Biblioteka ZAMKNIĘTA - organizacja

Biblioteka zamknięta

W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora UWM  z 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego informujemy, że Biblioteka Uniwersytecka oraz jej filie będą zamknięte dla Czytelników w dniach 12-28  marca 2020 r. włącznie.

W dniach 18-25 marca możliwy jest kontakt telefoniczny i mailowy (w godz. 8-15):

  • Oddział Gromadzenia Zbiorów (poniedziałek, środa, piątek) tel. 89 523 35 80,
  • Wypożyczalnia Główna, tel. 89 524-51-66,
  • Oddział Informacji Naukowej i Czytelnia Czasopism tel. 89 523 49 57, bib.oin@uwm.edu.pl
  • Sekretariat Biblioteki oraz dyrekcja tel. 89 523 33 09,
  • Administratorzy budynku biblioteki tel. 523 47 45
  • Oddział ds. Komputeryzacji tel. 89 523-49-97,

Zapewniamy również ciągłość informacji  na poszczególne maile biblioteki (poza wymienionymi wyżej):
bib.uwm@uwm.edu.pl
bib.promocja@uwm.edu.pl
bib.informacja@uwm.edu.pl

Informujemy ponadto, że w tym okresie:

  • terminy zwrotów wypożyczonych książek, przypadające w dniach 12-28 marca 2020 r, będą automatycznie przedłużone do 30 marca,
  • nie będą naliczane opłaty za przetrzymanie wypożyczonych książek,
  • istnieje możliwość składania zamówień na książki poprzez katalog on-line. Odbiór zamówionych książekmożliwy będzie po 28 marca 2020 r.

Ponadto przypominamy, że Studenci i Pracownicy UWM mają zdalny dostęp do kolekcji książek i czasopism elektronicznych będących w subskrypcji UWM, dostępnych ze strony BUW w zakładce „E-Zbiory” (https://bu.uwm.edu.pl/pl/e-zbiory), po zalogowaniu się do systemu bibliotecznego.

Odwołujemy też spotkania, szkolenia i wycieczki zaplanowane w tym terminie.