Struktura

Dyrekcja


Dyrektor:  dr inż. Scholastyka Baran

ul. Oczapowskiego 12B, segment 3, p. II, pok. 205
tel.: 89 523-33-09
e-mail: scholastyka.baran@uwm.edu.pl


Zastępca Dyrektora: mgr Jolanta Gałecka

ul. Oczapowskiego 12B, segment 2, p. I, pok. 118-119
tel. 89 523-49-97, 89 523-33-09
e-mail: jolanta.galecka@uwm.edu.pl

Sekretariat


ul. Oczapowskiego 12B, segment 3, p. II
tel.: 89 523-33-09
e-mail: bib.uwm@uwm.edu.pl

Dział Obsługi Użytkowników


Kierownik: dr Katarzyna Bikowska
tel.: 89 523-38-74
e-mail: katarzyna.bikowska@uwm.edu.pl


Sekcja Wolnego Dostępu do Zbiorów:

Informatorium
tel. 89 523 49-84, 89 523 32-74
e-mail: bib.informacja@uwm.edu.pl

Kolekcje Dziedzinowe:
Kolekcja Nauk Społecznych (ŻÓŁTA) - tel.: 89 524-64-87, pok. 206
Kolekcja Nauk Przyrodniczo-Technicznych (ZIELONA) - tel.: 89 523-35-45, pok. 218
Kolekcja Nauk Humanistycznych (NIEBIESKA)- tel.: 89 524-51-43, pok. 215

e-mail:bib.kol.dziedz@uwm.edu.pl

Kolekcja Dydaktyczna:
tel. 89 523-36-83
e-mail: bib.wyp@uwm.edu.pl

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
ul. Oczapowskiego 12B, segment 2, parter, pok. 11

tel.: 89 523-38-82
e-mail: bib.wyp.miedzybiblioteczna@uwm.edu.pl

Sekcja  Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, p. II, pok. 206
tel.: 89 524-64-87
e-mail: cde@uwm.edu.pl.

Sekcja Przechowywania Zbiorów:

Wypożyczalnia Główna
tel.: 89 524-51-66
e-mail: bib.wyp@uwm.edu.pl

Magazyn
ul. Oczapowskiego 12B, segment 3, parter, pok. 4
tel.: 89 524 51 32, 89 524 51 61, 89 523 35 59
e-mail: bib.magazyn@uwm.edu.pl.

Sekcja Zbiorów Specjalnych:

ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, p. I, pok. 106-112
tel.: 89 524-63-44, 89 524-63-05
e-mail: bib.zb.specjalne@uwm.edu.pl

Punkt Informacji Normalizacyjnej
tel.: 89 524-63-44, 89 524-63-05
e-mail: pinuwm@uwm.edu.pl

Ośrodek Informacji Patentowej
tel.: 89 524-63-44, 89 524-63-05
e-mail: oip@uwm.edu.pl

Dział Zasobów Bibliotecznych

 

Kierownik: mgr Agnieszka Obrębska

Sekcja Tworzenia i Kontroli Zasobów

ul. Oczapowskiego 12B, segment 3, p. I, pok. 104-107
tel.: 89 523-35-80, 89 524-51-15
e-mail: bib.oddzial.gromadzenia@uwm.edu.pl

Sekcja Opracowania Zasobów

ul. Oczapowskiego 12B, segment 3, p. I, pok. 109-110
tel.: 89 523-43-78, 89 524-63-71
e-mail: bib.oprac.zwartych@uwm.edu.pl

Dział Informacji Naukowej i Czytelnia Czasopism


Kierownik: mgr inż. Jolanta Osiecka-Murawa,
tel.: 89 523 49 76

ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, p. I, pok. 114-117, 126-127, 108

tel.: Czytelnia: 89 523-49-57,
pok. 114: 89 524-51-87,
pok. 117: 89 524-63-08,
pok. 108: 89 524 63 83
e-mail: bib.oin@uwm.edu.pl

Bibliografia publikacji pracowników UWM (Expertus) - bibliografia@uwm.edu.pl

Sekcja Promocji Bibliotecznej

ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, p. II, pok. 209
tel.: 89 524 51 46
e-mail: bib.promocja@uwm.edu.pl

Sekcja Informatyzacji Procesów Bibliotecznych


Nadzór merytoryczny: mgr Jolanta Gałecka

ul. Oczapowskiego 12B, segment 2, p. I, pok. 118-119, 
segment 3, II piętro, pokój 209
tel. 89 523-49-97, 89 524-51-74, 89 524 51-17
e-mail: bib.odk@uwm.edu.pl

Sekcja  Administracyjno-Gospodarcza


ul. Oczapowskiego 12B,
segment 2, parter, pok. 8;
segment 3, II p., pok. 206, 210
tel. 89 523-47-45, 89 523-33-09, 89 524-51-53

Filie Biblioteczne


Biblioteka Wydziału Sztuki
ul. Szrajbera 11, pok. 306
10-711 Olsztyn
tel.: 89 524-53-43

Biblioteka Wydziału Teologii

ul. Stanisława Kardynała Hozjusza 1511-041 Olsztyn
tel.: 89 523-89-75

e-mail: bib.wydz.teologii@uwm.edu.pl

Biblioteka Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku
ul. Tadeusza Kościuszki 23, 19-300 Ełk
tel.: 87 621-60-76

Biblioteki jednostek naukowo-badawczych