Korzystanie z e-zbiorów

Do zbiorów elektronicznych dostępnych w Bibliotece zaliczamy zasoby ogólnodostępne - (polskie bibliograficzne bazy danych, biblioteki cyfrowe, e-czasopisma polskie i zagraniczne w wolnym dostępie) oraz zasoby licencjonowane (abstraktowe i pełnotekstowe bazy danych, e-czasopisma, e-książki), prenumerowane przez BU, dostępne w komputerowej sieci uczelnianej lub z komputerów domowych - po zalogowaniu.

Ze zbiorów elektronicznych Biblioteki można korzystać z dowolnego miejsca - na terenie Biblioteki, w sieci UWM i z komputerów domowych. Dostęp do zasobów licencjonowanych jest możliwy tylko dla uprawnionych użytkowników (osoby posiadające kartę biblioteczną). Logowanie odbywa się na podstawie loginu (ID) i hasła do konta bibliotecznego.

Wszystkie zbiory elektroniczne wchodzące w zasoby Biblioteki oraz znajdujące się w otwartym dostępie widoczne są na liście wyników multiwyszukiwarki Primo.

E-zbiory to: 

  • zagraniczne bazy abstraktowe - Medline, Web of Science Core Collection, SCOPUS;
  • serwisy pełnotekstowe (konsorcja czasopism zagranicznych) – EBSCOhost, Science Direct, Emerald, ProQuest, SpringerLink, Wiley Online Library;
  • polskie bazy bibliograficzne: Bazy Biblioteki Narodowej, AGRO, SIGŻ (System Informacji o Gospodarce Żywnościowej), Polska Bibliografia Lekarska, BAZTECH, Bibliografia Warmii i Mazur;
  • polskie bazy pełnotekstowe – Infor Lex Expert, EMIS Emerging Markets, Legalis (System Informacji Prawnej), LEX;
  • bazy książek elektronicznych – Knovel, eBook Academic Collection (EBSCOhost), IBUK Libra;
  • polskie e-czasopisma;
  • biblioteki cyfrowe;