Przepisy porządkowe

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie:

Cennik:

Regulamin organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie: