O konferencji

Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem
JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
dr. hab. Jerzego Andrzeja Przyborowskiego, prof. UWM

Wejście w życie Ustawy 2.0 (1 października 2018 r.) pociągnęło za sobą liczne zmiany w szkolnictwie wyższym, które wpłynęły również na działalność bibliotek naukowych. Rozpoczął się złożony proces przystosowawczy, dla którego kluczowe są towarzyszące nowej ustawie rozporządzenia. Dotyczą one badań naukowych, ewaluacji jakości działalności naukowej, procesu dydaktycznego oraz zarządzania uczelnią. Kolejnym wyzwaniem ostatnich lat, redefiniującym rolę bibliotek w życiu naukowym i dydaktycznym społeczności akademickiej na szerszą, globalną skalę, był wybuch pandemii COVID – 19 (w Polsce: marzec 2020).

W czasie Konferencji spróbujemy znaleźć aktualne odpowiedzi na pytania o nowe zadania, które tzw. Konstytucja dla nauki postawiła przed bibliotekami działającymi w obszarze medycyny oraz pochylimy się nad sposobem funkcjonowania bibliotek medycznych w czasie długotrwałego zagrożenia epidemiologicznego . Zastanowimy się jak reagować, a w efekcie jak lepiej funkcjonować w otaczającej nas i wciąż zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości. Szczególnej analizie poddamy rolę biblioteki jako ważnego ogniwa w realizacji działalności naukowej i dydaktycznej przez uczelnię, z uwzględnieniem zachowania szczególnych warunków bezpieczeństwa .

Proponujemy następujące tematy do dyskusji:

 • ewaluacja jakości działalności naukowej,
 • otwarty dostęp do wiedzy a instytucjonalna polityka otwartości,
 • rola i funkcje biblioteki akademickiej,
 • zagadnienia związane z dydaktyką w szkolnictwie wyższym w kontekście zmian wynikających z Ustawy 2.0.
 • funkcjonowanie bibliotek w czasie pandemii COVID – 19

Mamy nadzieję, że program naukowy Konferencji przyniesie Państwu wiele korzyści zawodowych, a formuła konferencji on-line (zrealizowana na platformie Microsoft Teams) umożliwi szerszej grupie odbiorców na kreatywną wymianę wiedzy i wrażeń.

dr inż. Scholastyka Baran
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Rada Programowa Konferencji:
 • dr inż. Scholastyka Baran –Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olszynie
 • mgr Renata Birska – Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • mgr Dagmara Budek – Dyrektor Biblioteki Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • mgr Danuta Dąbrowska-Charytoniuk – Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • mgr Katarzyna Falow – Dyrektor Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • mgr Magdalena Kotlarek-Naskręt– Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • mgr inż. Witold Kozakiewicz – Dyrektor Centrum Informacyjno-Bibliotecznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • dr Krzysztof Nierzwicki – Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Ewa Nowak – Dyrektor Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • mgr Dominika Sidorska – Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • mgr Joanna Słomkowska – Dyrektor Biblioteki Medycznej UMK Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • mgr Anna Uryga – Dyrektor Biblioteki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
 • mgr Irmina Utrata – Dyrektor Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
XXXVIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych

Biblioteka i nauka

Partner czy infrastruktura?

Do konferencji pozostało:

92Dni
4Godzin
10Minut
41Sekund

Miejsce

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie

Biblioteka Uniwersytecka w Olsztynie jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach dydaktycznych, usługowych i naukowych. Pełni także funkcję ogólnodostępnej biblioteki naukowej, służącej mieszkańcom miasta, regionu i kraju. Biblioteka jest centrum edukacyjnym Uniwersytetu i aktywną instytucją kulturotwórczą, przyjazną dla użytkowników.

Biblioteka powstała 1 września 1999 r. z połączenia Biblioteki Akademii Rolniczo-Technicznej (zał. w 1951 r.) i Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej (zał. w 1974 r.). Zbiory obu bibliotek w chwili połączenia liczyły razem 797.510 wol./jedn., tak więc Biblioteka Uniwersytecka stała się największą biblioteką naukową północno-wschodniego regionu Polski.

W październiku 2007 r. został oddany do użytku nowoczesny gmach Biblioteki o ogólnej powierzchni 19 423 m2, zbudowany na terenie kampusu uniwersyteckiego Kortowo II.

Ważnym elementem przestrzeni bibliotecznej są pomieszczenia przeznaczone na działalność dydaktyczną Biblioteki. Mają one służyć kształceniu studentów oraz innych użytkowników Biblioteki w zakresie przysposobienia bibliotecznego i umiejętności informacyjnych. Przewidziano do tych celów dwie sale dydaktyczne z pełnym wyposażeniem w sprzęt audiowizualny oraz pracownię komputerową na 20 stanowisk. Poza wymienionymi salami w budynku Biblioteki znajduje się również sala konferencyjna. Innym elementem, ważnym dla studentów Uniwersytetu są pokoje pracy indywidualnej.

Łącznie Biblioteka Uniwersytecka UWM w nowym gmachu oferuje czytelnikom:

 • 720 miejsc czytelnianych,
 • 400 stanowisk komputerowych,
 • 8 kabin do pracy indywidualnej,
 • 4 sale dydaktyczne (łącznie 150 miejsc),
 • salę konferencyjną na 350 miejsc.

Informacje organizacyjne

Termin Konferencji  13-14 września 2021
Zgłoszenia referatów (temat i abstrakt) – do 30 maja
Potwierdzenie akceptacji referatów – do 15 czerwca
Przesłanie prezentacji – do 15 sierpnia
Zgłoszenia uczestników – informacja wkrótce
KOSZT UCZESTNICTWA – KONFERENCJA BEZPŁATNA
Komitet Organizacyjny
 • dr inż. Scholastyka Baran
 • ks. dr lic. Tomasz Garwoliński
 • Katarzyna Bikowska
 • Elżbieta Stawska
 • Maciej Rynarzewski

Wytyczne dla autorów do wystąpień on-line:

Z uwagi na dbałość o interaktywny charakter wystąpień zaleca się dostosowanie maksymalnego czasu prelekcji jednego uczestnika (tj. 20 minut) do następującego schematu:

 • 15 minut przedstawianie prezentacji
 • 5 minut odpowiedzi na pytania zebrane przez moderatora, zadawane w trakcie poprzednich 15 minut (wpisywane w oknie czatu)

Uwagi techniczne:

 • platforma MT po udostępnieniu ekranu prelegentowi obsługuje większość znanych formatów pokazów (Power Point, Canva, itp.)
 • przed prezentacją należy sprawdzić mikrofon, kamerę, aby zadbać o jakość odbioru wystąpień
 • za zgodą autorów wystąpienia mogą być nagrywane

Rejestracja

Zasady przechowywania i wykorzystania danych osobowych

Administratorem danych osobowych oraz podmiotem przetwarzającym dane otrzymane w trakcie rejestracji na konferencję oraz dalszego korzystania z serwisu, jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn.

Uniwersytet zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony prywatności uczestników konferencji. Poniżej określone zostały zasady, sposób przechowywania i przetwarzania danych zebranych podczas korzystania z internetowego serwisu konferencyjnego. Pełną informację na temat zasad i procedur ochrony danych osobowych znajdą Państwo na stronie Uniwersytetu.

ZASADY PRZECHOWYWANIA I WYKORZYSTANIA DANYCH:

 • W momencie rejestracji na konferencję dane użytkownika zostają zapisane w bazie danych i przechowywane przez okres niezbędny do obsługi konferencji. Użytkownik ma prawo wglądu do tych danych, ich modyfikacji i usunięcia.
 • Zbierane dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach obsługi konferencji, np.: rejestracji uczestnika, informowania o zmianach i wydarzeniach dotyczących konferencji.
 • Dane te będą przetwarzane tylko przez organizatora konferencji i nie będą przekazywane osobom/podmiotom trzecim.
 • Podając swoje dane użytkownik zgadza się na ich przechowywanie i przetwarzanie.

Partnerzy i Sponsorzy:

Lista sponsorów i partnerów Konferencji zostanie opublikowana w najbliższym czasie

Program Konferecnji

Program Konferencji jest w trakcie przygotowania
13.09.2021
Dzień Pierwszy
obrady
14.09.2021
Dzień drugi
obrady

Kontakt

Organizator:

Biblioteka Uniwersytecka
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 ul. Oczapowskiego 12B, 10-719 Olsztyn

e-mail: bib.promocja@uwm.edu.pl
tel: 89 524 51 46

bu.uwm.edu.pl