Wystawa pokonkursowa III Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa za rok 2020

Wystawa pokonkursowa III Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa za rok 2020

OPIS WYSTAWY

Już po raz trzeci Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich jest organizatorem Konkursu na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa, którego celem jest nagrodzenie autorów najlepszych prac opublikowanych w 2020 r.

Można tu sparafrazować Adama Mickiewicza mówiąc, iż liczba jego jest czterdzieści i cztery, ponieważ tylu autorów nadesłało swoje prace, a było ich aż 205! Rok 2020 zdominowały dwa tematy: pandemia koronawirusa i stosunki społeczno-polityczne na linii  władza-społeczeństwo.

Honorowy patronat na konkursem objęło Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.

PRZYZNANE NAGRODY:

Na początku marca 2021 r. Kapituła Konkursu w składzie:

 • Elżbieta Laskowska – Dyrektor Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego – przewodnicząca,
 • Artur Galicki – karykaturzysta, dyrektor MOK w Reszlu – członek,
 • Zbigniew Kołaczek – karykaturzysta, Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury – członek,
 • Józef Burniewicz – karykaturzysta, medioznawca – członek,
 • Zbigniew Piszczako – sekretarz Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP, Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury – sekretarz,

przyznała:

 •  Nagrodę Główną im. Aleksandra Wołosa dla Janka Janowskiego za pracę Partia (Polityka),
 • Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Zamek Reszel Sp. z.o.o dla Marcina Bondarowicza za pracę Jak mówić, by rządzić (Polityka),
 • Nagrodę Specjalną Rocznik Szpilek 1974 ufundowaną przez Mirosława Wieczyńskiego dla Macieja M. Michalskiego za pracę Jeże (Tygodnik Solidarność)

 

oraz Nagrody Honorowe dla:

 • Henryka Cebuli za pracę Uczeń bardzo zdalny (NIE),
 • Andrzeja Czyczyło za pracę Jajko Niespodzianka (Nowa Trybuna Opolska),
 • Jacka Frąckiewicza za pracę Tektura Hause (Facebook JF),
 • Krzysztofa Grzondziela za pracę Policja (Istagram KG),
 • Izabeli Kowalskiej-Wieczorek za pracę Prawa kobiet, prawami człowieka (Facebook IKW),
 • Sławomira Łuczyńskiego za pracę Zdjęcie z krzyża (Facebook SŁ),
 • Sławomira Makala za pracę Pandemic Time (Forum Akademickie),
 • Dariusza Pietrzaka za pracę Zatrzymanie obywatelskie (karykatury-animacje.pl),
 • Szczepana Sadurskiego za pracę Trójpodział władzy (Trybuna),
 • Pawła Wakuły za pracę Trójka (Angora),

 

Zostały przyznane także nagrody pozaregulaminowe:

Nagroda Muzeum Karykatury im. Eryka LipińskiegoIreneusz Szuniewicz za pracę bez tytułu (Gazeta Wyborcza)

Nagroda Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury – Mirosław Hajnos za pracę bez tytułu (hajnos.pl)

Na konkurs prace nadesłali: Mariusz Bocheński, Marcin Bondarowicz, Henryk Cebula, Andrzej Czyczyło, Dariusz Dąbrowski, Edmund Dudek, Jacek Frąckiewicz, Michał Graczyk, Krzysztof Grzondziel, Mirosław Hajnos, Janek Jankowski, Nika Jaworowska, Atrur Kopp, Lech Kotwicz, Izabela Kowalska-Wieczorek, Jarosław Kozłowski, Ryszard Kudzian, Marek Lenc, Wiesław Lipecki, Dariusz Łabędzki, Sławomir Łuczyński, Sławomir Makal, Maciej M. Michalski, Robert Mirowski, Marek Mosor, Janusz Mrozowski, Ala Hanna Murgrabia, Dariusz Pietrzak, Anna Rok, Waldemar Rukść, Szczepan Sadurski, Marcin Skoczek, Mirosław Stankiewicz, Włodzimierz Stelamszczyk, Jan Surma, Ireneusz Szuniewicz, Jarosław Szymański, Maciej Trzepałka, Paweł Wakuła, Tomasz Wiater, Tomasz Wilczkiewicz, Jacek Zabawa, Katarzyna Zalepa, Jacek Zygmunt.

Poza konkursem zostały zaprezentowane prace: Aleksandra Wołosa – patrona konkursu i członków Kapituły: Józefa Burniewicza, Artura Galickiego, Zbigniewa Kołaczka i Zbigniewa Piszczako (kuratora wystawy).

PATRON KONKURSU: Aleksander Wołos (1934-2014)

Aleksander Wołos (1934-2014); doktor habili­towany z zakresu nauk przyrodniczych, olsztyński karykaturzysta, rysownik, pastelista, malarz.

Od 1955 r. publikował w prasie regionalnej (Gazeta Olsztyńska, Nasza Wieś, Panorama Północy, Posłaniec Warmiński, Warmia i Mazury), w tygo­dnikach ogólnopolskich Karuzela, Polityka, Szpilki, Wprost, a także w prasie niemieckiej (Kontraste, Eu­lenspiegel, Pardon) i jugosłowiańskiej (Osten) oraz wielu wydawnictwach książkowych i konferencyj­nych. Był autorem ponad 100 projektów okładek do książek. Opublikował cztery zbiorki rysunków satyrycznych oraz trzy albumy malarstwa pastelowego: Pastelowy humor (2002), Głowy i główki (2004), Akweny (2006). Miał na swym koncie ponad 60 wystaw indywidualnych oraz udział w kilkuset wystawach zbiorowych. Laureat wielu nagród krajowych i zagranicznych. Otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Od­rodzenia Polski, Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej, Odznakę „Zasłużony dla Warmii i Mazur”.

Śmierć zaskoczyła Aleksandra Wołosa w dniu, gdy na Zamku Olsztyńskim miał odebrać z rąk Prezy­denta Olsztyna nagrodę im. Hieronima Skurpskiego, przyznawaną przez Kapitułę najbardziej uznanych artystów olsztyńskich.

ORGANIZATORZY

ORGANIZATOR

 • WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ SDP
 • Galeria Biblioteki Uniwersyteckiej UWM

PATRONAT HONOROWY

 • MUZEUM KARYKATURY im. ERYKA LIPIŃSKIEGO

PARTNERZY

 • STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYSTÓW KARYKATURY
 • ZAMEK RESZEL SP. Z.O.O
 • PROJEKT KOSZULKI
 • BEZ WIERSZÓWKI

PRACE PREZENTOWANE NA WYSTAWIE:

Leave a Reply