Iwan Bunin w Polsce

Wystawa „Iwan Bunin w Polsce” poświęcona polskim śladom w biografii i twórczości Iwana Bunina. Ekspozycja zainaugurowała obchody 150-lecia urodzin znakomitego pisarza i poety.

PEŁNY OPIS WYSTAWY

22 października 2020 r. przypada 150-lecie urodzin Iwana Bunina – rosyjskiego prozaika i poety, Laureata Literackiej Nagrody Nobla. Z tej okazji z inicjatywy dr hab. Iwony Anny Ndiaye, prof. UWM – sekretarza Komisji Emigrantologii Słowian Międzynarodowego Komitetu Slawistów, zaplanowano szereg działań o zasięgu krajowym i międzynarodowym: panel dyskusyjny, konferencję naukową oraz wystawę.

W Bibliotece Uniwersyteckiej prezentowano wystawę plansz pt. „Iwan Bunin w Polsce”. Symboliczne otwarcie odbyło się 20 października (wtorek) o godz. 9.30 w holu Biblioteki Uniwersyteckiej.

Wystawa prezentowała sylwetkę twórczą rosyjskiego emigranta i noblisty Iwana Bunina oraz związki pisarza z Polską. Wystawa skierowana jest przede wszystkim do literaturoznawców i emigrantologów, czytelników Biblioteki Uniwersyteckiej, studentów i pracowników UWM. Wystawa jest częścią międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu „Luminarze Rosyjskiej Emigracji”, organizowanej przez Instytut Literaturoznawstwa UWM w dniach 26-27 października w Olsztynie.

Opracowanie merytoryczne wystawy: Iwona Anna Ndiaye, opracowanie graficzne: Paulina Anna Galanciak,(Biblioteka UWM, pod kopułą, p. I). Po otwarciu dostępna na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej UWM.

Projekt naukowy i edukacyjny „Iwan Bunin w Polsce – recepcja, przekład , edukacja”,

Obchody jubileuszowe Iwana Bunina w Olsztynie objęły ponadto:

  • 22 października 2020 roku. Wystawa książek „Iwan Bunin” (siedziba Wydziału Humanistycznego, korytarz przy sekretariacie Katedry Literatur Wschodniosłowiańskich, p. I).

Ekspozycja książek z kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej UWM, zbiorów prywatnych członków Komisji Emigrantologii Słowian Międzynarodowego Komitetu Slawistów, pracowników Instytutu Literaturoznawstwa i Instytutu Językoznawstwa, a także przekazanych przez Dom Rosyjskiej Zagranicy im. A. Sołżenicyna w Moskwie.

  • 27 października 2020 r. godz. 12.00-13.30. Panel dyskusyjny „Iwan Bunin – recepcja, przekład, edukacja” – wideokonferencja.

W panelu zrealizowanym w formie hybrydowej wzieli udział zaproszeni eksperci-buninolodzy, literaturoznawcy, tłumacze i dydaktycy z Polski i Rosji, a także studenci i pracownicy Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie. Do udziału w panelu dyskusyjnym zostali zaproszeni eksperci zagraniczni: prof. Tatiana Marchenko – literaturoznawczyni, buninolożka (Dom Rosyjskiej Zagranicy im. A. Sołżenicyna w Moskwie), prof. Dymitr Nikolaev – literaturoznawca (Instytut Literatur Światowych Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie), prof. Jolanta Brzykcy – literaturoznawczyni z UMK w Toruniu, autorka monografii Poezja emigracyjna Iwana Bunina (Toruń 2009).

W panelu wezmą również udział dydaktycy, którzy przedstawią innowacyjne formy pracy z tekstem literackim oraz sposoby wykorzystania utworów I. Bunina w dydaktyce akademickiej oraz szkolnej, w tym prof. Nina Orlova z Piatigorskiego Uniwersytetu Państwowego (Rosja) oraz prof. Bożena Żejmo z UMK w Toruniu – literaturoznawczyni, rusycystka i bułgarystka, prowadząca badania w zakresie transgresji w literaturze i kulturze, mentalności rosyjskiej i in., autorka monografii Problemy etyczne we współczesnej prozie i publicystyce rosyjskiej (lata 60.90.) (Łódź 2000).

Projekt naukowy i edukacyjny „Iwan Bunin w Polsce – recepcja, przekład , edukacja”, zgłoszony w IX OTWARTYM KONKURSIE NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ PODEJMOWANYCH NA RZECZ DIALOGU I POROZUMIENIA W STOSUNKACH POLSKO-ROSYJSKICH, został pozytywnie oceniony przez komisję konkursową i uzyskał dofinansowanie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

ORGANIZATORZY

dr hab. Iwona Anna Ndiaye, prof. UWM – filolożka, literaturoznawczyni i tłumaczka.

Badania naukowe w dziedzinie emigrantologii, literaturoznawstwa i przekładoznawstwa prowadzi od ponad 25 lat. Autorka publikacji z zakresu rosyjskiej literatury emigracyjnej, w tym monografii: Gorzkie gody… Publicystyczna i literacka działalność Dymitra Fiłosofowa na emigracji (1999), Hipertrofia tęsknoty za utraconym domem w poezji emigrantów rosyjskich „pierwszej fali” (2009), Pod maską Talii… O tożsamości poetyckiej Nadieżdy Teffi (2019) oraz antologii: Poetycka Atlantyda. Antologia liryki kobiecej „pierwszej fali” rosyjskiej emigracji (2006), O pamięci w literaturze rosyjskiej. Rozmowy najważniejsze (2012), Философский пароход (2016).

Pomysłodawczyni i przewodnicząca komitetu organizacyjnego cyklu międzynarodowych konferencji naukowych „Luminarze Rosyjskiej Emigracji”, organizowanych od 2014 roku w partnerstwie z Domem Rosyjskiej Zagranicy im. Aleksandra Sołżenicyna w Moskwie. Od 2019 roku sekretarz Zarządu Komisji Emigrantologii Słowian Międzynarodowego Komitetu Slawistów.

zawartość wystawy

Wystawa w przestrzeni Biblioteki

Multimedia

Leave a Reply