Historia

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powstała 1 września 1999 r. z połączenia Biblioteki Akademii Rolniczo-Technicznej (zał. w 1951 r.) i Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej (zał. w 1974 r.). Biblioteka Uniwersytecka stała się największą biblioteką naukową północno-wschodniego regionu Polski, zbiory w chwili połączenia liczyły razem 797.510 wol./jedn. Wszyscy pracownicy i studenci UWM mają także prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" przy ul. Kardynała Hozjusza 15, gdzie mieści się Wydział Teologii Uniwersytetu.

W październiku 2007 r. został oddany do użytku nowoczesny gmach Biblioteki (o ogólnej powierzchni 19 423 m2), zbudowany na terenie kampusu uniwersyteckiego Kortowo II. Nowy budynek Biblioteki pozwolił na scalenie rozproszonych zbiorów i podniesienie jakości oferowanych usług. Biblioteka wyposażona została w sprzęt do digitalizacji zbiorów, fumigacyjną komorę próżniową (do dezynfekcji zbiorów bibliotecznych i akt archiwalnych) oraz system elektronicznego zabezpieczenia zbiorów.

Zbiory na terenie Biblioteki, poza tradycyjną wypożyczalnią, zostały udostępnione w Wypożyczalni Dydaktycznej oraz nowoczesnych czytelniach w tzw. „wolnym dostępie”. Ważnym elementem przestrzeni bibliotecznej są pomieszczenia służące działalności dydaktycznej, pokoje pracy indywidualnej oraz duża liczba miejsc przeznaczonych do samodzielnej nauki. Biblioteka oferuje użytkownikom dodatkowe usługi oraz przestrzeń do swobodnej nauki i spotkań, wyposażoną w mobilne meble, tj. miękkie fotele,  lampy, pufy, oraz stacjonarne komputery i bezprzewodowy Internet.

Biblioteka Uniwersytecka UWM oferuje czytelnikom:
  • 720 miejsc czytelnianych,
  • 105 stanowisk komputerowych,
  • 8 pokoi do pracy indywidualnej,
  • 10 miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami
  • 4 sale dydaktyczne (łącznie 150 miejsc),
  • salę konferencyjną na 350 miejsc,
  • 3 urządzenia do samodzielnego wypożyczania książek (SelfChecki),
  • całodobową wrzutnię służącą do zwrotu książek,
  • automaty z przekąskami i gorącymi napojami.