Polityka prywatności

Informacja o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników Biblioteki jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą przy ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn;
 2. Z Inspektorem Danych Osobowych UWM można skontaktować się przez formularz kontaktowy na stronie internetowej: uwm.edu.pl/daneosobowe/formularz, przez e-mail: bkw@uwm.edu.pl, pod nr tel.: 89-523-36-78 lub pisemnie na adres: ul. Prawocheńskiego 9, pok. 109, 10-719 Olsztyn;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., art. 4 ustawy o bibliotekach z 27 czerwca 1997 (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 574) oraz art. 88 pkt. 1 i 4 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2183 z późn. zm.), w połączeniu z §44 Statutu UWM;
 4. Dane osobowe podane w formularzach będą przetwarzane w celu realizacji komunikacji lub dostarczania usług i informacji za pośrednictwem serwisów Biblioteki Uniwersyteckie UWM, a w szczególności w celu:
  • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu kontaktowym;
  • założenia konta bibliotecznego;
  • wysłania informacji, zaproszeń na konferencje i wydarzenia;
  • organizacji i przeprowadzenia szkoleń, konferencji;
  • zgłoszenia zapotrzebowania na książkę;
  • organizacji i przeprowadzenia wycieczek.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem:
  a) przypadków przewidzianych przepisami prawa,
  b) podmiotów, którym Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie powierzył przetwarzanie danych osobowych użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej UWM  na podstawie zawartych umów:
  - Ex Libris a ProQuest Company (system biblioteczny Biblioteki Uniwersyteckiej UWM);
  - LIBCOM Piotr Karwasiński ( obsługa użytkowników aplikacja Libsmart Payment);
 6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa, niezbędny do realizacji usług bibliotecznych;
 7. Każdy użytkownik Biblioteki posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 8. Prawa użytkownika, o których mowa wyżej, są realizowane zgodnie z procedurami określonymi na stronie Inspektora Ochrony Danych UWM: http://uwm.edu.pl/daneosobowe;
 9. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 10. podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji przez Bibliotekę usługi.
Pliki cookies

Biblioteka Uniwersytecka przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę biblioteki. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że pliki cookies będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień przeglądarki. Pliki cookies stosowane przez serwis bu.uwm.edu.pl zbierają informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp. Korzystamy także z plików cookies https://marketingplatform.google.com/about/analytics/, które służą do prowadzenia statystyk dla witryny bu.uuw.edu.pl. 

Serwisy obce, do których prowadzą odnośniki umiwszczone na stronie bu.uwm.edu.pl mogą używać plików cookies innych niż wymienione powyżej. Uprzejmie prosimy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Biblioteka Uniwersytecka nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujących na tych serwisach.

Pliki "cookies" można zablokować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Można tak zmienić ustawienia przeglądarki, aby otrzymywać powiadomienie przed każdą próbą umieszczenia pliku "cookie". Można również zmienić ustawienia w taki sposób, że przeglądarka odrzuca wszystkie pliki cookie lub tylko niektóre z nich.
Brak odpowiednich zmian tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików "cookies" w serwisach Biblioteki Uniwersyteckiej (zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki). Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcji naszych serwisów.

Informacje o zmianie ustawień dla wybranych przeglądarek:

Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać pod adresem http://www.uwm.edu.pl/polityka-cookies