Wystawa pokonkursowa II Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa za rok 2019

Wystawa pokonkursowa II Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa za rok 2019

OPIS WYSTAWY

20 lutego 2020 w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej UWM odbył się wernisaż wystawy „Rysownicy 2019”, któya był rezultatem II Ogólnopolskiego konkursu na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa.

Celem konkursu było nagrodzenie autorów naj­lepszych prac opublikowanych w 2019 roku i zwrócenie uwagi na znaczenie rysunku prasowego, który może być komentarzem politycznym, społecz­nym bądź sportowym, tworzyć opo­wieść w postaci krótkiego komiksu czy być rysunkiem-ilustracją artykułu prasowego.

Po­mysłodawcą konkursu jest olsztyński karykaturzysta Zbigniew Pisz­czako, który wyszedł z inicjatywą uhonorowania dorobku oraz postaci rysownika, karykaturzysty, malarza i pastelisty Aleksandra Wołosa.

Organizatorem konkursu jest War­mińsko-Mazurski Oddział Stowarzysze­nia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie.

Patronat honorowy nad konkursem objęło Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.

Na konkurs wpłynęło 138 prac 31 autorów. Na wystawie zostały zaprezentowane prace konkursowe oraz prace jurorów i patrona konkursu (w sumie75 prac). Drugą część wystawy „Rysownicy 2019” mogliśmy obejrzeć  w Galerii Usługa Jazz Bar na Starym Mieście (23 lutego).   

Wystawa odbyła się w ramach obchodów VII Dni Seweryna Pieniężnego.

PATRON KONKURSU: Aleksander Wołos (1934-2014)

Aleksander Wołos (1934-2014); doktor habili­towany z zakresu nauk przyrodniczych, olsztyński karykaturzysta, rysownik, pastelista, malarz.

Od 1955 r. publikował w prasie regionalnej (Gazeta Olsztyńska, Nasza Wieś, Panorama Północy, Posłaniec Warmiński, Warmia i Mazury), w tygo­dnikach ogólnopolskich Karuzela, Polityka, Szpilki, Wprost, a także w prasie niemieckiej (Kontraste, Eu­lenspiegel, Pardon) i jugosłowiańskiej (Osten) oraz wielu wydawnictwach książkowych i konferencyj­nych. Był autorem ponad 100 projektów okładek do książek. Opublikował cztery zbiorki rysunków satyrycznych oraz trzy albumy malarstwa pastelowego: Pastelowy humor (2002), Głowy i główki (2004), Akweny (2006). Miał na swym koncie ponad 60 wystaw indywidualnych oraz udział w kilkuset wystawach zbiorowych. Laureat wielu nagród krajowych i zagranicznych. Otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Od­rodzenia Polski, Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej, Odznakę „Zasłużony dla Warmii i Mazur”.

Śmierć zaskoczyła Aleksandra Wołosa w dniu, gdy na Zamku Olsztyńskim miał odebrać z rąk Prezy­denta Olsztyna nagrodę im. Hieronima Skurpskiego, przyznawaną przez Kapitułę najbardziej uznanych artystów olsztyńskich.

ORGANIZATORZY

Warmińsko-Mazurski oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Patronat honorowy nad konkursem objęło Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.

Plakaty

zawartość wystawy

Wystawa w przestrzeni Biblioteki

Leave a Reply