Darczyńcy

 

Kolekcja prof. nadzw. dr. hab. Jana Kaczyńskiego

Opis kolekcji
Lokalizacja kolekcji: Kolekcja Dydaktyczna, parter.
Oznaczenie księgozbioru: KJK.

Kolekcja prof. Stanisława Pikulskiego

Opis kolekcji
Lokalizacja kolekcji: Kolekcja Nauk Społecznych (Żółta), 2 piętro.
Oznaczenie księgozbioru: KSP.