Archiwum aktualności

debata   Centrum Dokumentacji Europejskiej Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie serdecznie zaprasza na Debatę Europejską, realizowaną w ramach projektu Przystanek Europa 2024 na temat polityki zdrowotnej oraz zdrowia psychicznego w Unii Europejskiej, która odbędzie się 18.04.2024 w Bibliotece Uniwersyteckiej o godzinie 11.00 w sali 116. W wydarzeniu udział wezmą środowiska młodzieżowe reprezentowane przez uczniów V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie oraz seniorzy reprezento…
Dostęp testowy do serwisu JoVE Unlimited (Journal of Visualized Experiments)  Uprzejmie informujemy o uruchomieniu dostępu testowego do całości serwisu JoVE Unlimited (Journal of Visualized Experiments) bazy video-artykułów w dziedzinie nauk ścisłych, medycyny i inżynierii. Sekcja JoVE Research Sekcja Education   Dostęp testowy do JoVE Unlimited obejmuje: JoVE Journal: recenzowane czasopismo naukowe wideo z publikacjami zaawansowanych eksperymentów badawczych. JoVE Encycloped…
Dostęp do czasopism wydawnictwa SIGMA-NOT Zapraszamy do skorzystania z dostępu do  e-czasopism wydawnictwa SIGMA-NOT (25 tytułów). Uprawnionymi użytkownikami są pracownicy i studenci UWM posiadający emaile w domenie: @uwm.edu.pl; @student.uwm.edu.pl.  Instrukcja do korzystania z czasopism SIGMA-NOT spoza Uczelni. 1. załóż konto w serwisie – rejestracja na stronie: https://www.sigma-not.pl/register.jsf – należy podać email poczty UWM (@uwm.edu.pl; @student.uwm.edu.pl) – zignoruj komunikat o emailu potwierdzającym założenie konta – na t…
konferencja   Celem konferencji jest popularyzacja historii polskojęzycznej wyższej uczelni weterynaryjnej istniejącej we Lwowie w latach 1881- 1939 . Banery obrazujące dzieje lwowskiej uczelni  powstały w ramach projektu „Nowatorskie podejście do dziedzictwa historycznego: dziedzictwo naukowe medycyny weterynaryjnej polsko-ukraińskiego pogranicza” Vetheritage zrealizowanego w latach 2021-2023 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Współpracy Transgranicznej  Polska - Białoruś - Ukra…
siec bibliotek Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński podjął decyzję o włączeniu Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Biblioteki przez Departament Mecenatu Państwa MKiDN i Bibliotekę Narodową. Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i …