Przepisy porządkowe

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dotyczące spraw związanych z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem SARS-COV-2.

  • Zarządzenie Nr 93/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie systemów pracy obowiązujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii
  • Decyzja Nr 173/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie pomarańczowego systemu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Tymczasowy regulamin udostępniania materiałów bibliotecznych w okresie zagrożenia epidemiologicznego

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie:

Regulamin organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie: