Konferencja i wystawa „Ocalić od zapomnienia: z dziejów wyższej uczelni weterynaryjnej we Lwowie”

konferencja

 

Celem konferencji jest popularyzacja historii polskojęzycznej wyższej uczelni weterynaryjnej istniejącej we Lwowie w latach 1881- 1939 .

Banery obrazujące dzieje lwowskiej uczelni  powstały w ramach projektu „Nowatorskie podejście do dziedzictwa historycznego: dziedzictwo naukowe medycyny weterynaryjnej polsko-ukraińskiego pogranicza” Vetheritage zrealizowanego w latach 2021-2023 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Współpracy Transgranicznej  Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020 Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa realizowanego przez Lwowski Narodowy Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego, Lubelską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną oraz Podkarpacką Izbę  Lekarsko-Weterynaryjna .

Głównym zadaniem projektu była digitalizacja zasobów historycznych dotyczących polskojęzycznego szkolnictwa weterynaryjnego we Lwowie z lat 1881 - 1939 zgromadzonych w  Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego. Poddano cyfryzacji  również dokumenty i fotografie  pochodzące ze zbiorów prywatnych udostępnione przez rodziny absolwentów Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie  Podkarpackiej i Lubelskiej  Izbie  Lekarsko-Weterynaryjna oraz znajdujące się w Archiwum Państwowym w Przemyślu .  W trakcie trwania prac nad projektem wykonano ponad 5000 skanów wydawnictw dokumentów fotografii oraz zdjęć eksponatów rozproszonych na terenie lwowskiej uczelni . Projekt zakończył się Piknikami Weterynaryjnymi w Sanoku , Puławach i Lwowie ,gdzie posumowano jego wyniki w formie konferencyjnej oraz wystawą bogato ilustrowanych banerów  z opisem  w języku polskim i ukraińskim prezentujących historię polskojęzycznej uczelni weterynaryjnej we Lwowie w oparciu o  pozyskany materiał archiwalny

 Ramowy  Program Konferencji

  • Otwarcie konferencji , przywitanie gości i uczestników, wystąpienia gości
  • Ałła Vyniarskia główny koordynator projektu VetHeritage  z  Lwowskiego Narodowego  Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego. Zbigniew Wróblewski ekspert projektu VetHeritage, Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko - Weterynaryjna - Informacja  o projekcie VetHeritage
  • Antoni Gamota emerytowany profesor Lwowskiego Narodowego  Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego główny konsultantant  projektu VetHeritage- Reminiscencje historyczne związane z historią Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie.
  • Zbigniew Wróblewski-  Absolwenci  Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie na Warmii i Mazurach
  • Zbigniew Wróblewski - Historia lwowskiej uczelni weterynaryjnej we Lwowie w pigułce wraz z prezentacją banerów
  • Dyskusja
  • Pokaz materiałów audiowizualnych powstałych w ramach projektu Vet Heritage
  • Zwiedzanie wystawy banerów dyskusje kuluarowe

Miejsce konferencji: Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, sala 116

Termin: 1.02.2004  godz. 11.00 – 16.00

Organizatorzy: Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego, Warmińsko Mazurska Izba Lekarsko Weterynaryjna,  Lwowski Narodowy Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział w Olsztynie

ZAPRASZAMY DO POBRANIA KATALOGU WYSTAWY [.pdf]