Expertus


Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
rejestruje dorobek naukowy pracowników i doktorantów UWM

 


Dokumentowanie dorobku naukowego:

 • Rejestracja danych w bazie odbywa się na podstawie publikacji przekazywanych przez autorów do Działu Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej.
 • Opisy bibliograficzne publikacji sporządzane są na podstawie:
  - oryginału pracy z zaznaczeniem numeru ORCID,
  - kopii (ksero, skan),
  -  wersji elektronicznej publikacji ze wskazaniem adresu internetowego publikacji.
 • Informacje o publikacjach można dostarczyć osobiście, pocztą wewnętrzną lub elektroniczną.
 • Warunkiem zaliczenia publikacji do dorobku Uniwersytetu jest posiadanie afiliacji UWM, a w przypadku jej braku - oświadczenie autora.
 • Materiały bieżące należy dostarczać niezwłocznie po ich opublikowaniu.


Dane niezbędne do rejestracji:

 • w przypadku artykułów – cały artykuł wraz z informacją o czasopiśmie (rok wydania, numer, ISSN, numery stron, data publikacji),
 • w przypadku streszczeń zjazdowych – streszczenie wraz ze stroną tytułową oraz stroną redakcyjną (nazwa, tytuł, miejsce, czas zjazdu, data publikacji),
 • w przypadku fragmentów książek - fragment z widocznymi numerami stron; okładkę, stronę tytułową oraz stronę redakcyjną (redaktorzy, rok, miejsce i numer wydania, liczba stron całości, data publikacji),
 • w przypadku książek lub rozdziałów niezbędne jest podanie daty publikacji oraz informacji o objętości wydawniczej (ilość arkuszy),
 • w przypadku innych form publikacji dane pozwalające na identyfikację dokumentu,
 • link do pełnego tekstu lub strony z informacjami o publikacji.

 


Funkcjonalności w Expertusie:

 • Indeksy wyszukiwawcze: ewaluacja 2017-2021, 2022-2025

Do dyspozycji są następujące dodatkowe indeksy wyszukiwawcze:

       -   wyszukiwanie wg Nazwisko lub ORCID (raport slotów)
-  wyszukiwanie wg Dyscypliny autorów - ewaluacja
-   wyszukiwanie wg Typu publikacji – ewaluacja - wynikających z Rozp. MNiSW w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej z dn. 22.02.2019 r. 
-  wyszukiwanie wg Dyscypliny czasopisma (wg wykazu z dn. 20.12.2019)
 indeks analityczny umożliwiający przeszukiwanie według wielu kluczy wyszukiwawczych (po wybraniu indeksu analitycznego należy kliknąć na przycisk INDEKS z prawej strony ekranu i wybrać żądaną opcję, m.in. prace wieloautorskie do rozliczenia w wielu dyscyplinach)

 • Sloty - nowa funkcjonalność

Raport slotów - dotyczy publikacji za lata 2017–2021, 2022-2025 autorstwa pracowników UWM, którzy złożyli oświadczenie o dyscyplinie naukowej i posiadają identyfikator ORCID.

1.  Po rozwinięciu menu należy wybrać typ indeksu „Nazwisko lub ORCID (raport slotów)
2.  Następnie należy wpisać nazwisko autora, wybrać właściwy zapis indeksu i kliknąć „SZUKAJ”
3.  Jako wynik uzyskamy wykaz publikacji za lata 2017–2021, 2022-2025
4.   Następnie należy kliknąć na przycisk „Sloty” (ramka Operacje Globalne).
5.   Uwidoczni się tabela, która zawiera sumę slotów i sumę punktów oraz szczegółowy wykaz udziałów autora w publikacjach. Dla autorów zadeklarowanych do dwóch dyscyplin otrzymujemy wartości dla każdej dyscypliny. Istnieje możliwość przejścia do każdego opisu publikacji w formacie ewaluacja. W tym celu należy kliknąć na numer ID publikacji.Dane kontaktowe:    
                         
Dział Informacji Naukowej, ul. Oczapowskiego 12B, piętro 1, e-mail: bibliografia@uwm.edu.pl

 • Kierownik: mgr inż. Jolanta Osiecka-Murawa, kustosz tel.: 89 523 49 76
 • Czytelnia: tel. 89 523-49-57
 • pok. 108: tel. 89 524-63-83
 • pok. 114: tel. 89 524-51-87
 • pok. 117: tel. 89 524-63-08


Podstawa prawna