Seminarium „Otwarty dostęp w nauce”

slider


Open Access Week to międzynarodowe wydarzenie znane w Polsce pod nazwą Tydzień Otwartej Nauki. W tych dniach na całym świecie odbywają się wydarzenia promujące otwarty dostęp do treści naukowych (Open Access), organizowane przez instytucje akademickie, biblioteki, ale także przez naukowców czy studentów. Obchodzony jest globalnie każdego roku w październiku zarówno online, jak i offline.

Tegoroczne obchody Tygodnia Otwartego Dostępu odbędą się w dniach 24-30 października 2022, organizowane pod hasłem: „Otwartość dla sprawiedliwości klimatycznej”. Hasło przewodnie, stało się okazją do podjęcia zarówno wspólnych działań jak i podniesienia wiedzy i świadomości na temat roli otwartej nauki w dążeniu do sprawiedliwości klimatycznej. Służy to wspieraniu nawiązywania kontaktów i współpracy pomiędzy ruchem klimatycznym a międzynarodową społecznością otwartej nauki. Jak twierdzą organizatorzy „Dzielenie się wiedzą jest prawem człowieka, a walka z kryzysem klimatycznym wymaga szybkiej wymiany wiedzy ponad granicami geograficznymi, gospodarczymi i dziedzinowymi”.

W ramach tegorocznych obchodów zapraszamy na seminarium „Otwarty dostęp w nauce”, które odbędzie się 27 października 2022 o godz. 12:00 w sali 116 Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie. W trakcie wydarzenia wystąpią"

  • dr hab. Marek Salamonowicz - Pełnomocnik Rektora UWM ds. otwartego dostępu z Wydziału Prawa i Administracji, z wykładem pt. „Korzyści wynikające z realizacji polityki otwartego dostępu w ramach szkół wyższych”
  • mgr Jolanta Osiecka-Murawa z Działu Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej, która opowie o „Bazie Wiedzy UWM – portalu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”.

Serdecznie zapraszamy

plakat open access