Bazy online

 

Jest to narzędzie służące do wyszukiwania oraz przeglądania czasopism elektronicznych wydawnict: Elsevier, Springer i Wiley dostępnych w ramach licencji krajowych dostępne na platformie ICM.

TYP BAZY
 • wyszukiwarka

Baza oferuje dostęp do książek elektronicznych od ponad 500 wydawców (m. in. Elsevier, Springer, Cambridge University Press itp.). Książki są dostępne nie tylko w języku angielskim, ale również w 20 innych językach (np. niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski).

Uwaga!

Aby skorzystać z bazy należy kliknąć EBSCOhost Web, następnie zaznaczyćAcademic Research Source eBooks (EBSCOhost).

DZIEDZINA
 • wielodziedzinowa
TYP BAZY
 • baza pełnotekstowa

Interaktywna platforma zaprojektowana do realizacji kompleksowego programu nauczania na Uniwersytetach Medycznych. Pomaga studentom oraz wykładowcom w szybkim i skutecznym wyselekcjonowaniu pożądanych, specjalistycznych informacji z publikacji książkowych, encyklopedii i innych źródeł fachowej wiedzy. Jest zarówno zasobem wiedzy, jak i narzędziem diagnostycznym.
Użytkownik ma dostęp do:

 • bieżąco aktualizowanych książek - bogatej biblioteki multimedialnej z ponad 700 materiałami, w tym ponad 250 filmami instruktażowymi z zakresu diagnostyki i procedur medycznych, zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, nagrań audio i animacji,
 • wytycznych w zakresie badań przesiewowych, medycyny prewencyjnej,
 • testów i badań diagnostycznych (w tym laboratoryjnych z komentarzem klinicznym,
 • międzynarodowych wytycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
 • zestawu pytań i odpowiedzi przygotowujących do międzynarodowych egzaminów zawodowych,
 • monografii leków,
 • studiów przypadków z wytycznymi w oparciu o evidence based medicine.

DZIEDZINA
 • medycyna

Multimedialna platforma e-learningowa z zakresu pediatrii. Skierowana jest nie tylko do studentów, ale również do wykładowców, rezydentów i specjalistów z tej dziedziny. Aktualizowana na bieżąco jest doskonałym źródłem informacji na temat diagnozowania, leczenia i sposobów postępowania z małymi pacjentami. Obejmuje podręczniki, atlasy, animacje i filmy video (biblioteka animacji oraz filmów video na temat różnych sposobów postępowania oraz procedur medycznych - również z zakresu medycyny ratunkowej (Tintinalli’s Emergency Medicine, 7e), kalkulatory i algorytmy postępowania (Custom Curriculum - dzięki któremu wykładowca może tworzyć własne moduły nauczania, monitorować postępy studentów, generować statystyki i raporty oraz zalecać zapoznawanie się z kolejnymi porcjami materiałów, nawet z zewnętrznych źródeł).

DZIEDZINA
 • medycyna

Polska baza wielodziedzinowa zawierająca opisy artykułów z czasopism naukowych, popularnonaukowych i fachowych. Dostępne są także pełne teksty niektórych artykułów.

DZIEDZINA
 • biologia
 • ekonomia i zarządzanie
 • geodezja
 • nauki o żywności
 • nauki techniczne
 • ochrona środowiska
 • rolnictwo
 • turystyka
 • weterynaria i bioinżynieria zwierząt
TYP BAZY
 • baza bibliograficzna

Niekomercyjny projekt udostępnienia skanów map i materiałów geograficznych wydanych przez Wojskowy Instytut Geograficzny (WIG) w latach 1919 - 1939.

DZIEDZINA
 • historia
 • wojskoznawstwo
TYP BAZY
 • mapy

Baza zawiera informacje oraz linki do ponad 4500 tytułów polskich czasopism elektronicznych. Są to zarówno czasopisma z nieograniczonym dostępem do pełnych tekstów, jak również czasopisma, które udostępniają na swych stronach WWW spisy treści lub/i abstrakty.

TYP BAZY
 • wyszukiwarka

Elektroniczne archiwum naukowych preprintów. Prace publikowane w arXiv nie są recenzowane, ale mogą być tam umieszczane wyłącznie przez zarejestrowanych i zaufanych autorów (endorsers). Większość prac umieszczanych w arXiv jest publikowana także w recenzowanych czasopismach naukowych.

DZIEDZINA
 • biologia
 • matematyka i informatyka
 • nauki techniczne
TYP BAZY
 • pełnotekstowa

Baza biogramów i bibliografii osobowych Polaków, tworzona jest przez Bibliotekę Jagiellońską w Krakowie. Dzięki połączeniu z Bazą Ikonografii Teatralnej, informacje o osobach uwzględnionych w obu bazach wzbogacone są o fotografie teatralne ze zbiorów BJ, wraz z ich opisami.

TYP BAZY
 • baza bibliograficzna

Baza rejestruje zawartość czasopism z zakresu sportu, rehabilitacji, kultury fizycznej oraz nauk pokrewnych. Opracowywana na podstawie zawartości polskich czasopism gromadzonych w BG AWF w Poznaniu. Zakres tematyczny: sport, kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, fizjologia sportu, antropologia, anatomia, motoryczność, psychologia sportu, biomechanika, medycyna sportu, rehabilitacja, turystyka i rekreacja.

DZIEDZINA
 • biologia
 • medycyna
 • turystyka
TYP BAZY
 • baza bibliograficzna

Baza danych z zakresu ekonomii i gospodarki oparta na zawartości polskich czasopism naukowych i gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, a także instytucji pozarządowych. Możliwy jest też dostęp do pełnych tekstów z wybranych czasopism.

DZIEDZINA
 • ekonomia i zarządzanie
TYP BAZY
 • baza bibliograficzno-abstraktowa

Baza wybranych polskich czasopism naukowych, ukazujących się na ziemiach polskich (w obecnych lub dawnych granicach państwa) lub wydawanych przez polskie instytucje za granicą oraz periodyków.

DZIEDZINA
 • filologia
 • historia
 • nauki polityczne
TYP BAZY
 • baza bibliograficzna

Baza zawartości polskich czasopism technicznych, tworzona przez biblioteki polskich uczelni wyższych, w tym również przez Bibliotekę UWM w Olsztynie. Wybrane artykuły posiadają linki do pełnego tekstu.

DZIEDZINA
 • geodezja
 • nauki techniczne
 • nauki o żywności
 • ochrona środowiska
 • rolnictwo
 • turystyka
TYP BAZY
 • baza bibliograficzno-abstraktowa

Baza obejmuje katalog Biblioteki Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz katalog Zakładu Lasów Naturalnych w Białowieży. Na stronie baz danych IBL zamieszczone są również: aktualna prognoza zagrożenia pożarowego lasu, monitoring lasu w Polsce, baza powierzchni badawczych IBL, rejestr plantacji nasiennych.

DZIEDZINA
 • rolnictwo
TYP BAZY
 • baza bibliograficzna

Bazy danych dotyczą baz: roślin naczyniowych, fykologicznych, paleobotanicznych. Zawierają również informacje o ostojach roślinnych w Polsce (IPA) oraz listę zagrożonych gatunków i siedlisk.

DZIEDZINA
 • biologia
 • rolnictwo
TYP BAZY
 • serwis tematyczny

BIBLIO ebookpoint (dawniej NASBI)

Pakiet Tech - dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - zawiera publikacje z kategorii: informatyka, technika i mechanika, systemy operacyjne, elektronika, grafika/video/CAX, programowanie, sieci komputerowe, web development. Dostępne formy publikacji: e-book, audiobook, wideo-kurs, pdf. Ilość publikacji w pakiecie Tech - 1216.

Aby skorzystać z publikacji na platformie BIBLIO ebookpoint należy:

 • wejść na stronę biblio.ebookpoint.pl
 • założyć osobiste konto w bazie : Zaloguj się-dołącz już dziś-rejestracja
 • potwierdzić założenie konta klikając link aktywacyjny przesłany na podany w formularzu rejestracyjnym adres email
 • zalogować się do BIBLIO ebookpoint
 • wyszukać publikację do wypożyczenia z opcją "Pożycz" - przed wypożyczeniem można zapoznać się
z częścią publikacji wybierając opcję "Czytaj fragment". Po wybraniu opcji "Pożycz" książka wędruje na półkę użytkownika - gdzie będzie dostępna przez 7 lub 14 dni.

Z każdego tytułu może korzystać jednocześnie 5 użytkowników.

Ważne! Warunkiem dostępu do bazy jest założenie indywidualnego konta w bazie. Założone konto umożliwia korzystanie z bazy także poza uczelnią, należy tylko pamiętać, aby zarejestrować konto i pierwszy raz zalogować się na terenie uczelni.

DZIEDZINA
 • matematyka i informatyka
TYP BAZY
 • baza pełnotekstowa

Baza prezentuje dorobek rodzimej etnologii/antropologii kulturowej. Bibliografia obejmuje nie tylko literaturę przedmiotową, ale także wybrane pozycje z pokrewnych antropologii dyscyplin naukowych – humanistycznych i społecznych.

DZIEDZINA
 • historia
 • sztuka
TYP BAZY
 • baza bibliograficzna

Baza zawiera opisy artykułów naukowych i popularnonaukowych, książek, map i atlasów.

DZIEDZINA
 • geodezja
 • ochrona środowiska
 • turystyka
TYP BAZY
 • baza bibliograficzna i kartograficzna

Baza zawiera opisy książek, artykułów z czasopism, materiałów z konferencji oraz mapy i atlasy.

DZIEDZINA
 • geodezja
 • ochrona środowiska
 • turystyka
TYP BAZY
 • baza bibliograficzna

Retrospektywna bibliografia narodowa za lata 1901-1939.

DZIEDZINA
 • wielodziedzinowa
TYP BAZY
 • baza bibliograficzna

Baza rejestruje książki i artykuły dotyczące historii Polski w jej historycznych granicach, a także dziejów emigracji i Polonii.

DZIEDZINA
 • historia
 • wojskoznawstwo
TYP BAZY
 • baza bibliograficzna

Bibliografia Warmii i Mazur tworzona jest w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie i obejmuje piśmiennictwo dotyczące regionu warmińsko-mazurskiego zarówno pod względem historycznym jak i współczesnym. Rejestruje m. in. książki, fragmenty książek, artykuły z czasopism, dokumenty niepublikowane oraz zawartość prasy lokalnej.

DZIEDZINA
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • historia
 • nauki polityczne
 • nauki społeczne
TYP BAZY
 • baza bibliograficzna

Baza opisów artykułów z czasopism polskich. Po wpisaniu frazy w okienku wyszukiwawczym katalogu wybieramy z rozwijalnego menu Bibliografie. Otrzymane wyniki filtrujemy posługując się panelem bocznym.

DZIEDZINA
 • wielodziedzinowa
TYP BAZY
 • baza bibliograficzna

Zawiera opisy artykułów z wybranych czasopism polskich.

DZIEDZINA
 • ekonomia i zarządzanie
 • nauki polityczne
 • prawo i administracja
TYP BAZY
 • baza bibliograficzna

Zawiera opisy artykułów z wybranych czasopism polskich.

DZIEDZINA
 • biologia
 • medycyna
TYP BAZY
 • baza pełnotekstowa

CAB Abstracts to bibliograficzna baza danych zapewniająca dostęp do światowej literatury z zakresu nauk przyrodniczych, tworzona przez Centre of Agriculture and Biosciences International (CABI). Baza zawiera blisko 10 milionów rekordów z czasopism, książek, referatów z konferencji, raportów i innych rodzajów dokumentów publikowanych na całym świecie od 1973 r. Do artykułów opublikowanych w ponad 75 językach dodawane są streszczenia w języku angielskim. Baza CAB Abstracts zawiera również bazę „Full Text Select”, która stanowi wybór ponad 400 000 pełnotekstowych artykułów, referatów i raportów.

DZIEDZINA
 • rolnictwo
 • nauki o żywności
 • weterynaria i bioinżynieria zwierząt
 • ochrona środowiska
 • ekonomia i zarządzanie
 • turystyka
 • biologia
TYP BAZY
 • baza bibliograficzno-abstraktowa

W skład kolekcji CABI Publishing wchodzą:

 • Baza CAB Abstracts 1973 to date - to najbogatsza i najbardziej aktualna baza danych w swojej dziedzinie. Daje dostęp do prawie 10 mln rekordów, a co roku liczba ta zwiększa się o kolejne 350 000. Oprócz czasopism, zawiera raporty, biuletyny, monografie, dokumenty konferencyjne, informacje techniczne i inne wiele innych. Porusza szerokie spektrum tematów związanych z rolnictwem, weterynarią, biologią, chemią, klimatologią, turystyką, zoologią, ochroną środowiska, naukami o żywności i żywieniu, leśnictwem, ekonomią i tym podobnych.
 • Description of Fungi and Bacteria - Zbiór zawiera opisy diagnostyczne, ilustracje i informacje o ponad 2000 taksonach grzybów i bakterii. Każdy opis zawiera:
  • Obecną, oficjalną, zaakceptowaną nazwę naukową oraz synonimy the organism’s currently accepted scientific name and important synonyms (with full information about authors and place of publication)
  • Oficjalny opis
  • Informacje o powiązanych organizmach oraz oddziaływaniach między nimi
  • Występowanie geograficzne
  • Notatki o rozpraszaniu, transmisji oraz potencjalnym wpływie na gospodarkę
  • Ocena statusu prawnego ochrony danego gatunku
  • Ogólne informacje z odniesieniami do literatury
 • Distribution Maps of Plant Diseases - to ponad 1800 map rozmieszczenia chorób roślin choroby dotykająca rolnictwo, ogrodnictwo i leśnictwo. Każdego roku tworzone są dwa zestawy map. Na zestaw map przypada 18 chorób obejmujących grzyby, bakterie, wirusy, a od 1999 r. nicienie. Do końca 2018 r. Łączna liczba różnych gatunków zmapowanych w serii przekroczyła 1230.
 • CAB Distribution Maps of Plant Pests – kolekcja ponad 1040 map rozmieszczenia szkodników roślin. Po raz pierwszy opublikowane w 1951 roku i stworzone przy współpracy z EPPO. Mapy przygotowane są przez ekspertów z myślą o badaczach na całym świecie.
 • CAB Reviews – kolekcja ponad 1000 aktualnych artykułów z serii CAB Reviews i około 3,000 archiwalnych CAB Reviews. Baza to niezbędne narzędzie dla naukowców, pracowników akademickich i studentów nauk o zwierzętach i weterynarii, rolnictwa, nauk o roślinach, nauk o środowisku oraz nauk o człowieku i żywności. Podsumowuje kluczowe osiągnięcia w danej dziedzinie, umieszczając je w szerszym kontekście i analizuje bieżące badania i pojawiające się trendy w w/w dyscyplinach.
 • Kolekcja najnowszych eBooków CABI z pozycjami z 2020 (oraz przyszłych wydanych w 2021) roku. To zbiór najnowszych publikacji zawierający kilkadziesiąt pełnotekstowych książek elektronicznych z zakresu rolnictwa, weterynarii, nauk o środowisku, nauk o żywności, turystyce i rekreacji oraz botanice. Kolekcja będzie rozszerzona o około 70 nowych tytułów, które planowane są do wydania w nadchodzącym 2021 roku.
DZIEDZINA
 • rolnictwo
 • nauki o żywności
 • weterynaria i bioinżynieria zwierząt
 • ochrona środowiska
 • ekonomia i zarządzanie
 • turystyka
 • biologia
TYP BAZY
 • baza pełnotekstowa

Cambridge Journals - Kolekcja STM - kolekcja czasopism dziedziny nauk ścisłych i medycznych (Science, Technology, Medicine). Licencja obejmuje czasopisma bieżące oraz archiwa na serwerze wydawcy.
Uwaga: Aby skorzystać z dostępnej kolekcji należy wybrać Browse Journals – Subscribed to.

DZIEDZINA
 • biologia
 • geodezja
 • matematyka i informatyka
 • medycyna
 • nauki o żywności
 • nauki techniczne
 • ochrona środowiska
 • rolnictwo
 • weterynaria i bioinżynieria zwierząt
TYP BAZY
 • baza pełnotekstowa

CEEOL udostępnia zawartość ponad 2 500 czasopism dotyczących problematyki Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej wydawanych przede wszystkim w Europie.

W zbiorze znajduje się obecnie około 700 czasopism polskich.

Tematyka indeksowanych periodyków: archeologia, antropologia, kultura i społeczeństwo, ekonomia, edukacja, sztuki piękne, historia, studia judaistyczne, prawo, literatura, językoznawstwo, filozofia, nauki polityczne, socjologia, studia slawistyczne, teatr, film, teologia, religioznawstwo.

DZIEDZINA
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • ekonomia i zarządzanie
 • filologia
 • historia
 • nauki polityczne
 • nauki społeczne
 • prawo i administracja
TYP BAZY
 • baza pełnotekstowa

CEJSH jest elektroniczną, ogólnie dostępną (open access) bazą danych publikującą angielskie streszczenia artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych, które ukazują się, głównie w językach narodowych, w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym.

DZIEDZINA
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • ekonomia i zarządzanie
 • filologia
 • historia
 • nauki polityczne
 • nauki społeczne
 • sztuka
 • teologia i religioznawstwo
TYP BAZY
 • baza bibliograficzno-abstraktowa

Katalogi i bazy zawierające materiały na temat obronności, bezpieczeństwa międzynarodowego, historii wojskowości.

DZIEDZINA
 • wojskoznawstwo
TYP BAZY
 • baza bibliograficzna

W repozytorium są udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty.

TYP BAZY
 • baza pełnotekstowa

Clinical Key to zintegrowana platforma informacji medycznej. To narzędzie wspomagające rozwój zawodowy oraz codzienną praktykę lekarzy w zakresie decyzji diagnostycznych i terapeutycznych. Baza zawiera również narzędzie diagnostyczne FirstConsult (FC). FC zawiera opisy stanów chorobowych omawiające występowanie oraz sposoby i wyniki leczenia poszczególnych chorób.

DZIEDZINA
 • medycyna
TYP BAZY
 • baza pełnotekstowa

Baza obejmuje kolekcje zawierające czasopisma z zakresu: nauk ścisłych - STM package, humanistyki i nauk społecznych - SSH package oraz medycyny – Medicine.

DZIEDZINA
 • wielodziedzinowa
TYP BAZY
 • baza pełnotekstowa

Baza oferuje otwarty dostęp do zagranicznych czasopism pełnotekstowych naukowych i popularnonaukowych z różnych dziedzin.

TYP BAZY
 • baza pełnotekstowa

Baza publikacji wydawanych przez Wydawnictwa Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Z bazy mogą korzystać studenci Wydziału Humanistycznego, Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych UWM.

Uwaga!

Dostęp do zasobów wymaga bezpłatnej rejestracji. formularz.

Link do formularza rejestracyjnego: link

DZIEDZINA
 • nauki polityczne
 • nauki społeczne
 • prawo i administracja
TYP BAZY
 • baza pełnotekstowa

Platforma umożliwiająca m.in. dostęp do takich baz jak: Academic Search Ultimate, Business Source Ultimate, Medline.

DZIEDZINA
 • wielodziedzinowa
TYP BAZY
 • baza pełnotekstowa

Wspólna baza dolnośląskich bibliotek pedagogicznych oraz bibliograficzna baza zawartości czasopism z zakresu edukacji, pedagogiki, psychologii.

DZIEDZINA
 • nauki społeczne
TYP BAZY
 • baza bibliograficzna

System elektroniczny obejmuje wszystkie części Bibliografii Polskiej Estreicherów w postaci kopii oryginalnych stronic poszczególnych tomów i zawiera bazy danych, przetwarzające materiał całej Bibliografii (części staropolskiej, dziewiętnastowiecznej i chronologicznej). Poza podstawowym wyszukiwaniem informacji, możliwe jest zestawienie materiałów według różnych kategorii: rodzajów druków, autorów, wydawców, chronologii, geografii, bibliotek, tematów, wątków, a także wyszukiwanie słów kluczowych zawartych w komentarzach Estreicherów pisanych do poszczególnych dzieł.

DZIEDZINA
 • bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • filologia
 • historia
TYP BAZY
 • baza pełnotekstowa

Elibrary - Kolekcja 35 książek elektronicznych wydawnictwa Elsevier z dziedziny medycyny.

Lista dostępnych tytułów

Warunki korzystania:
Każdy Upoważniony Użytkownik może:

 • wyszukiwać, przeszukiwać i przeglądać Produkty Prenumerowane
 • drukować (do 5% treści poszczególnego tytułu w ciągu 24h) i przechowywać wyłącznie dla własnych celów danego Upoważnionego Użytkownika poszczególne pozycje Produktów Prenumerowanych
 • oraz umieszczać odnośniki do Produktów Prenumerowanych na stronach intranetowych i internetowych Prenumeratora, w elektronicznych zbiorach materiałów przeznaczonych do poszczególnych kursów, w ramach systemów zarządzania zasobami i kursami, oraz na stronach wykładowców, pod warunkiem, że forma takich odnośników i/lub oświadczeń dołączonych do tych odnośników zostanie w razie potrzeby zmieniona.
Prenumerator i jego Upoważnieni Użytkownicy nie mogą:
 • skracać, modyfikować, tłumaczyć lub opracowywać dzieł pochodnych opartych na Produktach Prenumerowanych, chyba że w zakresie niezbędnym do zapewnienia ich czytelności na ekranie komputerowym Upoważnionych Użytkowników
 • usuwać, zakrywać lub w jakikolwiek sposób zmieniać informacji o prawach autorskich, innych informacji lub zastrzeżeń zawartych w Produktach Prenumerowanych
 • korzystać z robotów, pająków, crawlerów lub innych automatycznych programów do pobierania, algorytmów lub urządzeń w celu ciągłego i automatycznego przeszukiwania, wydobywania danych (scrape), wydzielania, tworzenia głębokich linków (deep link), indeksowania lub zakłócania działania Produktów Prenumerowanych
 • lub w istotnym zakresie lub systematycznie powielać, zatrzymywać ani prowadzić redystrybucji Produktów Prenumerowanych
 • umieszczać indywidualnych pozycji z Prenumerowanych Pozycji na portalach społecznościowych
 • DZIEDZINA
  • medycyna
  TYP BAZY
  • baza pełnotekstowa

Baza artykułów z czasopism wydawnictwa Emerald.

DZIEDZINA
 • bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • ekonomia i zarządzanie
TYP BAZY
 • baza pełnotekstowa

Serwis zawiera wiadomości ekonomiczne, finansowe, polityczne, makroekonomiczne, wiadomości ze spółek, informacje o przetargach, raporty i analizy firm, informacje z rynków giełdowych. Dostępne są różne źródła informacji: gazety, magazyny, źródła internetowe, serwisy prasowe.

Broszura informacyjna

Film instruktażowy z polskim tłumaczeniem

DZIEDZINA
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • ekonomia i zarządzanie
 • nauki polityczne
 • nauki społeczne
 • prawo i administracja
TYP BAZY
 • serwis informacyjny

Food Science Source to baza danych zaprojektowana z myślą o potrzebach studentów i pracowników naukowych kierunków związanych z żywnością i żywieniem oraz podmiotów branży żywnościowej. Tematyka obejmuje m.in. takie zagadnienia jak agrobiznes, żywność i napoje, opakowania na żywność, przetwórstwo spożywcze, bezpieczeństwo żywności, usługi gastronomiczne, dostawa żywności, żywność / kulinarna innowacja, rozwój produktów związanych z żywnością. W bazie danych można znaleźć tysiące rekordów, a także dostęp do pełnej treści ponad 800 publikacji różnego typu np.: czasopism, monografii i publikacji branżowych.

DZIEDZINA
 • rolnictwo
 • nauki o żywności
 • ekonomia i zarządzanie
TYP BAZY
 • baza bibliograficzno-abstraktowa

Free Medical Journals to baza czasopism medycznych i biologicznych w wolnym dostępie (Open Access).

DZIEDZINA
 • biologia
 • medycyna
TYP BAZY
 • baza pełnotekstowa

The Law Journal Library - kolekcja ponad 1500 czasopism angielskojęzycznych z zakresu prawa i dyscyplin pokrewnych. Czasopisma indeksowane są od pierwszego woluminu danego tytułu do najnowszego numeru udostępnianego w wersji pełnotekstowej przez wydawcę. Bazę można przeszukiwać wg tytułu artykułu, autora, tematyki, kraju wydania, a także można sprawdzać cytowania artykułów.

DZIEDZINA
 • prawo i administracja
TYP BAZY
 • baza pełnotekstowa

Serwis oferuje dostęp do elektronicznych wersji książek takich wydawnictw jak: Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Wolters Kluwer Polska i inne. Są to głównie podręczniki dla studentów i książki naukowe w języku polskim. Tematyka książek obejmuje m. in.: nauki ekonomiczne, nauki humanistyczne, nauki matematyczno-przyrodnicze, nauki społeczne, informatykę, medycynę, prawo.

Czytanie książek w IBUK LIBRA umożliwia dedykowane oprogramowanie, dzięki któremu wejście do udostępnionych publikacji odbywa się przez przeglądarkę WWW, niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego, bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji. Zalecamy używanie aktualnej wersji Google Chrome, Firefox lub Safari. Uruchomienie programu wymaga włączonej obsługi Javascript oraz Cookies.

Dostęp do publikacji:

 • z sieci uczelnianej na stronie libra.ibuk.pl. Domyślnie prezentowane są dostępne publikacje. Wystarczy kliknąć na wybraną publikację, aby zobaczyć informacje o książce wraz z podglądem treści. Aby skorzystać z zaawansowanych funkcji pracy z książką, należy kliknąć na "+ DODAJ DO PÓŁKI myIBUK" i utworzyć swoje osobiste konto myIBUK.
 • spoza sieci uczelnianej - dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu.

DZIEDZINA
 • wielodziedzinowa
TYP BAZY
 • baza pełnotekstowa

Baza moskiewska zawiera opisy książek i artykułów z czasopism z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Na liście 12 baz tematycznych znajdują się m.in. bazy z zakresu językoznawstwa (nr 4) i literaturoznawstwa (nr 5).

Logujemy się jako gość. Pisząc, korzystamy z pomocy strony http://www.translit.ru

DZIEDZINA
 • filologia
 • nauki społeczne
TYP BAZY
 • baza bibliograficzna

Baza tworzona przez ISSN International Centre w Paryżu. Jest podstawowym źródłem informacji o czasopismach wydawanych na całym świecie, które posiadają numer ISSN (International Standard Serial Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Czasopisma).

Dostęp do bazy możliwy jest tylko w Bibliotece, 4 jednoczesnych użytkowników.

DZIEDZINA
TYP BAZY
 • wyszukiwarka

Baza światowego językoznawstwa slawistycznego jest opracowywana w Centrum Slawistycznej Informacji Naukowej Instytutu Slawistyki PAN.

DZIEDZINA
 • filologia
TYP BAZY
 • baza bibliograficzna

Baza służy do oceny merytorycznej czasopism. Przy każdym czasopiśmie podany jest Impact Factor. Wskaźniki od 1997 i wzwyż.

TYP BAZY
 • baza bibliometryczna

Baza video-artykułów typu peer-review z Impact Factor (IF) w dziedzinie nauk ścisłych, medycyny i inżynierii. (Science, Technology, Engineering, Math). Od 2006 roku JoVE wydało ponad 8.000 publikacji, do których wizualizacje HD video zostały przygotowane w laboratoriach najlepszych instytucji badawczych (m.in. Harvard University, University of Oxford, ETH Zurich, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN etc.).

DZIEDZINA
 • biologia
 • matematyka i informatyka
 • medycyna
 • nauki techniczne
 • ochrona środowiska
 • weterynaria i bioinżynieria zwierząt
TYP BAZY
 • baza pełnotekstowa

JSTOR to elektroniczne pełnotekstowe archiwum czasopism naukowych odnoszących się do nauk humanistycznych, społecznych oraz ścisłych.

Biblioteka UWM wykupiła dostęp do 6 kolekcji:

DZIEDZINA
 • wielodziedzinowa
TYP BAZY
 • wyszukiwarka, baza pełnotekstowa

Baza oferuje dostęp do naukowych książek elektronicznych publikowanych przez wydawców z całego świata. Serwis został wzbogacony o narzędzia interaktywne, tabele, wykresy i równania służące do prowadzenia własnych analiz i badań.

UWAGA: Wyniki wyszukiwania prostego możemy zawęzić do naszej subskrypcji oraz według typu (teksty rozdziałów z książek, interaktywne tabele i wykresy, analizy przypadków). Wyszukując za pomocą Data Search wpisujemy nazwę materiału lub substancji, a następnie dwukrotnie klikamy lub przeciągamy nazwę właściwości na pole zapytania. My Knovel pozwala na zapisywanie i zarządzanie wynikami naszych poszukiwań. Aby zarejestrować się i korzystać z tej opcji, trzeba mieć pocztę w domenie UWM.

DZIEDZINA
 • nauki techniczne
 • nauki o żywności
TYP BAZY
 • baza pełnotekstowa

Wyszukiwarka obejmująca książki dostępne w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley. Wyszukiwarka pozwala wybrać jedną z 31 dziedzin tematycznych i 209 poddziedzin. Wybór dziedziny jest konieczny. Jeśli nie zostanie wybrana poddziedzina, to zostanie wyświetlona cała dziedzina.

DZIEDZINA
 • wielodziedzinowa
TYP BAZY
 • wyszukiwarka, baza pełnotekstowa

Baza zawiera akty prawne z Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich i Dzienników Urzędowych, Orzecznictwo Sądów, wyjaśnienia urzędowe, wzory pism oraz komentarze. W bazie jest dostępna Polska Bibliografia Prawnicza PAN.

DZIEDZINA
 • prawo i administracja
TYP BAZY
 • baza pełnotekstowa

Baza LEGIMI jest innowacyjną, przyjazną dla użytkownika platformą, umożliwiającą dostęp do ponad 60 tys. tytułów beletrystycznych (zarówno e-booków, jak i audiobooków). Czytelnicy mają możliwość czytania e-książek na takich urządzeniach jak: tablety, smartfony, komputery i e-czytniki. Książki posiadają wirtualnego lektora (TTS). Książki cyfrowe są dostępne w formatach, które są wygodne dla osób z niepełnosprawnościami oraz dysfunkcjami.

Jak otrzymać dostęp do książek?

   Skontaktuj się z biblioteką w sprawie otrzymania kodu:
   email: bib.oin@uwm.edu.pl
   >Wpisz otrzymany unikatowy kod:
   https://www.legimi.pl/biblioteka_uwm
   Załóż konto w serwisie Legimi:
   należy podać email poczty UWM: (@uwm.edu.pl; @student.uwm.edu.pl
   na podany adres e-mail zostanie wysłany przez Legimi e-mail z linkiem aktywacyjnym, w który należy kliknąć. Od tego momentu można korzystać z usługi przez 30 dni
   >Pobierz bezpłatną aplikację Legimi dostępną na Android, iOS lub wybrane e-czytniki.
   Sprawdź na jakich urządzeniach możesz korzystać z Legimi - legimi.pl/pobierz-legimi (nasz pakiet nie jest przeznaczony na Kindle)
   >Uwaga: aplikacja Legimi z Microsoft Store współpracuje wyłącznie z Windows 8 lub 10
   Każdy czytelnik może czytać w chmurze jednocześnie na 2 urządzeniach
   Uwaga: konta w serwisie Legimi zawierają informacje o fakturowaniu, uruchamianiu usługi na Kindle oraz o możliwościach zakupu dodatkowych pakietów - dane te nie dotyczą Czytelników Biblioteki UWM (a są widocznie ponieważ Legimi nie rozróżnia kont indywidualnych i instytucjonalnych)
   Reset hasła
   Regulaminy świadczenia usługi Legimi
TYP BAZY
 • baza pełnotekstowa

Baza prawnicza, zawierająca m.in. akty prawne, orzecznictwo, komentarze i monografie. Posiada narzędzia do tworzenia i aktualizacji pism, umów oraz innych dokumentów powołujących przepisy lub orzeczenia. Dostępna jest Polska Bibliografia Prawnicza PAN oraz Czytelnia Czasopism Prawniczych.

DZIEDZINA
 • prawo i administracja
 • wojskoznawstwo
TYP BAZY
 • baza pełnotekstowa

Lista tytułów czasopism indeksowanych na platformie Web of Science Core Collection.

TYP BAZY
 • wyszukiwarka

Serwis oferuje szybki dostęp do naukowych czasopism elektronicznych, darmowych i licencjonowanych ze wszystkich dziedzin wiedzy. Jest centralną bazą informacji o czasopismach naukowych dostępnych online.

TYP BAZY
 • wyszukiwarka

Baza zawiera opisy wydawnictw zwartych i artykułów w czasopismach dotyczących historii Europy Środkowowschodniej od czasów najdawniejszych do współczesności. Dodatkowo prowadzony jest wykaz bibliografii wydanych przez Instytut Herdera.

DZIEDZINA
 • historia
TYP BAZY
 • baza bibliograficzna

Bibliograficzna baza danych z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, stanowi podstawowe źródło naukowej informacji medycznej. Wybrane artykuły posiadają linki do pełnego tekstu.

DZIEDZINA
 • medycyna
 • weterynaria i bioinżynieria zwierząt
TYP BAZY
 • baza bibliograficzno-abstraktowa

BIBLIO ebookpoint (dawniej NASBI)

Pakiet Tech - dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - zawiera publikacje z kategorii: informatyka, technika i mechanika, systemy operacyjne, elektronika, grafika/video/CAX, programowanie, sieci komputerowe, web development. Dostępne formy publikacji: e-book, audiobook, wideo-kurs, pdf. Ilość publikacji w pakiecie Tech - 1216.

Aby skorzystać z publikacji na platformie BIBLIO ebookpoint należy:

 • wejść na stronę biblio.ebookpoint.pl
 • założyć osobiste konto w bazie : Zaloguj się-dołącz już dziś-rejestracja
 • potwierdzić założenie konta klikając link aktywacyjny przesłany na podany w formularzu rejestracyjnym adres email
 • zalogować się do BIBLIO ebookpoint
 • wyszukać publikację do wypożyczenia z opcją "Pożycz" - przed wypożyczeniem można zapoznać się
z częścią publikacji wybierając opcję "Czytaj fragment". Po wybraniu opcji "Pożycz" książka wędruje na półkę użytkownika - gdzie będzie dostępna przez 7 lub 14 dni.

Z każdego tytułu może korzystać jednocześnie 5 użytkowników.

Ważne! Warunkiem dostępu do bazy jest założenie indywidualnego konta w bazie. Założone konto umożliwia korzystanie z bazy także poza uczelnią, należy tylko pamiętać, aby zarejestrować konto i pierwszy raz zalogować się na terenie uczelni.

DZIEDZINA
 • matematyka i informatyka
TYP BAZY
 • baza pełnotekstowa

OPI prowadzi bazę Nauka Polska obejmującą dane o prowadzonych w Polsce badaniach, ludziach nauki, instytucjach naukowych oraz organizowanych w Polsce targach, wystawach i konferencjach.

TYP BAZY
 • serwis informacyjny

Baza zawiera opisy bibliograficzne książek, artykułów z czasopism, akty prawne, prace doktorskie i habilitacyjne, referaty z konferencji naukowych. Baza danych opracowana w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Opolskiego.

DZIEDZINA
 • nauki społeczne
TYP BAZY
 • baza bibliograficzna

Na stronach PKN znajduje się Katalog – Wyszukiwarka Norm. Pełne teksty norm w wersji elektronicznej dostępne są w Oddziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej.

TYP BAZY
 • serwis informacyjny

Baza PSJD (Polish Scientific Journals Database) rejestruje artykuły z polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

DZIEDZINA
 • biologia
 • medycyna
 • rolnictwo
TYP BAZY
 • baza bibliograficzna

Baza piśmiennictwa z zakresu szeroko pojętej nauki o książce.

DZIEDZINA
 • bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
TYP BAZY
 • baza bibliograficzna

Baza rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia, a także popularną z zakresu oświaty zdrowotnej. Baza zawiera również informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie.

DZIEDZINA
 • medycyna
TYP BAZY
 • baza bibliograficzna

Polska Bibliografia Literacka udostępnia informacje o pisarzach, literaturze polskiej i obcej, teorii literatury, tematach i motywach literackich, nauczaniu literatury, teatrze, filmie, życiu literackim i teatralnym, polskich aktorach i reżyserach, o książkach, artykułach, recenzjach, wywiadach, spektaklach, audycjach telewizyjnych i radiowych.

DZIEDZINA
 • filologia
TYP BAZY
 • baza bibliograficzna

Polska Bibliografia Naukowa to portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego gromadzący informacje dotyczące polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz publikacji polskich naukowców. Stanowi on część Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.

TYP BAZY
 • baza bibliograficzna

Baza rejestruje artykuły z czasopism, książki, fragmenty prac zbiorowych i publikowane materiały konferencyjne, dotyczące różnych aspektów niepełnosprawności.

Opisy bibliograficzne wprowadzone do grudnia 2012 r. - należy wybrać: SYSTEM MAK

Opisy bibliograficzne wprowadzone od stycznia 2013 r. - należy wybrać: SYSTEM PROLIB - do wyszukiwania wybrać bazę Problemy Niepełnosprawnych

DZIEDZINA
 • medycyna
 • nauki społeczne
TYP BAZY
 • baza bibliograficzna

Platforma umożliwiająca dostęp do takich baz jak ProQuest Biology Journals, ProQuest Science Journals, ProQuest Social Science Journals, ProQuest Dissertations and Theses i innych.

DZIEDZINA
 • wielodziedzinowa
TYP BAZY
 • baza pełnotekstowa

Baza opisów książek polskich. Po wpisaniu frazy w okienku wyszukiwawczym katalogu wybieramy z rozwijalnego menu Bibliografie. Otrzymane wyniki filtrujemy posługując się panelem bocznym.

DZIEDZINA
 • wielodziedzinowa
TYP BAZY
 • baza bibliograficzna

Platforma umożliwiająca wolny dostęp do siedmiu tytułów czasopism wydawnictwa PLoS: PLOS Biology, PLOS Medicine, PLOS Computational Biology, PLOS Genetics, PLOS Pathogens, PLOS ONE, PLOS Neglected Tropical Diseases.

DZIEDZINA
 • biologia
 • medycyna
 • weterynaria i bioinżynieria zwierząt
TYP BAZY
 • baza pełnotekstowa

Baza tworzona przez National Library of Medicine (NLM) w USA. Wybrane artykuły dostępne są w pełnym tekście.

DZIEDZINA
 • biologia
 • medycyna
TYP BAZY
 • baza bibliograficzno-abstraktowa

Archiwa czasopism Elsevier na Portalu Komunikacji Naukowej INFONA.

DZIEDZINA
 • wielodziedzinowa
TYP BAZY
 • baza pełnotekstowa

Baza wydawnictwa Elsevier oferująca dostęp do artykułów z czasopism naukowych oraz książek.

DZIEDZINA
 • wielodziedzinowa
TYP BAZY
 • baza pełnotekstowa

Baza wydawnictwa Elsevier, zawierająca streszczenia artykułów z czasopism naukowych i książek oraz udostępniająca informację o cytowaniach.

DZIEDZINA
 • wielodziedzinowa
TYP BAZY
 • baza bibliograficzno-abstraktowa

E-czasopisma wydawnictwa SIGMA-NOT (25 tytułów).
Uprawnionymi użytkownikami do korzystania z bazy są pracownicy i studenci UWM posiadający emaile w domenie: @uwm.edu.pl lub @student.uwm.edu.pl.

Lista e-czasopism wydawnictwa SIGMA-NOT prenumerowanych przez UWM w Olsztynie:

 1. Atest
 2. Aura
 3. Chłodnictwo
 4. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja
 5. Dozór Techniczny
 6. Elektronika
 7. Gaz Woda i Technika Sanitarna
 8. Gospodarka Mięsna
 9. Gospodarka Wodna
 10. Hutnik Wiadomości hutnicze
 11. Inżynieria Materiałowa
 12. Materiały Budowlane
 13. Ochrona przed Korozją
 14. Opakowanie
 15. Problemy Jakości
 16. Przegląd Elektrotechniczny
 17. Przegląd Gastronomiczny
 18. Przegląd Geodezyjny
 19. Przegląd Piekarski i Cukierniczy
 20. Przegląd Techniczny
 21. Przegląd Zbożowo-Młynarski
 22. Przemysł Chemiczny
 23. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny
 24. Przemysł Spożywczy
 25. Wiadomości Elektrotechniczne

Instrukcja korzystania z czasopism SIGMA-NOT.

DZIEDZINA
 • biologia
 • geodezja
 • nauki o żywności
 • nauki techniczne
 • ochrona środowiska
 • rolnictwo
TYP BAZY
 • baza pełnotekstowa

Baza zawiera artykuły z polskich czasopism, wydawnictw seryjnych, książek, materiałów konferencyjnych i aktów prawnych z nauk rolniczych i biologicznych. Dostępne są także pełne teksty niektórych artykułów.

DZIEDZINA
 • biologia
 • ekonomia i zarządzanie
 • geodezja
 • medycyna
 • nauki o żywności
 • nauki techniczne
 • ochrona środowiska
 • rolnictwo
 • turystyka
 • weterynaria i bioinżynieria zwierząt
TYP BAZY
 • baza bibliograficzno-abstraktowa

Słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie. Składa się z 15 tomów, w których zawarte są opisy miejscowości położonych w Królestwie Polskim i innych krajach ówczesnej Europy. Miejscowości opisane są m. in. pod względem geograficznym, statystycznym, społecznym, historycznym, archeologicznym.

DZIEDZINA
 • historia
TYP BAZY
 • słownik elektroniczny

Słownik angielsko-polski i polsko-angielski PWN Oxford na platformie IBUK Libra.

Uwaga:

Słownik wymaga rejestracji i zalogowania na swoje indywidualne konto w serwisie IBUK Libra.

Jednoczesny dostęp dla 20 użytkowników.

Informacja o słowniku: LINK

DZIEDZINA
 • wielodziedzinowa
TYP BAZY
 • słownik elektroniczny

Archiwa wydawnictwa Springer (czasopisma, książki) na Portalu Komunikacji Naukowej INFONA.

DZIEDZINA
 • wielodziedzinowa
TYP BAZY
 • baza pełnotekstowa

Baza czasopism, książek i rozdziałów z książek wydawnictwa Springer.

DZIEDZINA
 • wielodziedzinowa
TYP BAZY
 • baza pełnotekstowa

Baza zawiera informacje o materiałach z konferencji, zjazdów, kongresów, sympozjów i innych spotkań naukowych z lat 1980-2014, które znajdują się w bibliotekach polskich.

TYP BAZY
 • baza bibliograficzna

Baza służy dokumentowaniu oraz archiwizowaniu dorobku piśmienniczego i wydawniczego pracowników Akademii Sztuki Wojennej.

DZIEDZINA
 • historia
 • wojskoznawstwo
TYP BAZY
 • baza bibliograficzna
 • baza pełnotekstowa

Kolekcja Science & Technology (S&T) tytułów czasopism wydawnictwa Taylor & Francis z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych.

Uwaga:

W celu skorzystania z dostępnych czasopism należy wybrać kolekcję tematyczną, a następnie zaznaczyć „Only content I have full access to”.

DZIEDZINA
 • biologia
 • matematyka i informatyka
 • nauki techniczne
 • ochrona środowiska
 • rolnictwo
TYP BAZY
 • baza pełnotekstowa

Pełnotekstowa baza archiwalnych artykułów z polskich czasopism matematycznych prowadzona przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM).

DZIEDZINA
 • matematyka i informatyka
TYP BAZY
 • baza pełnotekstowa

Na stronie UPRP zamieszczone są m. in.: Dzienniki Urzędowe UPRP, wydawnictwa UPRP, Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa (MKP), bazy danych UPRP. Bazy danych UPRP informują o zgłoszeniach i udzielonych prawach wyłącznych: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe (w tym zdobnicze), znaki towarowe, oznaczenia geograficzne.

TYP BAZY
 • serwis informacyjny

W skład pakietu Web of Science Core Collection wchodzą bazy:

 • Science Citation Index Expanded (SCIE) od 1945
 • Social Sciences Citation Index (SSCI) od 1956
 • Art and Humanities Citation Index (AHCI) od 1975
 • Conference Proceedings Citation Index (CPCI) od 1990
 • Book Citation Index (Books CI) od 2010
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) od 2015
 • Journal Citation Reports (JCR) od 1997
 • Essential Science Indicators
oraz bazy dodatkowe: Biosis Citation Index, Data Citation Index, Dervent Innovation Index, Zoological Records, Medline, Current Chemical Reactions (CCR), Index Chemicus (IC), Current Contents Connect.

Listy czasopism indeksowanych w bazach WoS są dostępne na stronie Master Journal List (tzw. lista filadelfijska).

Na platformie WoS dostępne są także narzędzia:

 • EndNote
 • Publons
 • InCites

DZIEDZINA
 • wielodziedzinowa
TYP BAZY
 • baza abstraktowo-bibliometryczna

Baza czasopism elektronicznych z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku. W kolekcji dostępne są również książki elektroniczne.

Uwaga! Dostęp do publikacji oznaczonych symbolem otwartej kłódki.

DZIEDZINA
 • wielodziedzinowa
TYP BAZY
 • baza pełnotekstowa

Baza zawiera abstrakty publikacji z czasopism matematycznych, książek, sprawozdań z konferencji, raportów i preprintów, tworzona jest przez Europejskie Towarzystwo Matematyczne i Fachinformationszentrum Karlsruhe w Niemczech.

DZIEDZINA
 • matematyka i informatyka
TYP BAZY
 • baza bibliograficzno-abstraktowa