Rezerwacja pokojów

pokoje

Chcesz uczyć się w miejscu przeznaczonym wyłącznie dla Ciebie? Zarezerwuj pokój

Oto co należy zrobić:

 • wpisz w katalogu on-line hasło "rezerwacja", z listy wyników wybierz jeden z dwóch rodzajów pokoi dostępnych w BIbliotece Uniwersyteckiej UWM:
  • Rezerwacja pokoju indywidualnej nauki
  • Rezerwacja pokoju wyciszeń dla osób z niepełnosprawnosciami
 • wejdź na stronę główną Biblioteki, wybierz opcję Rezerwuj pokój, wskaż właściwą lokalizację i kliknij belkę poniżej:
Rezerwacja pokoju indywidualnej nauki (1 osobowe)

Dotyczy pokoju 109,112,113 (I piętro, antresola)

Rezerwacja pokoju wyciszeń dla osób z niepełnosprawnosciami (grupowe)

Dotyczy pokoju: 

110 - MORSKI

111 - DŻUNGLA

114 - ZEN

Przygotowane w ramach projektu pt. "Żagiel możliwosci - model dostępności UWM w Olsztynie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Po wybraniu konkretnego pokoju Spośród osiągalnych miejsc wybierz Status egzemplarza: Rezerwuj miejsce, a następnie w kalendarzu wybierz konkretną datę i wskaż godzinę w jednym z sześciu slotów 

 • 08:00 - 09:45
 • 10:00 - 11:45
 • 12:00 - 13:45
 • 14:00 - 15:45
 • 16:00 - 17:45
 • 18:00 - 19:45

Następnie potwierdź rezerwację klikając Wyślij zamówienie.

Po rezerwacji należy udać się po klucz do Informatorium (parter). 

UWAGA:  Przy odbiorze klucza pokoju wyciszeń niezbędne jest potwierdzenie specjalnych uprawnień (zaświadczenie lub inny dokument, ewentualnie kontakt pracownika Informatorium z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami, UWM).

Pamiętaj, aby uwzględnić wytyczne bezpieczeństwa.

Po wejściu do budynku Biblioteki:

 • w szatni pobierz klucz do szafki - tam pozostaw również odzież wierzchnią oraz torbę lub plecak
 • do czytelni można zabrać własny laptop, narzędzia piśmiennicze oraz książki
 • zgłoś się do dyżurującego bibliotekarza w Informatorium, który potwierdzi rezerwację i wyda klucz 
 • zdezynfekuj ręce i stolik
 • pozostaw po sobie porządek
 • zgłoś zakończenie pracy i udaj się do wyjścia.

Pokoje wyciszeń dla osób z niepełnosprawnościami przygotowano w ramach projektu pt. "Żagiel możliwosci - model dostępności UWM w Olsztynie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.