FAQ

 

Zasady korzystania
 • Jak się zapisać do Biblioteki?

Do Biblioteki Uniwersyteckiej nie trzeba się zapisywać. Ze zbiorów na miejscu mogą korzystać wszyscy, natomiast wypożyczać książki do domu mogą jedynie osoby posiadające kartę biblioteczną = elektroniczną legitymację studenta.

 • Nie jestem studentem ani pracownikiem UWM. Czy mogę korzystać ze zbiorów Biblioteki?

Osoby niezwiązane z uczelnią studiami ani pracą zawodową, ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej mogą korzystać wyłącznie na miejscu. Umożliwia to tymczasowa karta biblioteczna. Aby ją otrzymać, należy zgłosić się z dowodem tożsamości do Wypożyczalni Głównej.

 • Właśnie skończyłem studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Czy nadal mam prawo korzystać z Biblioteki i wypożyczać książki do domu?

Po ukończeniu studiów, jeśli nie zostaje się na Uniwersytecie, można korzystać ze zbiorów Biblioteki tylko na miejscu.

 • Czy po zakończeniu studiów należy rozliczyć się z Biblioteką?

Tak, każdy student ma obowiązek po zakończeniu / przerwaniu studiów rozliczyć się z Biblioteką - oddać książki, opłacić kary.

 • Czy można korzystać z Biblioteki bez zaliczenia przedmiotu Przysposobienie biblioteczne?

Przysposobienie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów I roku studiów stacjonarnych i musi być zaliczone do końca I semestru. Z Biblioteki można jednak korzystać bez takiego zaliczenia.

 • Czy na terenie Biblioteki można korzystać z bezprzewodowego Internetu?

Tak, można skorzystać z sieci Eduroam. Po skonfigurowaniu systemu operacyjnego swojego komputera (szczegóły na stronie www.eduroam.uwm.edu.pl) należy zalogować się używając haseł z systemu USOSWEB.

Lokalizacje
 • Co oznacza nazwa Kolekcja Zielona, Żółta, Niebieska?

Są to czytelnie książek z następujących dziedzin:

- nauki społeczne - Kolekcja Żółta;
- nauki przyrodniczo-techniczne - Kolekcja Zielona;
- nauki humanistyczne - Kolekcja Niebieska.
Zbiory udostępniane są  w wolnym dostępie i można z nich korzystać wyłącznie na miejscu (na terenie Biblioteki). Kolekcje znajdują się na drugim piętrze Biblioteki.  

 • Gdzie znajdują się materiały dotyczące Unii Europejskiej?

Materiały dotyczące Unii Europejskiej znajdują się w Centrum Dokumentacji Europejskiej (CDE) w Kolekcji Żółtej na II piętrze.

 • Gdzie znajdują się Polskie Normy?

Polskie Normy udostępniane są w Sekcji Zbiorów Specjalnych na I piętrze

Karty
 • Jestem studentem I-roku, w jaki sposób mogę uzyskać kartę biblioteczną.

Funkcję karty bibliotecznej dla studentów UWM pełni elektroniczna legitymacja studenta. Legitymacje wydawane są przez dziekanaty.

 • Zacząłem studia na drugim kierunku. Czy mogę wyrobić drugą kartę?

Nie. Studiujący na dwóch kierunkach, korzystają z jednej karty = jednego konta w Bibliotece. Informację o drugim kierunku studiów należy przekazać pracownikom Wypożyczalni Głównej lub Kolekcji Dydaktycznej w celu zwiększenia limitu wypożyczeń. Student zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia z dziekanatu lub ważnych indeksów z obu kierunków.

 • Zgubiłem kartę biblioteczną. Czy mogę otrzymać duplikat?

Funkcję karty bibliotecznej dla studentów UWM pełni elektroniczna legitymacja studenta. Zagubienie legitymacji należy jak najszybciej zgłosić w Wypożyczalni, w celu zablokowania możliwości skorzystania z niej przez nieuprawnione osoby. Duplikat legitymacji może wydać odpowiedni dziekanat.

 • Zmieniłem tryb studiów z niestacjonarnych na stacjonarne (albo odwrotnie) i/lub zmieniłem wydział. Czy mam to zgłaszać?

Tak. Wszystkie zmiany trybu studiów należy zgłaszać w Wypożyczalni Głównej. W przypadku zmiany trybu studiów zmieniają się niektóre uprawnienia czytelnika.

 • Co zrobić jeśli karta czytelnika jest zablokowana?

Karta=legitymacja może być zablokowana z różnych powodów (m.in. błędny login/hasło, przekroczenie terminów wypożyczeń). Przyczynę blokady wyjaśni i usunie pracownik Wypożyczalni Głównej lub Kolekcji Dydaktycznej.

 Zamówienia, rezerwacje, wypożyczenia i zwrot książek
 • Czy można zamawiać książki przez internet?

Tak. Przez internet można zamawiać książki przechowywane w magazynie Biblioteki i zarejestrowane w katalogu komputerowym.

 • Ile książek można maksymalnie wypożyczyć z Biblioteki?

Użytkownicy mogą wypożyczyć:

- studenci 10 tytułów książek na 14, 30 lub 150 dni, w zależności od statusu egzemplarza;
- studenci ostatniego roku studiów lub studiujący na dwóch kierunkach 20 tytułów książek na 14, 30 lub 150 dni;
 - pracownicy i doktoranci UWM 20 tytułów na rok; poza tym limitem wypożyczane są – na okres 10 lat – książki z tematów badawczych, zakupione do celów badawczych lub służbowych;
- inne uprawnione osoby (np. emeryci UWM) – 5 tytułów na 14 lub 30 dni.

 • Jakie książki można zamawiać przez internet?

Przez internet można zamawiać te książki z katalogu komputerowego, które mają lokalizację "Magazyn książek" i status "Zamów -wypoż. 14 dni" lub "Zamów -wypoż. 30 dni".

 • W jakim czasie mogę odebrać książkę zamówioną przez internet?

Książkę zamówioną przez internet można odebrać w ciągu: 1 tygodnia - studenci studiów stacjonarnych; 3 tygodni - studenci studiów niestacjonarnych.

 • Nie znalazłam książki w katalogu komputerowym. Jak sprawdzić czy rzeczywiście nie ma jej w Bibliotece?

Wszystkie starsze pozycje, które nie znajdują się w katalogu komputerowym,  powinny być sprawdzane w katalogach kartkowych.

 • Jak zamówić książkę, którą rejestruje tylko katalog kartkowy?

Wyszukane w katalogu kartkowym wydawnictwa zamawiamy na rewersie bibliotecznym lub na zwykłej kartce. Zamówienie musi zawierać następujące dane:

- numer karty bibliotecznej = legitymacji i nazwisko czytelnika;
- nazwisko autora i tytuł książki;
- sygnaturę (symbol cyfrowy lub cyfrowo-literowy umieszczony na karcie katalogowej w prawym górnym rogu).
Zamówienia należy złożyć w Wypożyczalni Głównej, gdzie po 3 dniach można odebrać książki.

 • Czy studiując na dwóch kierunkach mogę mieć zwiększony limit wypożyczanych książek?

Tak, studiujący na dwóch kierunkach mogą wypożyczać do 20 tytułów książek na 14, 30 lub 150 dni.

 • Czy pisząc pracę dyplomową mogę mieć zwiększony limit wypożyczanych książek?

Tak. Studenci ostatniego roku studiów mają zwiększony limit wypożyczanych książek – 20 tytułów książek na 14, 30 lub 150 dni. Zmianę limitu można dokonać w Wypożyczalni Głównej i Kolekcji Dydaktycznej.

 • Gdzie mam odebrać zamówione przez internet książki?

Zamówione książki odbieramy w Wypożyczalni Głównej.

 • W jakim terminie mogę odebrać książki po złożeniu zamówienia?

Zamówienia są realizowane następująco:
do 8.30 - odbiór po 9.00
8.30 - 9.30 - odbiór po 10.00
9.30 - 10.30 - odbiór po 11.00
10.30 - 11.30 - odbiór po 12.00
11.30 - 12.30 - odbiór po 13.00
12.30 - 13.30 - odbiór po 14.00
13.30 - 14.30 - odbiór po 15.00
14.30 - 15.30 - odbiór po 16.00
15.30 - 16.30 - odbiór po 17.00
16.30 - 17.30 - odbiór po 18.00
17.30 - 18.30 - odbiór po 19.00
po 18.30 - odbiór następnego dnia po 9.00

 • Czy mogę przedłużyć wypożyczone książki?

Tak. Czytelnik może samodzielnie przedłużyć książki pierwszy raz. Przedłużenia należy dokonać zanim upłynie termin zwrotu. Przedłużone mogą być tylko te pozycje, które nie zostały zamówione przez innych czytelników (status "Czeka w kolejce"). Kolejne przedłużenie może być dokonane wyłącznie przez bibliotekarza - w Wypożyczalni Głównej lub Kolekcji Dydaktycznej.

 • Czy mogę zwrócić książki gdy Biblioteka jest zamknięta?

Tak. Należy skorzystać z wrzutni, która działa całodobowo i mieści się z lewej strony budynku, przy wejściu do Biblioteki (na wprost przystanku autobusowego).

 

Zamawianie i wypożyczanie czasopism
 • Jak zamówić czasopismo?

Aby zamówić czasopismo należy je wyszukać w Katalogu komputerowym. Zamawiamy czasopisma o lokalizacji Magazyn czasopism. Czasopism udostępnianych w wolnym dostępie w Dziale Informacji Naukowej nie trzeba zamawiać.  

 • Nie znalazłam czasopisma w katalogu komputerowym. Jak sprawdzić czy rzeczywiście nie ma go w Bibliotece?

Wszystkie starsze pozycje, które nie znajdują się w katalogu komputerowym, powinny być sprawdzone w katalogu kartkowym, który znajduje się w Dziale Informacji Naukowej(I piętro)

 • Jak wypełnić rewers kartkowy na czasopismo?

Rewers kartkowy na czasopismo powinien zawierać: tytuł i sygnaturę czasopisma, potrzebny nam rok, tom i zeszyt, i ewentualnie strony, na których znajduje się interesujący nas artykuł. Na zamówieniu należy podać także swoje dane: nazwisko i imię oraz numer karty=legitymacji.

 • Gdzie odbierać zamówione czasopisma?  

W Dziale Informacji Naukowej.

 •  Po jakim czasie od zamówienia czasopisma, mogę je odebrać?

Zamówienia są realizowane następująco:
do 8.30 - odbiór po 9.00
8.30 - 9.30 - odbiór po 10.00
9.30 - 10.30 - odbiór po 11.00
10.30 - 11.30 - odbiór po 12.00
11.30 - 12.30 - odbiór po 13.00
12.30 - 13.30 - odbiór po 14.00
13.30 - 14.30 - odbiór po 15.00
14.30 - 15.30 - odbiór po 16.00
15.30 - 16.30 - odbiór po 17.00
16.30 - 17.30 - odbiór po 18.00
17.30 - 18.30 - odbiór po 19.00
po 18.30 - odbiór następnego dnia po 9.00

 • Czy mogę wypożyczyć czasopismo do domu?

Nie, z czasopism korzystamy wyłącznie na terenie Biblioteki.

Korzystanie ze zbiorów
 • Czy możliwy jest dostęp do książek elektronicznych?

Na stronie Biblioteki w zakładce E-ZBIORY/E-KSIĄŻKI znajdują się polskie i zagraniczne książki elektroniczne.

 • Gdzie można korzystać ze zbiorów elektronicznych Biblioteki?

Ze zbiorów elektronicznych Biblioteki można korzystać z dowolnego miejsca - na terenie Biblioteki, w sieci UWM i z komputerów domowych. Niezbędna jest do tego karta biblioteczna, logowanie odbywa się na podstawie loginu (ID) i hasła do konta bibliotecznego. 

 • Czy można kopiować normy?  

Nie, z norm korzystamy wyłącznie na miejscu w Punkcie Informacji Normalizacyjnej - II piętro, p. 204.

 • Czy w Bibliotece można skorzystać ze skanera?

Na terenie Biblioteki znajdują się 1 ogólnodostępny skaner:
- w korytarzu przy Kolekcji Nauk Społecznych (Żółta) - II piętro.
Aby z niego skorzystać wystarczy tylko posiadać ważną kartę biblioteczną/legitymacje studencką. Wykonane skany można wysłać na maila, zapisać na dowolnym nośniku lub wydrukować (wydruk jest płatny koszt zgodnie z aktualnym cennikiem, a po odbiór należy się zgłosić do Wypożyczalni na parterze).

 • Czy do kopiowania stron z książek i czasopism można używać aparatu fotograficznego?

Tak, za zgodą bibliotekarza i z zachowaniem przepisów prawa autorskiego.

 • Poszukuję prac dyplomowych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich).

Prace dyplomowe znajdują się w Archiwum UWM w Olsztynie ul. Oczapowskiego 4, (wejście C). Szczegółowe informacje na stronie Archiwum.

 • Poszukuję prac doktorskich.

Prace doktorskie udostępniane są na miejscu w Sekcji Zbiorów Specjalnych. Można je wyszukiwać przez katalog komputerowy oraz katalog kartkowy w Sekcji Zbiorów Specjalnych.

Opłaty za przetrzymywanie i zagubienie książki
 •  Jakie poniosę konsekwencje jeśli nie zwróciłem książki w terminie?

Po upływie terminu oddania książki, automatycznie blokowane jest konto czytelnika bez możliwości zamawiania i wypożyczania książek. Oprócz tego naliczana jest opłata w wysokości 30 gr za dobę (w przypadku wypożyczeń krótkoterminowych – 5 zł za dobę) za każdy przetrzymany egzemplarz. Konto zostaje odblokowane po oddaniu książki i uiszczeniu opłaty.

 • Zgubiłem wypożyczoną książkę. Co mam zrobić?

Zagubienie książki należy zgłosić w  Wypożyczalni Głównej lub Kolekcji Dydaktycznej. Zgłoszenie zagubienia po terminie zwrotu książki spowoduje dodatkowo naliczenie opłaty za przetrzymanie.