83

e-mail: bib.kol.dyd@uwm.edu.pl

 

Kierownik: mgr Małgorzata Wiśniewska, kustosz

Pracownicy Wypożyczalni Głównej:

Kustosze

 •   mgr Zofia Jakubowicz
 •   mgr Krystyna Kuc-Frankowska
 •   mgr Urszula Smolińska
 •   mgr Barbara Tańska
 •   mgr Ewa Urbanowska
 •   inż. Krystyna Adamowicz-Daniłowicz
 •   mgr Danuta Kamińska

Bibliotekarze

 •   Barbara Stajek

Pracownicy Kolekcji Dydaktycznej:

Kustosze

 •   dr Joanna Przybyszewska
 •   mgr Grażyna Kulgajuk-Murmyło
 •   mgr Agnieszka Jaroszewska
 •   mgr inż. Grażyna Zięba

Starszy bibliotekarz

 •   mgr Bartłomiej Krajewski

Bibliotekarze

 •   Małgorzata Cwinarowicz
 •   Elżbieta Podpora

Realizowane zadania:

 • Pośredniczenie w zamawianiu i wypożyczaniu do domu książek przechowywanych w Magazynie;
 • Gromadzenie i udostępnianie skryptów, podręczników oraz polskiej i obcej literatury pięknej;
 • Melioracja i porządkowanie zbiorów;
 • Obsługa informacyjna użytkowników: pomoc w wyszukiwaniu literatury w źródłach drukowanych i elektronicznych, udzielanie informacji katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych;
 • Oprowadzanie wycieczek.
Oddział Kolekcji Dziedzinowych

ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, p. II

e-mail: bib.kol.dziedz@uwm.edu.pl

Kierownik: mgr Katarzyna Bikowska, kustosz dyplomowany

Kolekcja Nauk Społecznych (ŻÓŁTA) tel.: 89 524-64-87, pok. 206

Kustosze

 •   mgr Monika Burzyńska
 •   mgr Lidia Gawrońska
 •   mgr Katarzyna Jasińska
 •   mgr Iwona Myszko

Starsi bibliotekarze

 •   mgr Urszula Łuszczyńska
 •   mgr Natalia Niedźwiecka-Elant
 •   mgr Justyna Rogińska-Usowicz
 •   inż. Krystyna Dajnowska

Kolekcja Nauk Przyrodniczo-Technicznych (ZIELONA) tel.: 89 523-35-45, pok. 218

Kustosze

 •   mgr inż. Anna Łukasik
 •   mgr Teresa Ząbczyk
 •   mgr Stanisława Żakiewicz

Starsi bibliotekarze

 •   lic. Julita Biernacka
 •   mgr Aneta Pechta
 •   dr inż. Joanna Wysocka

Bibliotekarz

 •   mgr Gabriela Nazaruk

Kolekcja Nauk Humanistycznych (NIEBIESKA) tel.: 89 524-51-43, pok. 215

Kustosze

 •   mgr Maria Jagłowska
 •   mgr Lucyna Kowalczuk
 •   mgr Małgorzata Rokosa
 •   mgr Joanna Wróblewska
 •   mgr Alicja Artemiuk

Starsi bibliotekarze

 •   mgr Monika Krogulska-Krysiak

Realizowane zadania:

 • Gromadzenie i udostępnianie najnowszych polskich i obcych specjalistycznych wydawnictw książkowych związane z tematyką danej kolekcji: Kolekcja Żółta- nauki społeczne, Kolekcja Zielona – nauki przyrodniczo – techniczne, Kolekcja Niebieska – nauki humanistyczne;
 • Udostępnianie zbiorów na miejscu i na zewnątrz;
 • Obsługa informacyjna użytkowników: pomoc w wyszukiwaniu literatury w źródłach drukowanych i elektronicznych, udzielanie informacji katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych;
 • Dbałość o aktualizację i kompletność księgozbioru kolekcji dziedzinowych;
 • Zamawianie książkowych nowości wydawniczych;
 • Oprowadzanie wycieczek.

Informatorium

ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, parter, hol; segment 3, I piętro, pok. 113.

tel. 89 523 49-84, 89 523 32-74

e-mail: bib.informacja@uwm.edu.pl

Kustosze:

 • mgr Hanna Kantor-Bzdel
 • mgr Iwona Korytko
 • mgr Ewelina Łukasik
 • mgr inż. Elżbieta Szemplińska

Starsi bibliotekarze:

 • mgr Anita Bartnikowska-Szwarc
 • mgr Małgorzata Masiuk

 

Oddział Informacji Naukowej i Czytelnia Czasopism

ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, p. I, pok. 114-117, 126-127, 108

tel.: Czytelnia: 89 523-49-57,

      pok. 114: 89 524-51-87,

      pok. 117: 89 524-63-08,

      pok. 108: 89 524 63 83

e-mail: bib.oin@uwm.edu.pl

Bibliografia publikacji pracowników UWM (Expertus) - bibliografia@uwm.edu.pl

Kierownik: mgr inż. Jolanta Osiecka-Murawa, kustosz tel.: 89 523 49 76

Kustosz dyplomowany

 •   dr inż. Katarzyna Maćkiewicz

Kustosze

 •   dr Agnieszka Dąbrowska
 •   mgr Monika Bartnik
 •   mgr Bożena Bogdańska
 •   mgr Elżbieta Borajkiewicz
 •   mgr Jolanta Brodowska
 •   mgr Magdalena Grabowska
 •   mgr inż. Olga Lewandowska
 •   mgr Emilia Łastowska
 •   mgr Bogdan Orzeszkowski
 •   mgr Izabela Sokołowska
 •   mgr Joanna Suchto

Starsi bibliotekarze

 •   mgr inż. Joanna Święcicka

Realizowane zadania:

 • Obsługa informacyjna użytkowników: realizacja kwerend bezpośrednich, mailowych, telefonicznych, pomoc w wyszukiwaniu literatury w źródłach drukowanych i elektronicznych, udzielanie informacji katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych;
 • Tworzenie bazy bibliografii publikacji pracowników UWM Expertus;
 • Sporządzanie analiz bibliometrycznych, raportów cytowań, wyliczeń wskaźników bibliometrycznych i punktacji, potwierdzeń dorobku naukowego;
 • Udzielanie pomocy pracownikom naukowym w sprawach dotyczących oceny bibliometrycznej;
 • Szkolenia użytkowników (indywidualne/grupowe) dla studentów, pracowników naukowych – możliwości wyszukiwawcze w źródłach tradycyjnych i elektronicznych, katalog Biblioteki;
 • Kształtowanie księgozbioru czasopism;
 • Kompletowanie i udostępnianie na miejscu: polskich i zagranicznych czasopism naukowych i popularno-naukowych z zakresu nauk przyrodniczo-technicznych, społecznych i humanistycznych, czasopism społeczno-kulturalnych, dzienników, tygodników oraz wydawnictw informacyjnych, słowników i encyklopedii, realizacja zamówień czasopism;
 • Współredagowanie strony internetowej Biblioteki;
 • Współtworzenie ogólnopolskich baz: BazTech;
 • Administrowanie dostępem do źródeł elektronicznych i ich promocja: udostępnianie polskich i zagranicznych baz pełnotekstowych, abstraktowych i bibliograficznych, baz książek elektronicznych i czasopism;
 • Przysposobienie biblioteczne - przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz testu na platformie Moodle UWM, uzupełnianie USOS - zaliczenia przedmiotu "Przysposobienie biblioteczne";
   

Oddział Zbiorów Specjalnych

ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, p. I, pok. 106-112

tel.: 89 524-63-44, 89 524-63-05

e-mail: bib.zb.specjalne@uwm.edu.pl

Kierownik: mgr Małgorzata Szymańska-Jasińska, kustosz dyplomowany

Kustosz dyplomowany

 •   dr Ewa Rudnicka

Kustosze

 •   mgr Anna Leś
 •   mgr Larysa Levytska
 •   mgr inż. Agnieszka Michałowska
 •   mgr Sylwia Pac
 •   mgr Łukasz Fafiński

 

Realizowane zadania:

 • Gromadzenie i udostępnianie: książek i czasopism wydanych przed 1945 rokiem (w tym stare druki), dokumentów kartograficznych, ikonograficznych, audiowizualnych (płyty winylowe, CD, DVD, kasety video), mikrofilmów oraz mikrofisz;
 • Udostępnianie prac doktorskich obronionych na UWM, wydawnictw z zakresu bibliologii oraz bibliografii ogólnych i dziedzinowych;
 • Udostępnianie książek i czasopism związanych z regionem Warmii i Mazur;
 • Tworzenie kolekcji cyfrowej Biblioteki Uniwersyteckiej w ramach Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej.

Punkt Informacji Normalizacyjnej

ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, p. I, pok. 106-112 - Oddział Zbiorów Specjalnych

tel. 89 524-63-44, 89 524-63-05

e-mail: pinuwm@uwm.edu.pl

mgr Małgorzata Szymańska-Jasińska, kustosz dyplomowany

Realizowane zadania:

 • Udzielanie informacji w oparciu o wydawnictwa normalizacyjne takie jak: Katalogi Polskich Norm, miesięcznik "Normalizacja”, wydanie polskie Międzynarodowej Klasyfikacji Norm ICS, raporty techniczne ISO i IEC, przewodniki ISO i IEC;
 • Udostępnianie na miejscu w wersji elektronicznej w formie PDF kompletnego i aktualnego zbioru Polskich Norm;
 • Dysponowanie bazą danych Polskich Norm, dostępną na stronie PKN-u;
 • Sporządzanie w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z umową o współpracy ze szkołą wyższą zawartą przez Rektora UWM i Prezesa PKN w dniu 3 stycznia 2011 roku, dla pracowników i studentów UWM, kopii fragmentów norm elektronicznych (tabele, wykresy, schematy) na potrzeby dydaktyczne lub naukowe.

Punkt Informacji Normalizacyjnej otrzymał Świadectwo Stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12. Punkt Informacji Normalizacyjnej jest autoryzowany przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN).

Prawa autorskie do Polskich Norm:

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169 poz. 1386 z późn. zm.) Polskie Normy są chronione prawem autorskim jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (PKN). Wydawanie i rozpowszechnianie na dowolnym nośniku (papierowym lub elektronicznym) Polskich Norm wymaga uzyskania zgody PKN na taką działalność. Polskie Normy i inne produkty normalizacyjne posiadają oznakowanie w postaci hologramu lub znaku wodnego. Publikowanie dokumentów nie posiadających oznakowania PKN jest niezgodne z aktualnym stanem prawnym, a informacje zawarte w takich dokumentach mogą być niekompletne lub nieaktualne.

Regulamin Punktu Informacji Normalizacyjnej

Ośrodek Informacji Patentowej

ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, p. I, pok. 106-112 - Oddział Zbiorów Specjalnych

tel. 89 524-63-44, 89 524 51-17

e-mail: oip@uwm.edu.pl

Realizowane zadania:

 • Świadczenie usług informacyjnych wszystkim zainteresowanym informacją patentową;
 • Umożliwianie dostępu do bazy patentowej serii ESPACE na płytach CD i dostępu online do Urzędu Patentowego;
 • Gromadzenie czasopiśmiennictwa patentowego: „Biuletyn Urzędu Patentowego” i „Wiadomości Urzędu Patentowego”;
 • Umożliwianie dostęp do Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej.
Oddział Magazynów

ul. Oczapowskiego 12B, segment 3, parter, pok. 4

tel.: 89 524 51 32, 89 524 51 61, 89 523 35 59

Kierownik: mgr Beata Bojarska, kustosz

Pracownicy oddziału:

Kustosze

 •   mgr Marta Kabzińska
 •   dr inż. Małgorzata Walczak-Wójciak
 •   mgr inż. Radosław Korniak
 •   mgr Tomasz Miszczak

Starsi bibliotekarze

 •   Tadeusz Kotowicz
 •   mgr Irena Rowińska

Bibliotekarze

 •   Andrzej Kamiński
 •   Iwona Koziełło-Poklewska
 •   Magdalena Miśkowiec

Realizowane zadania:

 • Realizacja zamówień czytelników;
 • Odbieranie zwrotów materiałów magazynowych;
 • Permanentna kontrola prawidłowości układu zbiorów magazynowych;
 • Pobieranie nowości wydawniczych oraz zbiorów wycofanych z innych kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej;
 • Współpraca z działami opracowującymi zasoby biblioteczne w zakresie poprawności opisów bibliograficznych;
 • Uczestniczenie w procesie selekcji zbiorów bibliotecznych;
 • Obsługa komory fumigacyjnej.

Oddział Gromadzenia Zbiorów

ul. Oczapowskiego 12B, segment 3, p. I, pok. 104-107

tel.: 89 523-35-80, 89 524-51-15

e-mail: bib.oddzial.gromadzenia@uwm.edu.pl

Kierownik: mgr Agnieszka Obrębska, kustosz

Kustosze

 •   mgr Iwona Gawenda
 •   mgr Marzena Kozakiewicz
 •   mgr inż. Beata Kozera
 •   mgr Anna Perzanowska
 •   mgr Irena Sadonis

Realizowane zadania:

 • Gromadzenie wydawnictw zwartych, dokumentów dźwiękowych, audiowizualnych, kartograficznych poprzez zakup, dary i wymianę międzybiblioteczną;
 • Gromadzenie wydawnictw ciągłych: gazet i czasopism poprzez prenumeratę polską i zagraniczną, dary oraz wymianę międzybiblioteczną;
 • Tworzenie, we współpracy z władzami Uczelni, planu prenumeraty czasopism;
 • Realizacja zamówień na publikacje zgłoszone do zakupu przez pracowników naukowych (temat badawczy);
 • Ewidencja wpływów;
 • Prowadzenie ksiąg akcesji i inwentarzy, kontrola poprawności i ciągłości numerów inwentarzowych;
 • Gospodarka dubletami;
 • Tworzenie skróconych opisów bibliograficznych w katalogu ALEPH;
 • Kopiowanie pełnych opisów bibliograficznych z katalogu centralnego NUKAT do systemu bibliotecznego ALEPH.

Oddział Kontroli Zbiorów

ul. Oczapowskiego 12B, segment 3, I p., pok. 111-113

tel.: 89 524-63-48

e-mail: bib.skontrum@uwm.edu.pl

Nadzór merytoryczny: mgr Jolanta Gałecka, kustosz

Kustosze

 •   mgr Cezary Nałęcz
 •   mgr Gabriela Opolska-Moszczyńska

Starsi bibliotekarze

 •   mgr Joanna Kaczkan

Bibliotekarz

 •   Mariola Dziedzic

Realizowane zadania:

 • Kontrola zbiorów bibliotecznych w oparciu o ewidencję wpływów, weryfikacja stanu faktycznego z zapisami w księgach inwentarzowych;
 • Współpraca z agendami BU i pracownikami dydaktycznymi UWM w zakresie selekcji księgozbioru;
 • Weryfikacja wszelkich wątpliwości dotyczących egzemplarzy na podstawie dostępnej dokumentacji i baz danych;
 • Organizacja i prowadzenie skontrum permanentnego oraz okresowych i doraźnych kontroli zbiorów;
 • Kontrolowanie w sposób ciągły materiałów narażonych na straty lub szczególnie cennych;
 • Sporządzanie protokołów kontroli, opracowywanie wniosków i zaleceń poskontrowych oraz kontrola ich realizacji;
 • Prowadzenie selekcji materiałów bibliotecznych oraz ustalanie zasadności ich ubytkowania;
 • Prowadzenie Rejestru Ubytków dla poszczególnych rodzajów materiałów;

Oddział ds. Komputeryzacji

ul. Oczapowskiego 12B, segment 2, p. I, pok. 118-119, segment 3, II piętro, pokój 209

tel. 89 523-49-97, 89 524-51-74, 89 524 51-17

e-mail: bib.odk@uwm.edu.pl

Nadzór merytoryczny: mgr Jolanta Gałecka, kustosz

Starszy bibliotekarz

 • dr Anna Bujko
 • mgr Katarzyna Rzempołuch-Pallasch

Specjaliści

 •   mgr inż. Roman Moszczyński
 •   mgr Paweł Piecychna
 •   mgr Piotr Smogorzewski
 •   mgr Zbigniew Stadnik

Realizowane zadania:

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania bibliotecznego systemu informatycznego oraz dostosowywanie go do zmieniających się potrzeb użytkowników (bibliotekarzy i czytelników) w tym:

 • infrastruktury;
 • połączeń sieciowych i dostępu do Internetu;
 • sprzętu (komputery, drukarki, urządzenia audiowizualne, self-check);
 • zintegrowanego systemu bibliotecznego – Aleph;
 • oprogramowania użytkowego;
 • dydaktycznej sali komputerowej;
 • strony WWW;
 • systemu kontroli dostępu.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

ul. Oczapowskiego 12B, segment 2, parter, pok. 11

tel.: 89 523-38-82

e-mail: bib.wyp.miedzybiblioteczna@uwm.edu.pl

Nadzór merytoryczny: mgr Jolanta Gałecka, kustosz

Kustosze

 •   dr inż. Renata Zielonka
 •   mgr Izabela Moszczyńska

Realizowane zadania:

 • Sprowadzanie z innych bibliotek, na indywidualne zamówienie użytkownika, wydawnictw niedostępnych w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej oraz innych bibliotekach Olsztyna;
 • Udostępnianie (oryginału lub kopii) innym bibliotekom krajowym i zagranicznym, zamawianych przez nie wydawnictw z własnych zbiorów.

Oddział Opracowania Zbiorów

ul. Oczapowskiego 12B, segment 3, p. I, pok. 109-110

tel.: 89 523-43-78, 89 524-63-71

e-mail: bib.oprac.zwartych@uwm.edu.pl

Kierownik: mgr Beata Anek-Kucharek, kustosz

Kustosze

 •   mgr inż. Janina Górecka
 •   mgr Beata Kurpiecka
 •   mgr Dorota Sikorska
 •   dr inż. Aneta Wółkiewicz

Realizowane zadania:

 • Tworzenie oraz melioracja katalogu księgozbioru Biblioteki w zintegrowanym systemie bibliotecznym Aleph;
 • Opracowanie formalne i rzeczowe wpływających do Biblioteki wydawnictw zwartych polskich i zagranicznych;
 • Sporządzanie w formacie MARC21, zgodnie z obowiązującymi standardami, opisów bibliograficznych wydawnictw zwartych, dokumentów elektronicznych, dźwiękowych, druków muzycznych zaopatrzonych w charakterystyki rzeczowe wyrażone w języku haseł przedmiotowych KABA.
 • Współpraca z Ośrodkiem Kontroli Rekordów Bibliograficznych NUKAT, który w ramach współkatalogowania centralnego kontroluje poprawność tworzonych i modyfikowanych opisów katalogowanych wydawnictw zwartych oraz z Ośrodkiem Kontroli Rekordów Kartoteki Haseł Wzorcowych NUKAT w Warszawie, który czuwa na poprawnością tworzonych i modyfikowanych haseł wzorcowych formalnych i przedmiotowych.
 • Prace melioracyjne mające na celu zachowanie czystości i poprawności bazy bibliograficznej oraz utrzymanie jej spójności z obsługującymi ją kartotekami wzorcowymi.
Oddział Opracowania Retrospektywnego

ul. Oczapowskiego 12B, segment 3, parter, pok. 7-8

tel.: 89 524-63-53, 89 523-35-87

email: bib.retro@uwm.edu.pl

Kierownik: mgr Wiesława Olkowska, kustosz

Kustosze

 •   dr Maria Konowalska
 •   mgr Barbara Gazińska
 •   mgr Hanna Pawłowska
 •   mgr Nina Zemła

Sekcja Zasobu Czasopism

ul. Oczapowskiego 12B, segment 3, parter, pok. 4, 9;

tel.: 523-38-25 i 523-44-98

email: bib.retro@uwm.edu.pl

Kierownik: mgr Dorota Wolska, kustosz

Kustosze

 •   mgr Magdalena Malanowicz
 •   mgr Dorota Reczyńska
 •   mgr Agnieszka Radomska
 •   mgr inż. Elżbieta Sikora

Realizowane zadania:

 • Tworzenie katalogu księgozbioru Biblioteki w zintegrowanym systemie bibliotecznym Aleph.
 • Sporządzanie w formacie MARC21 rekordów bibliograficznych wydawnictw zwartych i ciągłych, zaopatrzonych w charakterystyki rzeczowe wyrażone w języku haseł przedmiotowych KABA, we współpracy z Ośrodkiem Kontroli Rekordów Bibliograficznych NUKAT oraz z Ośrodkiem Kontroli Rekordów Kartoteki Haseł Wzorcowych NUKAT w Warszawie;
 • Melioracja katalogu mająca na celu zachowanie czystości i poprawności bazy bibliograficznej oraz spójności z kartotekami wzorcowymi;
 • Tworzenie rekordów egzemplarza wydawnictw zwartych i ciągłych;
 • Weryfikacja ewidencji wpływów wydawnictw ciągłych, nabytków sprzed 2012 roku;
 • Kompletowanie i porządkowanie ciągów czasopism;
 • Typowanie i przygotowanie wydawnictw zwartych i ciągłych do selekcji oraz sporządzanie protokołów, wykreślanie z inwentarza i prowadzenie rejestru ubytków czasopism;
 • Zarządzanie dubletami czasopism oraz prowadzenie Magazynu Dubletów Czasopism.

Oddział Administracyjno-Techniczny

ul. Oczapowskiego 12B,

segment 2, parter, pok. 8;

segment 3, II p., pok. 206, 210

tel. 89 523-47-45, 89 523-33-09, 89 524-51-53

Specjaliści

 • mgr Dariusz Brzóska 
 • mgr Ewa Łojek
 • Helena Bartnik
 • Janusz Szumowski

Konserwator

  Krzysztof Bączkowski

Realizowane zadania:

 • Obsługa administracyjna Biblioteki, a w szczególności obsługa sekretarska dyrektora i zastępców dyrektora Biblioteki oraz Rady Bibliotecznej;
 • Koordynacja płatności faktur;
 • Wysyłka i odbiór korespondencji oraz organizacja transportu;
 • Obsługa wystaw i innych imprez w gmachu Biblioteki;
 • Nadzorowanie stanu technicznego budynku i jego infrastruktury;
 • Organizacja współpracy ze Strażą Uniwersytecką oraz innymi służbami uczelnianymi i pozauczelnianymi.

Sekcja Centrum Dokumentacji Europejskiej

ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, p. II, pok. 206 (Kolekcja Żółta)

tel.: 89 524-64-87

e-mail: cde@uwm.edu.pl

www: cde.uwm.edu.pl

 • mgr Olga Gierulska, kustosz

Realizowane zadania:

 • Gromadzenie i udostępnianie dokumentów i wydawnictw powstających w instytucjach Unii Europejskiej (w języku angielskim) jako funkcjonujący od 1998 r. jeden z ośrodków tego typu działających przy wyższych uczelniach w Polsce;
 • Gromadzenie i udostępnianie dokumentów i wydawnictw krajowych wydawnictw o tematyce unijnej.

Filie i biblioteki jednostek naukowo-badawczych

Biblioteka Wydziału Sztuki

ul. Szrajbera 11, pok. 306

10-711 Olsztyn

tel.: 89 524-53-43

mgr Agnieszka Dunalska-Blitek, kustosz

Biblioteka Wydziału Teologii

ul. Stanisława Kardynała Hozjusza 1511-041 Olsztyn

tel.: 89 523-89-75

Kierownik: ks. dr Tomasz Garwoliński, kustosz dyplomowany

Kustosze

 •   mgr Małgorzata Bujnowska
 •   mgr Iwona Spałek
 •   mgr Łukasz Wasieczko

Starszy bibliotekarz

 •   mgr Magdalena Deszczka

Biblioteka Instytutu Nauk Politycznych

ul. Szrajbera 11, pok. 203

10-711 Olsztyn

tel.: 89 524-63-35

Biblioteka Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku

ul. Tadeusza Kościuszki 23, 19-300 Ełk

tel.: 87 621-60-76

Biblioteki jednostek naukowo-badawczych [PDF]