Sprawozdania

 

Pełne sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej [.pdf]

---

Dane statystyczne na temat działalności Biblioteki Uniwersyteckiej

2023

Stan zbiorów

 • Liczba książek (w woluminach) - 850 181
 • Liczba czasopism (w woluminach) - 193 034
 • Liczba zbiorów specjalnych (w jednostkach) - 74 072
 • Liczba baz danych (w tytułach) - 102
 • Liczba czasopism elektronicznych (w tytułach) - 65 333 
 • Liczba książek elektronicznych (licencje na czas określony i nieokreślony) - 464 295 

 

Udostępnianie

 • Liczba zarejestrowanych użytkowników - 31 865 
 • Liczba wypożyczeń na zewnątrz (w jednostkach) - 105 511 
 • Liczba udostępnień na miejscu (w jednostkach) - 84 875 
 • Liczba odwiedzin w czytelniach - 78 000
 • Liczba zrealizowanych zamówień międzybibliotecznych krajowych i zagranicznych - 1 294 

 

Usługi informacyjne

 • Liczba ściągniętych dokumentów z pełnotekstowych baz danych i czasopism elektronicznych - 1 407 792
 • Liczba wykonanych skanów na zamówienie czytelników - 9 984

 

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa

 • Liczba obiektów zdigitalizowanych - 4 649 (103 publikacji w 2023 r.)
 • Liczba użytkowników - 914 025

 

Pracownicy

 • Liczba etatów - – 109
 • Liczba wystaw  - 9
 • Liczba publikacji pracowników (w tym zgłoszone do druku) - 9
 • Liczba wygłoszonych referatów - 7

 

Infrastruktura

 • Liczba miejsc do pracy dla użytkowników - 822
 • Liczba miejsc do pracy dla osób niepełnosprawnych - 10
 • Liczba stanowisk komputerowych dla użytkowników -  107

 

2022

Stan zbiorów

 • Liczba książek (w woluminach) - 841 147
 • Liczba czasopism (w woluminach) - 193 599
 • Liczba zbiorów specjalnych (w jednostkach) - 64 534
 • Liczba baz danych (w tytułach) - 89
 • Liczba czasopism elektronicznych (w tytułach) - 55 947
 • Liczba książek elektronicznych (licencje na czas określony i nieokreślony) - 456 516

 

Udostępnianie

 • Liczba zarejestrowanych użytkowników - 29 929
 • Liczba wypożyczeń na zewnątrz (w jednostkach) - 88 440
 • Liczba udostępnień na miejscu (w jednostkach) - 49 342
 • Liczba odwiedzin w czytelniach - 29 522
 • Liczba zrealizowanych zamówień międzybibliotecznych krajowych i zagranicznych - 1 085

 

Usługi informacyjne

 • Liczba ściągniętych dokumentów z pełnotekstowych baz danych i czasopism elektronicznych - 1 407 792
 • Liczba wykonanych skanów na zamówienie czytelników - 9 984

 

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa

 • Liczba obiektów zdigitalizowanych - 4 546 (20 publikacji w 2022 r.)
 • Liczba użytkowników - 542 312

 

Pracownicy

 • Liczba etatów - – 114,5
 • Liczba wystaw  - 8
 • Liczba publikacji pracowników (w tym zgłoszone do druku) - 10
 • Liczba wygłoszonych referatów - 2

 

Infrastruktura

 • Liczba miejsc do pracy dla użytkowników - 822
 • Liczba miejsc do pracy dla osób niepełnosprawnych - 10
 • Liczba stanowisk komputerowych dla użytkowników -  113

 

2021

Stan zbiorów

 • Liczba książek (w woluminach) - 832 681
 • Liczba czasopism (w woluminach) - 193 168
 • Liczba zbiorów specjalnych (w jednostkach) - 67 171
 • Liczba baz danych (w tytułach) - 85
 • Liczba czasopism elektronicznych (w tytułach) - 48 767
 • Liczba książek elektronicznych (licencje na czas określony i nieokreślony) - 443 069

 

Udostępnianie

 • Liczba zarejestrowanych użytkowników - 28 916
 • Liczba wypożyczeń na zewnątrz (w jednostkach) - 96 591
 • Liczba udostępnień na miejscu (w jednostkach) - 49 342
 • Liczba odwiedzin w czytelniach - 39 377
 • Liczba zrealizowanych zamówień międzybibliotecznych krajowych i zagranicznych - 1 639

 

Usługi informacyjne

 • Liczba ściągniętych dokumentów z pełnotekstowych baz danych i czasopism elektronicznych - 1 407 792
 • Liczba wykonanych skanów na zamówienie czytelników - 9 984

 

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa

 • Liczba obiektów zdigitalizowanych - 4 526 (302 publikacji w 2021 r.)
 • Ogólna liczba odwiedzin czytelników - 5 097 669

 

Pracownicy

 • Liczba etatów - 119,5
 • Liczba wystaw  - 7
 • Liczba publikacji pracowników (w tym zgłoszone do druku) - 13
 • Liczba wygłoszonych referatów - 2

 

Infrastruktura

 • Liczba miejsc do pracy dla użytkowników - 822
 • Liczba miejsc do pracy dla osób niepełnosprawnych - 10
 • Liczba stanowisk komputerowych dla użytkowników -  105

 

2020

Stan zbiorów

 • Liczba książek (w woluminach) - 824 920
 • Liczba czasopism (w woluminach) - 191 927
 • Liczba zbiorów specjalnych (w jednostkach) - 65 664
 • Liczba baz danych (w tytułach) - 82
 • Liczba czasopism elektronicznych (w tytułach) - 42 312
 • Liczba książek elektronicznych (licencje na czas określony i nieokreślony) - 243 163

 

Udostępnianie

 • Liczba zarejestrowanych użytkowników - 34 780
 • Liczba wypożyczeń na zewnątrz (w jednostkach) - 88 001
 • Liczba udostępnień na miejscu (w jednostkach) - 119 003
 • Liczba odwiedzin w czytelniach - 35 200
 • Liczba zrealizowanych zamówień międzybibliotecznych krajowych i zagranicznych - 1 929

 

Usługi informacyjne

 • Liczba ściągniętych dokumentów z pełnotekstowych baz danych i czasopism elektronicznych - 1 033 582
 • Liczba wykonanych skanów na zamówienie czytelników - 5 430

 

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa

 • Liczba obiektów zdigitalizowanych - 4 224 (25 publikacji w 2020 r.)
 • Ogólna liczba odwiedzin czytelników - 5 097 669

 

Pracownicy

 • Liczba etatów - 124,5
 • Liczba pracowników działalności podstawowej ze stopniem służbowym bibliotekarza dyplomowanego - 6 (do 30.09.2020)
 • Liczba wystaw  - 3
 • Liczba publikacji pracowników (w tym zgłoszone do druku) - 22
 • Liczba wygłoszonych referatów (na konferencjach online) - 2

 

Infrastruktura

 • Liczba miejsc do pracy dla użytkowników - 720
 • Liczba miejsc do pracy dla osób niepełnosprawnych - 10
 • Liczba stanowisk komputerowych dla użytkowników - 159

 

2019

Stan zbiorów

 • Liczba książek (w woluminach) - 816 841
 • Liczba czasopism (w woluminach) - 191 559
 • Liczba zbiorów specjalnych (w jednostkach) - 191 559
 • Liczba baz danych (w tytułach) - 67
 • Liczba czasopism elektronicznych (w tytułach) - 41 083
 • Liczba książek elektronicznych (licencje na czas określony i nieokreślony) - 234 720

 

Udostępnianie

 • Liczba zarejestrowanych użytkowników - 31 923
 • Liczba wypożyczeń na zewnątrz (w jednostkach) - 234 362
 • Liczba udostępnień na miejscu (w jednostkach) - 375 123
 • Liczba odwiedzin w czytelniach - 104 234
 • Liczba zrealizowanych zamówień międzybibliotecznych krajowych i zagranicznych - 1 793

 

Usługi informacyjne

 • Liczba ściągniętych dokumentów z pełnotekstowych baz danych i czasopism elektronicznych - 793 283

 

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa

 • Liczba obiektów zdigitalizowanych - 4 199 (1423 w 2019 r.)
 • Ogólna liczba odwiedzin czytelników - 2 886 957

 

Pracownicy

 • Liczba etatów - 130
 • Liczba pracowników działalności podstawowej ze stopniem służbowym bibliotekarza dyplomowanego - 6
 • Liczba wystaw, zebrań naukowych i innych imprez - 69
 • Liczba publikacji pracowników (w tym zgłoszone do druku) - 21
 • Liczba wygłoszonych referatów - 11

 

Infrastruktura

 • Liczba miejsc do pracy dla użytkowników - 720
 • Liczba miejsc do pracy dla osób niepełnosprawnych - 10
 • Liczba stanowisk komputerowych dla użytkowników - 159

 

2018

Stan zbiorów

 • Liczba książek (w woluminach) - 807 901
 • Liczba czasopism (w woluminach) - 191 041
 • Liczba zbiorów specjalnych (w jednostkach) - 63 684
 • Liczba baz danych (w tytułach) - 62
 • Liczba czasopism elektronicznych (w tytułach) - 89 000
 • Liczba książek elektronicznych (licencje na czas określony i nieokreślony) - 245 310

 

Udostępnianie

 • Liczba zarejestrowanych użytkowników - 35 766
 • Liczba wypożyczeń na zewnątrz (w jednostkach) - 217 649
 • Liczba udostępnień na miejscu (w jednostkach) - 224 461
 • Liczba odwiedzin w czytelniach - 168 999
 • Liczba zrealizowanych zamówień międzybibliotecznych krajowych i zagranicznych - 2 886

 

Usługi informacyjne

 • Liczba logowań do licencjonowanych baz danych - 692 361
 • Liczba ściągniętych dokumentów z pełnotekstowych baz danych i czasopism elektronicznych - 808 440

 

Biblioteka Cyfrowa UWM

 • Liczba obiektów zdigitalizowanych - 5 275 (67 w 2018 r.)
 • Liczba odwiedzin czytelników - 288 950

 

Pracownicy

 • Liczba etatów - 134
 • Liczba pracowników działalności podstawowej ze stopniem służbowym bibliotekarza dyplomowanego - 6
 • Liczba wystaw, zebrań naukowych i innych imprez - 69
 • Liczba publikacji pracowników (w tym zgłoszone do druku) - 21
 • Liczba wygłoszonych referatów - 11

 

Infrastruktura

 • Liczba miejsc do pracy dla użytkowników - 720
 • Liczba miejsc do pracy dla osób niepełnosprawnych - 10
 • Liczba stanowisk komputerowych dla użytkowników - 159

 

2017

 Stan zbiorów

 • Liczba książek (w woluminach) - 797 598
 • Liczba czasopism (w woluminach) - 188 409
 • Liczba zbiorów specjalnych (w jednostkach) - 62 788
 • Liczba baz danych (w tytułach) - 62
 • Liczba czasopism elektronicznych (w tytułach) - 89 000
 • Liczba książek elektronicznych (licencje na czas określony i nieokreślony) - 193 981

 

Udostępnianie

 • Liczba zarejestrowanych użytkowników - 36 525
 • Liczba wypożyczeń na zewnątrz (w jednostkach) - 288 533
 • Liczba udostępnień na miejscu (w jednostkach) - 274 411
 • Liczba odwiedzin w czytelniach - 195 407
 • Liczba zrealizowanych zamówień międzybibliotecznych krajowych i zagranicznych - 2 711

 

Usługi informacyjne

 • Liczba logowań do licencjonowanych baz danych - 207 126
 • Liczba ściągniętych dokumentów z pełnotekstowych baz danych i czasopism elektronicznych - 833 060

 

Biblioteka Cyfrowa UWM

 • Liczba obiektów zdigitalizowanych - 2 709 (521 w 2016 r.)
 • Liczba odwiedzin czytelników - 278 805

 

Pracownicy

 • Liczba etatów - 138
 • Liczba pracowników działalności podstawowej ze stopniem służbowym bibliotekarza dyplomowanego - 6
 • Liczba wystaw, zebrań naukowych i innych imprez - 28
 • Liczba publikacji pracowników (w tym zgłoszone do druku) - 45
 • Liczba wygłoszonych referatów - 13

 

Infrastruktura

 • Liczba miejsc do pracy dla użytkowników - 822
 • Liczba miejsc do pracy dla osób niepełnosprawnych - 10
 • Liczba stanowisk komputerowych dla użytkowników - 166

 

2016

2016

Stan zbiorów

 • Liczba książek (w woluminach) – 785 344
 • Liczba czasopism (w woluminach) – 186 009
 • Liczba zbiorów specjalnych (w jednostkach) - 62 234
 • Liczba baz danych (w tytułach) - 63
 • Liczba czasopism elektronicznych (w tytułach) - 89 000
 • Liczba książek elektronicznych (licencje na czas określony i nieokreślony) – 148 304

 

Udostępnianie

 • Liczba zarejestrowanych użytkowników - 36 620
 • Liczba wypożyczeń na zewnątrz (w jednostkach) – 259 687
 • Liczba udostępnień na miejscu (w jednostkach) – 314 091
 • Liczba odwiedzin w czytelniach – 225 055
 • Liczba zrealizowanych zamówień międzybibliotecznych krajowych i zagranicznych - 2 171

 

Usługi informacyjne

 • Liczba logowań do licencjonowanych baz danych – 169 481
 • Liczba ściągniętych dokumentów z pełnotekstowych baz danych i czasopism elektronicznych – 1 140 855

 

Biblioteka Cyfrowa UWM

 • Liczba obiektów zdigitalizowanych - 2 486 (376 w 2016 r.)
 • Liczba odwiedzin czytelników – 2 523 084

 

Pracownicy

 • Liczba etatów - 142
 • Liczba pracowników działalności podstawowej ze stopniem służbowym bibliotekarza
 • dyplomowanego - 6
 • Liczba wystaw, zebrań naukowych i innych imprez – 49
 • Liczba publikacji pracowników (w tym zgłoszone do druku) - 35
 • Liczba wygłoszonych referatów - 17

 

Infrastruktura

 • Liczba miejsc do pracy dla użytkowników - 822
 • Liczba miejsc do pracy dla osób niepełnosprawnych - 10
 • Liczba stanowisk komputerowych dla użytkowników - 168

 

2015

Stan zbiorów

 • Liczba książek (w woluminach) - 771 867
 • Liczba czasopism (w woluminach) - 184 232
 • Liczba zbiorów specjalnych (w jednostkach) - 60 987
 • Liczba baz danych (w tytułach) - 58
 • Liczba czasopism elektronicznych (w tytułach) - 89 000
 • Liczba książek elektronicznych (licencje na czas określony i nieokreślony) - 148 294

 

Udostępnianie

 • Liczba zarejestrowanych użytkowników - 40 656
 • Liczba wypożyczeń na zewnątrz (w jednostkach) - 216 808
 • Liczba udostępnień na miejscu (w jednostkach) - 416 400
 • Liczba odwiedzin w czytelniach - 254 746
 • Liczba zrealizowanych zamówień międzybibliotecznych krajowych i zagranicznych - 2 509

 

Usługi informacyjne

 • Liczba logowań do licencjonowanych baz danych - 151 820
 • Liczba ściągniętych dokumentów z pełnotekstowych baz danych i czasopism elektronicznych - 1 235 047

 

Biblioteka Cyfrowa UWM

 • Liczba obiektów zdigitalizowanych - 2110
 • Liczba odwiedzin czytelników - 3 441 459

 

Pracownicy

 • Liczba etatów - 144,75
 • Liczba pracowników działalności podstawowej ze stopniem służbowym bibliotekarza dyplomowanego - 6
 • Liczba wystaw, zebrań naukowych i innych imprez - 15
 • Liczba publikacji pracowników (w tym zgłoszone do druku) - 31
 • Liczba wygłoszonych referatów - 15

 

Infrastruktura

 • Liczba miejsc do pracy dla użytkowników - 822
 • Liczba miejsc do pracy dla osób niepełnosprawnych - 10
 • Liczba stanowisk komputerowych dla użytkowników – 201

 

2014

Stan zbiorów

 • Liczba książek (w woluminach) - 760 311
 • Liczba czasopism (w woluminach) - 181 841
 • Liczba zbiorów specjalnych (w jednostkach) - 60 425
 • Liczba baz danych (w tytułach) - 58
 • Liczba czasopism elektronicznych (w tytułach) - 89 000
 • Liczba książek elektronicznych (licencje na czas określony i nieokreślony) - 148 294

Udostępnianie

 • Liczba zarejestrowanych użytkowników - 42 863
 • Liczba wypożyczeń na zewnątrz (w jednostkach) - 288 886
 • Liczba udostępnień na miejscu (w jednostkach) - 457 959
 • Liczba odwiedzin w czytelniach - 265 797
 • Liczba zrealizowanych zamówień międzybibliotecznych krajowych i zagranicznych - 2 693

Usługi informacyjne

 • Liczba logowań do licencjonowanych baz danych - 175 142
 • Liczba ściągniętych dokumentów z pełnotekstowych baz danych i czasopism elektronicznych - 661 632

Biblioteka Cyfrowa UWM

 • Liczba obiektów zdigitalizowanych - 1912
 • Liczba odwiedzin czytelników - 1 336 805

Pracownicy

 • Liczba etatów - 147
 • Liczba pracowników działalności podstawowej ze stopniem służbowym bibliotekarza
 • dyplomowanego - 7
 • Współpraca bibliotek, organizacja imprez, aktywność zawodowa Liczba konferencji - 10
 • Liczba wystaw, zebrań naukowych i innych imprez - 17
 • Liczba publikacji pracowników (w tym zgłoszone do druku) - 22
 • Liczba wygłoszonych referatów - 21

Infrastruktura

 • Liczba miejsc do pracy dla użytkowników - 822
 • Liczba miejsc do pracy dla osób niepełnosprawnych - 10
 • Liczba stanowisk komputerowych dla użytkowników – 201

 

2013

Stan zbiorów

 • Liczba książek (w woluminach) - 749 998
 • Liczba czasopism (w woluminach) - 179 738
 • Liczba zbiorów specjalnych (w jednostkach) – 59 736
 • Liczba baz danych (w tytułach) - 57
 • Liczba czasopism elektronicznych (w tytułach) - 66 871
 • Liczba książek elektronicznych (licencje na czas określony i nieokreślony) – 109 170

Udostępnianie

 • Liczba zarejestrowanych użytkowników - 48 257
 • Liczba wypożyczeń na zewnątrz (w jednostkach) - 328 995
 • Liczba udostępnień na miejscu (w jednostkach) – 518 641
 • Liczba odwiedzin w czytelniach – 307 991
 • Liczba zrealizowanych zamówień międzybibliotecznych krajowych i zagranicznych - 2 848

Usługi informacyjne

 • Liczba logowań do licencjonowanych baz danych – 139 561
 • Liczba ściągniętych dokumentów z pełnotekstowych baz danych i czasopism
 • elektronicznych – 422 571

Biblioteka Cyfrowa UWM

 • Liczba obiektów zdigitalizowanych – 2 192
 • Liczba wyświetleń publikacji – brak danych (liczba odwiedzin czytelników – 981 588)

Pracownicy

 • Liczba etatów - 148,75
 • Liczba pracowników działalności podstawowej ze stopniem służbowym bibliotekarza
 • dyplomowanego - 7

Współpraca bibliotek, organizacja imprez, aktywność zawodowa

 • Liczba konferencji - 1
 • Liczba wystaw, zebrań naukowych i innych imprez – 15
 • Liczba publikacji pracowników – 14 (w tym zgłoszone do druku)
 • Liczba wygłoszonych referatów - 7

Infrastruktura

 • Liczba miejsc do pracy dla użytkowników - 822
 • Liczba miejsc do pracy dla osób niepełnosprawnych – 10
 • Liczba stanowisk komputerowych dla użytkowników – 199

 

2012

Stan zbiorów

 • Liczba książek (w woluminach) - 740 876
 • Liczba czasopism (w woluminach) - 175 036
 • Liczba zbiorów specjalnych (w jednostkach) - 62 728
 • Liczba baz danych (w tytułach) - 50
 • Liczba czasopism elektronicznych (w tytułach) - 66 871
 • Liczba książek elektronicznych (licencje na czas określony i nieokreślony) - 71
 • 989

Udostępnianie

 • Liczba zarejestrowanych użytkowników - 57 141
 • Liczba wypożyczeń na zewnątrz (w jednostkach) - 373 782
 • Liczba udostępnień na miejscu (w jednostkach) - 471 847
 • Liczba odwiedzin w czytelniach - 439 137
 • Liczba zrealizowanych zamówień międzybibliotecznych krajowych i
 • zagranicznych - 3 832

Usługi informacyjne

 • Liczba logowań do licencjonowanych baz danych - 125 996
 • Liczba ściągniętych dokumentów z pełnotekstowych baz danych i czasopism
 • elektronicznych - 363 056

Biblioteka Cyfrowa UWM

 • Liczba obiektów zdigitalizowanych - 1 496
 • Liczba wyświetleń publikacji - 49 010

Pracownicy

 • Liczba etatów - 142,75
 • Liczba pracowników działalności podstawowej ze stopniem służbowym
 • bibliotekarza dyplomowanego – 5
 • Współpraca bibliotek, organizacja imprez, aktywność zawodowa Liczba
 • konferencji - 1
 • Liczba wystaw, zebrań naukowych i innych imprez - 17
 • Liczba publikacji pracowników - 13
 • Liczba wygłoszonych referatów - 8

Infrastruktura

 • Liczba miejsc do pracy dla użytkowników - 822
 • Liczba miejsc do pracy dla osób niepełnosprawnych - 1
 • Liczba stanowisk komputerowych dla użytkowników – 194

 

2011

Stan zbiorów

 • Liczba książek (w woluminach) - 741 334
 • Liczba czasopism (w woluminach) - 172 772
 • Liczba zbiorów specjalnych (w jednostkach) - 62 587
 • Liczba baz danych (w tytułach) - 23
 • Liczba czasopism elektronicznych (w tytułach) - 4 323
 • Liczba książek elektronicznych (licencje na czas określony
 • i nieokreślony) - 1 989

Udostępnianie

 • Liczba zarejestrowanych użytkowników – 40 842
 • Liczba wypożyczeń na zewnątrz (w jednostkach) – 361 650
 • Liczba udostępnień na miejscu (w jednostkach) – 616 081
 • Liczba odwiedzin w czytelniach – 410 844
 • Liczba zrealizowanych zamówień międzybibliotecznych
 • krajowych i zagranicznych – 3 411

Usługi informacyjne

 • Liczba odpowiedzi na zapytania informacyjne – 200 000
 • Liczba logowań do licencjonowanych baz danych – 96 525
 • Liczba ściągniętych dokumentów z pełnotekstowych baz
 • danych i czasopism elektronicznych – 292 595
 • Liczba logowań do katalogu online - 300 000

Biblioteka Cyfrowa UWM

 • Liczba obiektów zdigitalizowanych - 200
 • Liczba wyświetleń publikacji – 38 397

Pracownicy

 • Liczba etatów – 147,25
 • Liczba pracowników działalności podstawowej ze stopniem
 • służbowym bibliotekarza dyplomowanego - 3

Współpraca bibliotek, organizacja imprez, aktywność

zawodowa

 • Liczba wystaw, zebrań naukowych i innych imprez - 18
 • Liczba publikacji pracowników - 17
 • Liczba wygłoszonych referatów - 12

Infrastruktura

 • Liczba miejsc do pracy dla użytkowników - 837
 • Liczba miejsc do pracy dla osób niepełnosprawnych - 1
 • Liczba stanowisk komputerowych dla użytkowników – 212

 

2010

Stan zbiorów

 • Liczba książek (w woluminach) - 737 613
 • Liczba czasopism (w woluminach) - 167 538
 • Liczba zbiorów specjalnych (w jednostkach) - 62 803
 • Liczba baz danych (w tytułach) - 23
 • Liczba czasopism elektronicznych (w tytułach) - 4 323
 • Liczba książek elektronicznych (licencje na czas określony
 • i nieokreślony) – 1491

Udostępnianie

 • Liczba zarejestrowanych użytkowników - 33 802
 • Liczba wypożyczeń na zewnątrz (w jednostkach) - 450 016
 • Liczba udostępnień na miejscu (w jednostkach) - 937 641
 • Liczba odwiedzin w czytelniach - 462 765
 • Liczba zrealizowanych zamówień międzybibliotecznych
 • krajowych i zagranicznych - 3 318

Usługi informacyjne

 • Liczba odpowiedzi na zapytania informacyjne - 190 764
 • Liczba logowań do licencjonowanych baz danych - 100 002
 • Liczba ściągniętych dokumentów z pełnotekstowych baz
 • danych i czasopism elektronicznych - 154 741
 • Liczba logowań do katalogu online - 300 000

Biblioteka Cyfrowa UWM

 • Liczba obiektów zdigitalizowanych - 197
 • Liczba wyświetleń publikacji - 18 992

Pracownicy

 • Liczba etatów - 141,25
 • Liczba pracowników działalności podstawowej ze stopniem
 • służbowym
 • bibliotekarza dyplomowanego - 3

Współpraca bibliotek, organizacja imprez, aktywność

zawodowa

 • Liczba zorganizowanych konferencji, seminariów - 2
 • Liczba wystaw, zebrań naukowych i innych imprez - 10
 • Liczba publikacji pracowników - 35
 • Liczba wygłoszonych referatów - 10

Infrastruktura

 • Liczba miejsc do pracy dla użytkowników - 855
 • Liczba miejsc do pracy dla osób niepełnosprawnych - 1
 • Liczba stanowisk komputerowych dla użytkowników – 225

 

2009

Stan zbiorów

 • Liczba książek (w woluminach) - 723 456
 • Liczba czasopism (w woluminach) - 161 888
 • Liczba zbiorów specjalnych (w jednostkach) - 62 540
 • Liczba baz danych (w tytułach) - 26
 • Liczba czasopism elektronicznych (w tytułach) - 4 323
 • Liczba książek elektronicznych (licencje na czas określony i
 • nieokreślony) - 1709

Udostępnianie

 • Liczba zarejestrowanych użytkowników - 32 224
 • Liczba wypożyczeń na zewnątrz (w jednostkach) - 378 831
 • Liczba udostępnień na miejscu (w jednostkach) - 774 313
 • Liczba odwiedzin w czytelniach - 361 367
 • Liczba zrealizowanych zamówień międzybibliotecznych
 • krajowych i zagranicznych - 4 040

Usługi informacyjne

 • Liczba odpowiedzi na zapytania informacyjne - 35 482
 • Liczba logowań do licencjonowanych baz danych - 109 201
 • Liczba ściągniętych dokumentów z pełnotekstowych baz
 • danych i czasopism elektronicznych - 85 449
 • Liczba logowań do katalogu online - 1 990 202

Biblioteka Cyfrowa UWM

 • Liczba obiektów zdigitalizowanych - 136
 • Liczba wyświetleń publikacji - 18 314

Pracownicy

 • Liczba etatów - 142,75
 • Liczba pracowników działalności podstawowej ze stopniem
 • służbowym bibliotekarza dyplomowanego - 3

Współpraca bibliotek, organizacja imprez, aktywność

zawodowa

 • Liczba zorganizowanych konferencji, seminariów - 1
 • Liczba wystaw, zebrań naukowych i innych imprez - 5
 • Liczba publikacji pracowników - 15
 • Liczba wygłoszonych referatów - 14

Infrastruktura

 • Liczba miejsc do pracy dla użytkowników - 882
 • Liczba miejsc do pracy dla osób niepełnosprawnych – 1
 • Liczba stanowisk komputerowych dla użytkowników – 266