Wystawa pokonkursowa VI Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa za rok 2023

Wystawa pokonkursowa VI Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa za rok 2023

OPIS WYSTAWY

Ogólnopolski konkurs na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa nagradza autorki i autorów najlepszych prac opublikowanych w danym roku. Celem konkursu jest podkreślenie znaczenia rysunku prasowego, który może być komentarzem politycznym, społecznym bądź sportowym. Mogą to być zarówno rysunki satyryczne, jak opowieści w kształcie krótkiego komiksu czy ilustracje do artykułu prasowego.

Organizatorem konkursu jest Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie.

Patronat nad konkursem objęło Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.

Kapituła VI Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa w składzie: dr Paweł Płoski – przewodniczący, Zbigniew Piszczako – sekretarz, oraz członkowie: Paulina Kopestyńska, Izabela Kowalska-Wieczorek, Artur Galicki, Dariusz Pietrzak i Lucjan Wołos

Na konkurs wpłynęło 207 prac 46 autorów spełniających warunki konkursu.

Autorzy prac zakwalifikowani na wystawę pokonkursową:

Mirosław Andrzejewski, Sławomir Bednarski, Bartłomiej Belniak, Mariusz Bocheński, Marcin Bondarowicz, Karolina Brataniec, Henryk Cebula, Jerzy Czapiewski, Andrzej Czyczyło, Daiusz Dąbrowski, Remek Dąbrowski, Anna Domaszewska, Marek Gliwa, Małgorzata Gnyś, Michał Graczyk, Mirosław Hajnos, Jarosław Hnidziejko, Janek Jankowski, Nika Jaworowska-Duchlińska, Zbigniew Kołaczek, Lech Kotwicz, Krzysztof Kowalewicz, Jarosław Kozłowski, Władysław Kuczer, Marek Kwiatkowski, Jacek Lanckoroński, Wiesław Lipecki, Sławomir Makal, Ignacy Malinowski, Robert Mirowski, Marek Mosor, Mateusz Oleszczak, Mariusz Podleś, Czesław Przęzak, Waldemar Rukść, Szczepan Sadurski, Anna Skupińska, Rafał Skwierawski, Grzegorz Sobczak, Mirosław Stankiewicz, Włodzimierz Stelmaszczyk, Ireneusz Szuniewicz, Marcin Treichel, Robert Trojanowski, Tomasz Wołoszyn, Jacek Zabawa.

Autorzy prac poza konkursem:

Aleksander Wołos (patron konkursu), Izabela Kowalska-Wieczorek, Artur Galicki, Paulina Kopestyńska, Dariusz Pietrzak, Zbigniew Piszczako (jurorzy konkursu).

 

PRZYZNANE NAGRODY:

Kapituła V Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa (2023)

 • Nagrodę Główną im. Aleksandra Wołosa dla Mirosława Hajnosa za pracę pt. Kalkulator (NIE) (dodatkowo laureat Nagrody Głównej otrzymuje możliwość zorganizowania wystawy indywidualnej w Galerii Usługa Jazz Bar w Olsztynie)

oraz Nagrody Honorowe dla:

 • Anny Domaszewskiej za pracę bez tytułu (Facebook),
 • Marka Gliwy za pracę Ex…pozer (Facebook),
 • Janka Janowskiego za pracę Terapia (Facebook),
 • Mariusza Podlesia za pracę Gepetto (Mario niepoważnie – Facebook),
 • Grzegorza Sobczaka za pracę Polska rudera (Facebook),
 • Ireneusza Szuniewicza za pracę Abby road 2023 (Polityka),

Partnerzy konkursu przyznali Nagrody Specjalne dla:

 • Ignacego MalinowskiegoNagroda Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego za pracę bez tytułu (Duży Format),
 • Roberta Mirowskiego Nagroda Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury za pracę Gdy padnie ostatni gołąb… (Elektroinfo),
 • Władysława Kuczery – Nagroda Redakcji Bez Wierszówki za pracę Poczta (Angora),
 • Marka Kwiatkowskiego – Nagroda Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie za pracę bez tytułu (Polityka),
 • Jacka Lanckorońskiego Nagroda Wydawnictwa Edytor Wers za pracę W zadumie (Facebook),
 • Waldemara Rukścia – Nagroda Stowarzyszenia Absolwentów UWM za pracę Sianokosy (Przegląd Techniczny),
 • Marcina Bondarowicza – Nagroda Dziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM za pracę bez tytułu (Polityka).

PATRON KONKURSU: Aleksander Wołos (1934-2014)

Aleksander Wołos (1934-2014); doktor habili­towany z zakresu nauk przyrodniczych, olsztyński karykaturzysta, rysownik, pastelista, malarz.

Od 1955 r. publikował w prasie regionalnej (Gazeta Olsztyńska, Nasza Wieś, Panorama Północy, Posłaniec Warmiński, Warmia i Mazury), w tygo­dnikach ogólnopolskich Karuzela, Polityka, Szpilki, Wprost, a także w prasie niemieckiej (Kontraste, Eu­lenspiegel, Pardon) i jugosłowiańskiej (Osten) oraz wielu wydawnictwach książkowych i konferencyj­nych. Był autorem ponad 100 projektów okładek do książek. Opublikował cztery zbiorki rysunków satyrycznych oraz trzy albumy malarstwa pastelowego: Pastelowy humor (2002), Głowy i główki (2004), Akweny (2006). Miał na swym koncie ponad 60 wystaw indywidualnych oraz udział w kilkuset wystawach zbiorowych. Laureat wielu nagród krajowych i zagranicznych. Otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Od­rodzenia Polski, Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej, Odznakę „Zasłużony dla Warmii i Mazur”.

Śmierć zaskoczyła Aleksandra Wołosa w dniu, gdy na Zamku Olsztyńskim miał odebrać z rąk Prezy­denta Olsztyna nagrodę im. Hieronima Skurpskiego, przyznawaną przez Kapitułę najbardziej uznanych artystów olsztyńskich.

ORGANIZATORZY

Organizator konkursu: Warmińsko-Mazurski Oddz. Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,

Kurator wystawy: Zbigniew Piszczako,

Patronat: Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego,

Partnerzy projektu: Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego, Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury, Projekt Koszulki, wydawnictwo Edytor Wers, Zamek Reszel Sp. z.o.o, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

PRACE PREZENTOWANE NA WYSTAWIE:

Leave a Reply