Zmiana zasad funkcjonowania 9-29.XI.2020

zasady

Zasady funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej w okresie zagrożenia epidemiologicznego obowiązujące w dniach 9-29 listopada 2020

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 listopada 2020 zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 6 listopada 2020, poz. 1972) z dniem 9 listopada 2020 wprowadza się następujące zasady funkcjonowanie Biblioteki Uniwersyteckiej:

1.    Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne Biblioteka Uniwersytecka pozostaje nieczynna dla użytkowników. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 (z przerwą techniczną w godzinach 14:30-15:00) realizowane są:
a)    usługa odbioru książek zamówionych on-line przez użytkowników wewnętrznych Uczelni (pracowników, studentów, doktorantów),
b)    dostępne usługi zdalne.


2.    Usługa wypożyczania realizowana jest w następującym trybie:
a)    poza Bibliotekę wypożyczane są wyłącznie pozycje, które można zamówić
za pośrednictwem wyszukiwarki naukowej lub tradycyjnego katalogu komputerowego, dostępnych na stronie WWW Biblioteki.  Pozycje wypożyczane poza Bibliotekę mają w katalogu link do zamówienia;
b)    odbiór książek jest możliwy wyłącznie po telefonicznym potwierdzeniu terminu przez użytkownika (tel. 89 524 51 66 lub 89 523 49 84). Książki są przygotowane do samodzielnego odbioru przy wejściu bocznym do Biblioteki (od strony Stadionu Uniwersyteckiego). Użytkownik zabiera przygotowane dla niego książki, a odbiór nadzorują pracownicy Oddziału Wypożyczalni;
c)    przygotowane do odbioru książki są zarejestrowane na indywidualnym koncie Użytkownika w systemie bibliotecznym. Użytkownik jest zobowiązany do weryfikowania stanu konta oraz przestrzegania terminów zwrotu widocznych na liście wypożyczeń (z zastrzeżeniem, że terminem wypożyczenia jest data realizacji zamówienia i przygotowania książki do odbioru, a nie data odbioru książki przez użytkownika). Termin zwrotu wyznaczany jest zgodnie z Regulaminem korzystania ze zbiorów, w zależności od lokalizacji i statusu egzemplarza;
d)    w punkcie odbioru nie ma możliwości zwrotu poprzednio wypożyczonych wydawnictw.


3.    Zwrotów wypożyczonych książek można dokonywać wyłącznie przez wrzutnię, umieszczoną przy wejściu służbowym do Biblioteki od ulicy Dybowskiego (przy przystanku). Zwracane pozycje mogą pozostać zarejestrowane na koncie bibliotecznym użytkownika przez okres niezbędnej kwarantanny (do dwóch dni roboczych włącznie). Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania Oddziałowi Wypożyczalni zauważonych nieprawidłowości telefonicznie lub e-mailowo (tel. 89 524 51 66, e-mail bib.wyp@uwm.edu.pl). Książki zwrócone przez wrzutnię pozostają wyłączone
z możliwości ponownego wypożyczania na okres niezbędnej kwarantanny (trzy dni).


4.    Użytkownik ma możliwość skorzystania z usługi zamawiania elektronicznych kopii fragmentów książek lub czasopism:
a)    zamówienia elektronicznych kopii należy składać przez system biblioteczny za pośrednictwem wyszukiwarki naukowej lub tradycyjnego katalogu komputerowego, dostępnych na stronie www Biblioteki;
b)    kopie elektroniczne są przesyłane na podany w systemie bibliotecznym adres e-mail użytkownika. W celu zapewnienia sprawnej komunikacji elektronicznej użytkownika z Biblioteką rekomenduje się weryfikację i aktualizację używanego adresu e-mail w zakładce „Moje konto” konta bibliotecznego;
c)    jednorazowe zamówienie kopii elektronicznych nie może przekraczać 50 stron. Objętość 50 stron nie obejmuje spisów treści i indeksów, których kopie można zamówić jako pomoc w identyfikacji właściwych treści do kopiowania;
d)    termin wykonania kopii, w zależności od wpływających zamówień, może wynosić od jednego do trzech dni roboczych.


5.    Użytkownik ma możliwość skorzystania z usług:
a)    informacyjnych dotyczących stanu konta bibliotecznego (Oddział Wypożyczalni,
tel. 89 524 51 66, e-mail bib.wyp@uwm.edu.pl);
b)    wypożyczania międzybibliotecznego (Wypożyczalnia Międzybiblioteczna,
tel. 89 523 38 82, e-mail bib.wyp.miedzybiblioteczna@uwm.edu.pl). Odbiór egzemplarzy w formie tradycyjnej odbywa się w trybie określonym dla odbioru zamówień z systemu bibliotecznego, odpowiednio oznaczony zwrot powinien być dokonany z wykorzystaniem wrzutni;
c)    informacyjnych dotyczących zbiorów specjalnych i zasobu normalizacyjnego (Oddział Zbiorów Specjalnych, tel.  89 524 63 44, e-mail bib.zb.specjalne@uwm.edu.pl);
d)    konsultacji i porad informacyjnych, bibliometrycznych i szkoleniowych (Oddział Informacji Naukowej i Czytelnia Czasopism, tel.  89 523 49 57, e-mail: bib.oin@uwm.edu.pl);
e)    uzyskania informacji ogólnobibliotecznych (punkt Informatorium, tel. 89 523 49 84, e-mail: bib.informacja@uwm.edu.pl);
f)    rozliczenia opłat na koncie bibliotecznym wyłącznie w systemie Libsmart Payment (PayU) poprzez konto biblioteczne.


6.    W ograniczonym trybie usługi realizuje Biblioteka Wydziału Teologii (Redykajny, ul. Hozjusza 15), od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15: stanowisko samodzielnego odbioru zamówionych książek (z obowiązkowym telefonicznym potwierdzeniem terminu odbioru, tel. 89 523 89 75), stanowisko zwrotu wypożyczonych książek, możliwość zamówienia kopii elektronicznych pod adresem e-mail biblioteka@hosianum.edu.pl, z zastrzeżeniem objętości i terminów realizacji analogicznych jak w Bibliotece Uniwersyteckiej. Pozostałe biblioteki filialne nie są dostępne.