Narzędzia bibliometryczne

 

Narzędzia bibliometryczne służą do analizy dorobku naukowego. W ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN) zostały uruchomione pilotażowe licencje do narzędzi bibliometrycznych: InCites (dodatek do bazy Web of Science) i SciVal (dodatek do bazy Scopus).

SciVal

 

SciVal to narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus, które oferuje szybki i łatwy dostęp do wyników badań instytucji naukowych na całym świecie. Pozwala na analizę i wizualizacje wyników badań, zarówno swoich jak i innych naukowców. Zapewnia również możliwość porównania instytucji badawczych lub krajów, identyfikowania opcji współpracy oraz analizy trendów w badaniach, definiując tym samym nowe tematy badawcze.

Funkcje narzędzia:

 • wizualizacja osiągnięć instytucji naukowych,
 • porównanie dokonań z innymi jednostkami,
 • ułatwienie oceny potencjalnych współpracowników oraz partnerów,
 • analiza trendów w świecie nauki - patrz opis.

Jak rozpocząć korzystanie ze SciVal?

 1. Wejdź na platformę Scopus (w sieci UWM).
 2. Założ osobiste konto do któregoś z serwisów Elsevier (Science Direct lub Scopus). Konto można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”. (więcej informacji)
 3. Zaloguj się do Scopus i przejdź do zakładki SciVal.

 

InCites

 

Narzędzie InCites od Clarivate Analytics znajduje się na platformie Web of Science i służy analizie dorobku naukowego instytucji badawczych na podstawie danych zawartych w Web of Science Core Collection (bazy Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index) oraz w Journal Citation Reports. Pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne.

Korzyści dla autorów:

 • zdefiniowanie i określenie wpływu swojego dorobku naukowego,
 • ocena dziedzin i obszarów działalności naukowej,
 • stworzenie sieci współpracy zarówno współautorskiej, jaki i międzyinstytucjonalnej,
 • wyszukiwanie odpowiednich dla siebie źródeł do publikacji i określenie kierunków w wybranych obszarach w zakresie publikacji naukowych.

Korzyści dla jednostek naukowych:

 • identyfikacja i zarządzanie działalnością naukowo-badawczą oraz określanie jej efektywności,
 • analiza porównawcza do innych konkurencyjnych lub współpracujących instytucji,
 • wsparcie partnerstwa i współpracy,
 • identyfikacja ekspertów, zarówno wewnątrz jak i poza organizacją,
 • promocja silnych stron i własnej specjalizacji.

Jak rozpocząć korzystanie z InCites?

 1. Wejdź na platformę Web of Science (w sieci UWM).
 2. Założ osobiste konto na Web of Science. Konto można założyć wybierając w menu opcję “Sign In” a następnie “Register” (patrz kompendium: zakładka dostęp i logowanie). Uwaga: użytkownicy, którzy posiadają już konto osobiste Web of Science, powinni przed pierwszym wejściem do InCites wylogować się z konta na Web of Science, następnie wyczyścić dane przeglądarki, po czym zalogować się bezpośrednio przez stronę InCites podając login i hasło konta osobistego Web of Science.
 3. Zaloguj się do Web of Science i przejdź do zakładki InCites.

Kompendium wiedzy na temat narzędzia