Logowanie

Do korzystania z komputerów i Internetu na terenie Biblioteki upoważnieni są użytkownicy posiadający ważne konto biblioteczne i zarejestrowani w programie Cafe Suite (serwer do zarządzania dostępem do Internetu). Obsługą tych kont zajmuje się Wypożyczalnia Główna.

Ze zbiorów elektronicznych Biblioteki można korzystać z dowolnego miejsca - na terenie Biblioteki, w sieci UWM i z komputerów domowych.

Dostęp do e-zbiorów jest możliwy dla uprawnionych użytkowników (osoby posiadające kartę biblioteczną).

Logowanie odbywa się na podstawie loginu (ID) i hasła do konta bibliotecznego.

Rodzaje kart bibliotecznych

 • Studenci i doktoranci UWM - kartą biblioteczną jest elektroniczna legitymacja studenta. Legitymacje wydawane są przez dziekanaty.
  • LOGIN (ID) - pesel
  • HASŁO - przy pierwszym logowaniu - kod kreskowy z legitymacji studenckiej/doktoranckiej, obowiązkowa zmiana hasła w systemie   bibliotecznym.
 •  Pracownicy UWM -  kartą biblioteczna jest legitymacja pracownicza UWM -  po aktywacji/rejestracji przez bibliotekarza
  • LOGIN (ID) - pesel
  • HASŁO - przy pierwszym logowaniu - kod kreskowy z legitymacji pracowniczej, obowiązkowa zmiana hasła w systemie 

Sposób logowania na stanowiskach komputerowych na terenie Biblioteki

 • studenci - login: pesel i hasło: kod kreskowy z legitymacji (tylko przy pierwszym logowaniu lub przy resecie hasła, następnie użytkownik zmienia hasło na swoje własne)
 •  pracownicy UWM - tak jak do konta bibliotecznego (tylko po samodzielnej synchronizacji kont: bibliotecznego i Cafe Suite, czyli wprowadzeniu takich samych haseł w obu dostępach)
 •  osoby spoza UWM - konto zakłada dyżurujący bibliotekarz w Wypożyczalni Głównej (wymagany dowód osobisty).

Użytkownicy, po zalogowaniu do sieci, mogą korzystać z komputerów i dostępu do Internetu w:

 • Kolekcjach Dziedzinowych – stanowiska: ZOLTA -XX*, ZIELONA-XX, NIEBIESKA-XX Kolekcji Dydaktycznej i holu głównym – stanowiska: WYPOZYCZALNIA-XX
 • Oddziale Informacji Naukowej i Czytelni Czasopism – stanowiska: INFORMACJA-XX
 • Antresola- stanowiska: ANTRESOLA-XX.

* XX - numer stanowiska

Komputery o nazwach KATALOG-XX służą do korzystania wyłącznie z katalogu biblioteki i zasobów z domeny uwm.edu.pl.

Wszyscy użytkownicy mogą logować się na komputerach oznaczonych, jako przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, także na tych, przy których znajduje się skaner. Osoby bez specjalnych uprawnień nie mogą korzystać ze znajdującego się przy skanerach oprogramowania do rozpoznawania tekstu Abbyy Fine Reader.

Pamiętaj, że...

 • karty bibliotecznej/elektronicznej legitymacji studenta nie można pożyczać ani odstępować innym osobom
 • zagubienie lub zniszczenie karty bibliotecznej należy zgłosić w Wypożyczalni Głównej
 • zagubienie lub zniszczenie legitymacji elektronicznej należy zgłosić w odpowiednim dziekanacie.