Otwarte dane badawcze

Otwarte dane badawcze (poradnik)

Plan zarządzania danymi w projekcie badawczym. Wersja rozszerzona (PL)

Plan zarządzania danymi w projekcie badawczym. Wersja skrócona (ENG)

Wytyczne NCN dla wnioskodawców do uzupełnienia PLANU ZARZĄDZANIA DANYMI

 

Otwarte dane badawcze (Open data) – to dane wytworzone w trakcie badań i użyte w pracy naukowej,  udostępnione w trakcie lub po zakończeniu realizacji projektu, do których każdy bez ograniczeń ma swobodny
i bezpłatny dostęp.
Zalety udostępniania danych zebranych w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł agend krajowych
i zagranicznych:
•    zakończenie projektu nie oznacza zakończenia wykorzystywania danych badawczych;
•    standaryzacja danych  badawczych i metadanych;
•    możliwość weryfikacji przeprowadzonych badań naukowych w oparciu o udostępnione dane badawcze;
•    wzrost widoczności prowadzonych badań oraz zwiększenie cytowalności publikacji i zbiorów danych badawczych;
•    prezentacja informacji istotnych przy wyszukiwaniu członków krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych, ekspertów, partnerów do projektów itp.;
•    uniknięcie powtórnego finansowania tych samych badań.
 


Zasady FAIR Data
•    Findable – dane powinny być możliwie do znalezienia;
•    Accessible – dane badawcze lub zespoły danych powinny być dostępne dzięki zastosowaniu określonych standardów do ich opisu, czyli metadanych.
•    Interoperable – interoperacyjność danych, zespołów danych lub metadanych umożliwia ich wymianę
i wykorzystanie do celów naukowych nie tylko przez osoby, ale także w sposób maszynowy.
•    Reusable –  dane lub zbiory danych mogą być ponownie wykorzystane (dane są „wielokrotnego użytku").
 


Gdzie udostępniać dane badawcze


Inne przykłady Planów Zarządzania Danymi
https://www.bu.umk.pl/plan-zarzadzania-danymi
https://dmponline.dcc.ac.uk/public_plans
https://dmptool.org/public_plans
 


Konsultacje w zakresie Planu Zarządzania Danymi w ramach projektów składanych do Narodowego Centrum Nauki

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie
mgr Monika Bartnik, mgr Joanna Suchto
tel. 89 523 49 57, 89 524 63 08
monika.bartnik@uwm.edu.pl
joanna.suchto@uwm.edu.pl