Patroni kortowskich ulic

Patroni kortowskich ulic

PEŁNY OPIS WYSTAWY

Do 1989 r. ulice i place w Kortowie nie były nazwane. 28 kwietnia 1986 r. powstała komisja ds. rozstrzygnięcia konkursu na nadanie nazw ulic w Kortowie, powołana przez ówczesnego Rektora Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie prof. dr. hab. Włodzimierza Barana. Komisja wybrała następujące nazwy ulic: Rektorska, Akademicka, Senacka, Żaków, Techniczna, Rolnicza, Starodworska oraz nazwy dwóch placów: Cieszyński i Łódzki.

Propozycje te nie spotkały się z aprobatą środowiska akademickiego, które zaproponowało patronat: M. Oczapowskiego, R. Prawocheńskiego, J. Licznerskiego, K. Obitza, J. Heweliusza, B. Dybowskiego, Cz. Kanafojskiego, a także nazwy Rektorska, Senatorska, Żaków oraz prof. Bolesława Świętochowskiego.

Ostatecznie kolejny Rektor prof. dr hab. Jerzy Strzeżek 15 marca 1988 r. wystąpił z wnioskiem do Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie Stanisława Grzegorzaka o nadanie ulicom Kortowa imion wybitnych uczonych związanych z rodowodem ART i nauk rolniczo-technicznych oraz nazw dwóch głównych placów upamiętniających genezę powstania uczelni  (Plac Cieszyński, Skwer Łódzki, przemianowany po konsultacjach na Plac).

Po spełnieniu formalności Miejska Rada Narodowa w Olsztynie w marcu 1989 r. podjęła uchwałę nadającą nazwy ulicom i placom w Osiedlu Kortowo, które funkcjonują do dziś.

Leave a Reply