Korzystanie ze zbiorów na miejscu

Znaczna część zbiorów udostępniana jest w wolnym dostępie, co oznacza m.in., że czytelnik:

 • ma swobodny dostęp do zbiorów,
 • samodzielnie odnajduje potrzebne pozycje na półce lub w katalogu,
 • odkłada materiały biblioteczne na wyznaczone miejsce lub oddaje je bibliotekarzowi,
 • jest zobowiązany do zarejestrowania u dyżurującego bibliotekarza wypożyczeń materiałów wynoszonych poza daną kolekcję, na teren Biblioteki.  
Książki

Wyłącznie na miejscu można korzystać z książek oznaczonych w katalogu komputerowym statusem „Wolny dostęp” lub „Na miejscu”.

Wszystkie książki znajdujące się w wolnym dostępie są zarejestrowane w Katalogu komputerowym, gdzie znajduje się informacja o ich lokalizacji. Aby znaleźć książkę na półce należy sprawdzić Symbol działu.

Na półkach, w obrębie poszczególnych działów, książki ustawione są w kolejności alfabetycznej według tytułów.


Na miejscu można korzystać z książek w następujących kolekcjach:

 • Kolekcja Nauk Społecznych (Żółta) - publikacje z zakresu m.in.: dziennikarstwa, filozofii, teologii, socjologii, nauk ekonomicznych, prawa i administracji, pedagogiki, reklamy.
 • Znajdująca się na terenie Kolekcji Nauk Społecznych - Sekcja Centrum Dokumentacji Europejskiej - publikacje związane z Unią Europejską.
 • Kolekcja Nauk Przyrodniczo-Technicznych (Zielona) publikacje z zakresu m.in.: matematyki, informatyki, ekologii, geodezji, biologii, zoologii, medycyny, medycyny weterynaryjnej, nauk technicznych, nauk rolniczych, technologii żywienia i żywności, organizacji i zarządzania, rachunkowości, architektury, planowania przestrzennego, architektury krajobrazu, geografii.
 • Kolekcja Nauk Humanistycznych – (Niebieska) publikacje z zakresu m.in.: sztuki, malarstwa, muzyki, filmu, teatru, sportu, turystyki, literatury, historii, językoznawstwa, archeologii, sztuki wojennej, biografie.
 • Informacja Naukowa - wydawnictwa informacyjne, słowniki i encyklopedie.
 • Zbiory Specjalne - zbiory wydane do 1945 roku, książki z zakresu bibliologii, bibliografie ogólne i dziedzinowe, wydawnictwa dotyczące Warmii i Mazur.
Czasopisma

Korzystanie z czasopism - podstawowe informacje

 • Z czasopism można korzystać wyłącznie na terenie Biblioteki.
 • Czasopisma są udostępniane w wolnym dostępie lub po wcześniejszym zamówieniu z Magazynu.
 • Biblioteka oferuje także elektroniczny dostęp do wybranych tytułów czasopism polskich i zagranicznych.

Czasopisma w wolnym dostępie

 • Znaczna część czasopism udostępniana jest w wolnym dostępie, co oznacza m.in., że czytelnik:
  • ma swobodny dostęp do zbiorów,
  • samodzielnie odnajduje potrzebne pozycje na półce lub w Katalogu,
  • odkłada materiały biblioteczne na wyznaczone miejsce lub oddaje je bibliotekarzowi,
  • jest zobowiązany do zarejestrowania wypożyczeń materiałów wynoszonych poza daną kolekcję, na teren Biblioteki.
 • Wszystkie czasopisma znajdujące się w wolnym dostępie są zarejestrowane w Katalogu komputerowym, gdzie znajduje się też informacja o ich lokalizacji.
 • Czasopisma w wolnym dostępie znajdują się w:
  • Dziale Informacji Naukowej - polskie i zagraniczne czasopisma naukowe i popularno-naukowe z zakresu nauk przyrodniczo-technicznych, polskie i zagraniczne czasopisma naukowe, popularno-naukowe i społeczno-kulturalne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, związane tematycznie z Unią Europejską oraz dzienniki i tygodniki. czasopisma wydawnictwa UWM,
  • Sekcji Zbiorów Specjalnych - czasopisma wydane przed 1945 rokiem oraz związane z regionem Warmii i Mazur.
 • Na półkach czasopisma ustawione są w kolejności alfabetycznej, oddzielnie polskie i zagraniczne.

Zamawianie czasopism

 • Aby zamówić czasopismo należy je wyszukać w Katalogu komputerowym.
 • Zamawiamy czasopisma o lokalizacji Magazyn czasopism.
 • W ciągu 2 dni należy odebrać zamówione czasopisma w Dziale Informacji Naukowej.
 • Wszystkie starsze pozycje, których nie ma w katalogu komputerowym, powinny być sprawdzone w katalogu kartkowym, który znajduje się w Dziale Informacji Naukowej.
 • Godziny realizacji zamówionych czasopism:

Poniedziałek – sobota, zamówienia złożone:
do 8.30 - odbiór po 9.00
8.30 - 9.30 - odbiór po 10.00
9.30 - 10.30 - odbiór po 11.00
10.30 - 11.30 - odbiór po 12.00
11.30 - 12.30 - odbiór po 13.00
12.30 - 13.30 - odbiór po 14.00
13.30 - 14.30 - odbiór po 15.00
14.30 - 15.30 - odbiór po 16.00
15.30 - 16.30 - odbiór po 17.00
16.30 - 17.30 - odbiór po 18.00
17.30 - 18.30 - odbiór po 19.00
po 18.30 - odbiór następnego dnia po 9.00

Zbiory Specjalne
 • ze zbiorów specjalnych korzystamy wyłącznie na miejscu, nie są one udostępniane do kopiowania,
 • zbiory wydane do 1945 roku (w tym stare druki), prace doktorskie obronione na UWM, zbiory kartograficzne, ikonograficzne, audiowizualne (płyty winylowe, CD, DVD, kasety video), mikrofilmy oraz mikrofisze udostępniane w Sekcji Zbiorów Specjalnych,
 • dokumenty normalizacyjne udostępniane w Punkcie Informacji Normalizacyjnej,
 • dokumenty patentowe udostępniane w Ośrodku Informacji Patentowej.