Zmiana terminu konferecji

Szanowni Państwo,

Z powodu sytuacji epidemiologicznej podjęliśmy trudną decyzję o przesunięciu na późniejszy termin XXXVIII Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych.

Nowy termin konferencji wstępnie planujemy na wrzesień 2021 roku.

Będziemy Państwa informować o dalszych ustaleniach.

Komitet Organizacyjny

O konferencji

Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem
JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
prof. dr. hab. Ryszarda Góreckiego, prof. zw.

Wejście w życie Ustawy 2.0 (1 października 2018 r.) pociągnęło za sobą liczne zmiany w szkolnictwie wyższym, które wpłynęły również na działalność bibliotek naukowych. Rozpoczął się złożony proces przystosowawczy, dla którego kluczowe są towarzyszące nowej ustawie rozporządzenia. Dotyczą one badań naukowych, ewaluacji jakości działalności naukowej, procesu dydaktycznego oraz zarządzania uczelnią. W czasie Konferencji spróbujemy znaleźć aktualne odpowiedzi na pytania o nowe zadania, które tzw. Konstytucja dla nauki postawiła przed bibliotekami działającymi w obszarze medycyny. Zastanowimy się jak reagować, a w efekcie jak lepiej funkcjonować w otaczającej nas i wciąż zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości. Szczególnej analizie poddamy rolę biblioteki jako ważnego ogniwa w realizacji działalności naukowej i dydaktycznej przez uczelnię.

Proponujemy następujące tematy do dyskusji:

 • ewaluacja jakości działalności naukowej,
 • otwarty dostęp do wiedzy a instytucjonalna polityka otwartości,
 • rola i funkcje biblioteki akademickiej (czy tożsame z biblioteką naukową?),
 • zagadnienia związane z dydaktyką w szkolnictwie wyższym w kontekście zmian wynikających z Ustawy 2.0.

Mamy nadzieję, że program naukowy Konferencji przyniesie Państwu wiele korzyści zawodowych, a imprezy towarzyszące dostarczą niezapomnianych wrażeń.

dr inż. Scholastyka Baran
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Rada Programowa Konferencji:
 • dr inż. Scholastyka Baran –Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olszynie
 • mgr Renata Birska – Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • mgr Dagmara Budek – Dyrektor Biblioteki Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • mgr Danuta Dąbrowska-Charytoniuk – Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • mgr inż. Anna Grygorowicz – Dyrektor Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • mgr Roma Hajduk – Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • mgr inż. Witold Kozakiewicz – Dyrektor Centrum Informacyjno-Bibliotecznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • dr Krzysztof Nierzwicki – Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Ewa Nowak – Dyrektor Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • mgr Dominika Sidorska – Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • mgr Joanna Słomkowska – Dyrektor Biblioteki Medycznej UMK Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • mgr Anna Uryga – Dyrektor Biblioteki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
 • mgr Irmina Utrata – Dyrektor Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
XXXVIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych

Biblioteka i nauka

Partner czy infrastruktura?

Do konferencji pozostało:

Miejsce

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie

Biblioteka Uniwersytecka w Olsztynie jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach dydaktycznych, usługowych i naukowych. Pełni także funkcję ogólnodostępnej biblioteki naukowej, służącej mieszkańcom miasta, regionu i kraju. Biblioteka jest centrum edukacyjnym Uniwersytetu i aktywną instytucją kulturotwórczą, przyjazną dla użytkowników.

Biblioteka powstała 1 września 1999 r. z połączenia Biblioteki Akademii Rolniczo-Technicznej (zał. w 1951 r.) i Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej (zał. w 1974 r.). Zbiory obu bibliotek w chwili połączenia liczyły razem 797.510 wol./jedn., tak więc Biblioteka Uniwersytecka stała się największą biblioteką naukową północno-wschodniego regionu Polski.

W październiku 2007 r. został oddany do użytku nowoczesny gmach Biblioteki o ogólnej powierzchni 19 423 m2, zbudowany na terenie kampusu uniwersyteckiego Kortowo II.

Ważnym elementem przestrzeni bibliotecznej są pomieszczenia przeznaczone na działalność dydaktyczną Biblioteki. Mają one służyć kształceniu studentów oraz innych użytkowników Biblioteki w zakresie przysposobienia bibliotecznego i umiejętności informacyjnych. Przewidziano do tych celów dwie sale dydaktyczne z pełnym wyposażeniem w sprzęt audiowizualny oraz pracownię komputerową na 20 stanowisk. Poza wymienionymi salami w budynku Biblioteki znajduje się również sala konferencyjna. Innym elementem, ważnym dla studentów Uniwersytetu są pokoje pracy indywidualnej.

Łącznie Biblioteka Uniwersytecka UWM w nowym gmachu oferuje czytelnikom:

 • 720 miejsc czytelnianych,
 • 400 stanowisk komputerowych,
 • 8 kabin do pracy indywidualnej,
 • 4 sale dydaktyczne (łącznie 150 miejsc),
 • salę konferencyjną na 350 miejsc.

Informacje organizacyjne

Termin Konferencji  14-16 września 2020
Zgłoszenia referatów (temat i abstrakt) – do 15.06.2020
Zgłoszenia uczestników – do 30.06.2020
Wpłaty za udział w konferencji – do 17.07.2020

***

Opłata konferencyjna wynosi: 500 zł

Opłaty konferencyjne prosimy kierować na konto Konferencji:

20 1030 1986 2700 0000 5288 0008
Komitet Organizacyjny
 • dr inż. Scholastyka Baran
 • ks. dr lic. Tomasz Garwoliński
 • Katarzyna Bikowska
 • Elżbieta Stawska
 • Maciej Rynarzewski

Rejestracja

Zasady przechowywania i wykorzystania danych osobowych

Administratorem danych osobowych oraz podmiotem przetwarzającym dane otrzymane w trakcie rejestracji na konferencję oraz dalszego korzystania z serwisu, jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn.

Uniwersytet zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony prywatności uczestników konferencji. Poniżej określone zostały zasady, sposób przechowywania i przetwarzania danych zebranych podczas korzystania z internetowego serwisu konferencyjnego. Pełną informację na temat zasad i procedur ochrony danych osobowych znajdą Państwo na stronie Uniwersytetu.

ZASADY PRZECHOWYWANIA I WYKORZYSTANIA DANYCH:

 • W momencie rejestracji na konferencję dane użytkownika zostają zapisane w bazie danych i przechowywane przez okres niezbędny do obsługi konferencji. Użytkownik ma prawo wglądu do tych danych, ich modyfikacji i usunięcia.
 • Zbierane dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach obsługi konferencji, np.: rejestracji uczestnika, informowania o zmianach i wydarzeniach dotyczących konferencji.
 • Dane te będą przetwarzane tylko przez organizatora konferencji i nie będą przekazywane osobom/podmiotom trzecim.
 • Podając swoje dane użytkownik zgadza się na ich przechowywanie i przetwarzanie.

Partnerzy i Sponsorzy:

Sponsorzy:
Patron medialny:

Lista sponsorów Konferencji zostanie opublikowana w najbliższym czasie

Dojazd

Dojazd do Olsztyna:

Komunikacja miejska w Olsztynie:

Bezpośredni dojazd z dworca PKP do Biblioteki Uniwersyteckiej:

Korporacje taksówkowe w Olsztynie:

 • Greentaxi tel. 89 19192 (akceptują płatności elektroniczne)
 • Najtaxi tel. 89 19666 (akceptują płatności elektroniczne)
 • Elftaxi tel. 89 19622 (akceptują płatności elektroniczne)

W Olsztynie od niedawna działa także Olsztyński Rower Miejski

 • stacja rowerów znajduje się przy Bibliotece Uniwersyteckiej (korzystanie z ORM tylko po zainstalowaniu aplikacji – informacje na stronie ORM)

Nocleg

Polecamy hotele, w których goście naszej konferencji po podaniu hasła „Biblioteka UWM. Konferencja” przy rezerwacji, otrzymają pokoje w obniżonych cenach:

Hotel Kopernik, ul Warszawska 37 >>>

 • Pokój jednoosobowy typu Economy ze śniadaniem -180 zł/doba
 • Pokój dwuosobowy typu Economy ze śniadaniem  – 230 zł/doba
 • Dopłata do pokoju Premium 40 zł/doba

***

Hotel Wileński, ul. Knosały 5 >>>

***

Hotel Park, ul. Warszawska 119 >>>

 • pokój jednoosobowy – 190 zł/doba ze śniadaniem
 • pokój dwuosobowy – 210 zł/doba ze śniadaniem

Program Konferecnji

Program Konferencji jest w trakcie przygotowania
14.09.2020
Dzień Pierwszy
obrady
15.09.2020
Dzień drugi
obrady
16.09.2020
Dzień trzeci
obrady

Kontakt

Organizator:

Biblioteka Uniwersytecka
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 ul. Oczapowskiego 12B, 10-719 Olsztyn

e-mail: bib.promocja@uwm.edu.pl
tel: 89 524 51 46

bu.uwm.edu.pl