Iwan Bunin w Polsce - WYSTAWA

Iwan Bunin w Polsce

Obchody jubileuszowe Iwana Bunina w Olsztynie –  wydarzenie o zasięgu międzynarodowym

22 października 2020 r. przypada 150-lecie urodzin Iwana Bunina – rosyjskiego prozaika i poety, Laureata Literackiej Nagrody Nobla. Z tej okazji z inicjatywy dr hab. Iwony Anny Ndiaye, prof. UWM – sekretarza Komisji Emigrantologii Słowian Międzynarodowego Komitetu Slawistów, zaplanowano szereg działań o zasięgu krajowym i międzynarodowym: wystawy, panel dyskusyjny, konferencję naukową.

W Bibliotece Uniwersyteckiej prezentowana jest wystawa pt. „Iwan Bunin w Polsce”. Symboliczne otwarcie odbędzie się 20 października (wtorek) o godz. 9.30 w holu Biblioteki Uniwersyteckiej.

Wystawa prezentuje sylwetkę twórczą rosyjskiego emigranta i noblisty I. Bunina oraz związki pisarza z Polską. Wystawa skierowana jest przede wszystkim do literaturoznawców i emigrantologów, czytelników Biblioteki Uniwersyteckiej, studentów i pracowników UWM. Wystawa jest częścią międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu „Luminarze Rosyjskiej Emigracji”, organizowanej przez Instytut Literaturoznawstwa UWM w dniach 26-27 października w Olsztynie.

Opracowanie merytoryczne wystawy: Iwona Anna Ndiaye, opracowanie graficzne: Paulina Anna Galanciak,(Biblioteka UWM, pod kopułą, p. I). Po otwarciu dostępna na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej UWM.

Obchody jubileuszowe Iwana Bunina w Olsztynie obejmą ponadto:

  • 22 października 2020 roku. Wystawa książek „Iwan Bunin” (siedziba Wydziału Humanistycznego, korytarz przy sekretariacie Katedry Literatur Wschodniosłowiańskich, p. I).
  • 27 października 2020 r. godz. 12.00-13.30. Panel dyskusyjny „Iwan Bunin – recepcja, przekład, edukacja” - wideokonferencja.
Iwan Bunin