Wystawa pokonkursowa IV Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa za rok 2021

Wystawa pokonkursowa IV Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa za rok 2021

OPIS WYSTAWY

Celem Ogólnopolskiego konkursu na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa jest nagrodzenie autorów najlepszych prac opublikowanych w 2021 roku i zwrócenie uwagi na znaczenie rysunku prasowego, który może być komentarzem politycznym, społecznym bądź sportowym,  tworzyć opowieść w postaci krótkiego komiksu czy być rysunkiem-ilustracją artykułu prasowego.

Organizatorem konkursu jest Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie. Pomysłodawcą i komisarzem konkursu jest Zbigniew Piszczako. Patronat nad konkursem objęło Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.

Konkurs obejmuje prace opublikowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, w prasie i mediach elektronicznych. Tematyka konkursu jest nieograniczona: rysunek polityczny, społeczny, humorystyczny, sportowy, karykatura itp. W konkursie wzięło udział 42 autorów, nadesłano 196 prac.

Na wystawie pokonkursowej pokazujemy prace 47 autorów (42 uczestników + prace jurorów i patrona konkursu):

Mariusz Bocheński, Marcin Bondarowicz, Henryk Cebula, Jerzy Czapiewski, Andrzej Czyczyło, Dariusz Dąbrowski, Remek Dąbrowski, Jacek Frankowski, Jacek Frąckiewicz, Marek Gliwa, Michał Graczyk, Mirosław Hajnos, Jarosław Hnidziejko, Janek Janowski, Nika Jaworowska-Duchlińska, Lech Kotwicz, Izabela Kowalska-Wieczorek, Jarosław Kozłowski, Paweł Kuczyński, Jacek Lanckoroński, Artur Ligenza, Wiesław Lipecki, Dariusz Łabędzki, Sławomir Łuczyński, Sławomir Makal, Maciej M. Michalski, Robert Mirowski, Marek Mosor, Ala Hanna Murgrabia, Dariusz Pietrzak, Czesław Przęzak, Waldemar Rukść, Szczepan Sadurski, Mirosław Stankiewicz, Włodzimierz Stelamszczyk, Ireneusz Szuniewicz, Robert Trojanowski, Maciej Trzepałka, Paweł Wakuła, Jarosław Wojasiński, Jacek Zabawa, Jacek Zygmunt.

oraz poza konkursem: Aleksander Wołos, Małgorzata Gnyś, Artur Galicki, Zbigniew Kołaczek Zbigniew Piszczako

PRZYZNANE NAGRODY:

Kapituła w składzie:

 • Paweł Płoski – Dyrektor Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego – przewodniczący jury,
 • Artur Galicki – karykaturzysta – członek jury,
 • Małgorzata Gnyś – karykaturzystka, – członek jury,
 • Zbigniew Kołaczek – karykaturzysta, Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury – członek jury,
 • Zbigniew Piszczako –karykaturzysta, Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury – sekretarz jury,

 

po obejrzeniu 196 prac 42 autorów przyznała:

 • Nagrodę Główną im. Aleksandra Wołosa dla Andrzeja Czyczyło za pracę Zespół ministra Czarnka (Nowa Trybuna Opolska), dodatkowo laureat Nagrody Głównej otrzymuje możliwość zorganizowania wystawy indywidualnej w Galerii Usługa Jazz Bar w Olsztynie,
 • Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Zamek Reszel Sp. z.o.o dla Pawła Kuczyńskiego za pracę Polexit (Wprost),
 • Nagrodę Specjalną wydawnictwa Edytor Wers z Olsztyna dla Jacka Zygmunta za pracę A Polacy dalej palą węglem (Super Express)

oraz

Nagrody Honorowe dla:

 • Dariusza Dąbrowskiego za pracę bez tytułu (Facebook DD),
 • Remka Dąbrowskiego za pracę Wybaczamy i prosimy o przeproszenie (Nie),
 • Mirosława Hajnosa za pracę bez tytułu (Facebook JF),
 • Janka Janowskiego za pracę Taka zabawa (Facebook JJ),
 • Sławomira Łuczyńskiego za pracę bez tytułu (Facebook SŁ),
 • Macieja M. Michalskiego za pracę Nie mogę spać (Tygodnik Solidarność),
 • Ali Hanny Murgrabia za pracę Kaczuszki zagrali (Angora),
 • Waldemara Rukść za pracę bez tytułu (Przegląd Techniczny),
 • Szczepana Sadurskiego za pracę Inflacja (Trybuna),
 • Włodzimierza Stelamszczyka za pracę Wielki wał (Życie Łodzi),
 • Ireneusza Szuniewicza za pracę Ministry (Polityka),
 • Pawła Wakuły za pracę Coś bym obejrzał (Angora),

Nagrody pozaregulaminowe otrzymali:

 • Sławomir Makal – Nagroda Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego za pracę bez tytułu (Forum Akademickie).
 • Marcin Bondarowicz Nagroda Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury za pracę bez tytułu (Polityka).
 • Jacek Lanckoroński – Nagroda Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie za pracę Ecce Homo (Facebook JL).

PATRON KONKURSU: Aleksander Wołos (1934-2014)

Aleksander Wołos (1934-2014); doktor habili­towany z zakresu nauk przyrodniczych, olsztyński karykaturzysta, rysownik, pastelista, malarz.

Od 1955 r. publikował w prasie regionalnej (Gazeta Olsztyńska, Nasza Wieś, Panorama Północy, Posłaniec Warmiński, Warmia i Mazury), w tygo­dnikach ogólnopolskich Karuzela, Polityka, Szpilki, Wprost, a także w prasie niemieckiej (Kontraste, Eu­lenspiegel, Pardon) i jugosłowiańskiej (Osten) oraz wielu wydawnictwach książkowych i konferencyj­nych. Był autorem ponad 100 projektów okładek do książek. Opublikował cztery zbiorki rysunków satyrycznych oraz trzy albumy malarstwa pastelowego: Pastelowy humor (2002), Głowy i główki (2004), Akweny (2006). Miał na swym koncie ponad 60 wystaw indywidualnych oraz udział w kilkuset wystawach zbiorowych. Laureat wielu nagród krajowych i zagranicznych. Otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Od­rodzenia Polski, Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej, Odznakę „Zasłużony dla Warmii i Mazur”.

Śmierć zaskoczyła Aleksandra Wołosa w dniu, gdy na Zamku Olsztyńskim miał odebrać z rąk Prezy­denta Olsztyna nagrodę im. Hieronima Skurpskiego, przyznawaną przez Kapitułę najbardziej uznanych artystów olsztyńskich.

ORGANIZATORZY

Organizator konkursu: Warmińsko-Mazurski Oddz. Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,

Kurator wystawy: Zbigniew Piszczako,

Patronat: Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego,

Partnerzy projektu: Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego, Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury, Projekt Koszulki, wydawnictwo Edytor Wers, Zamek Reszel Sp. z.o.o, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

PRACE PREZENTOWANE NA WYSTAWIE:

Leave a Reply