Wystartowała Baza Wiedzy UWM

baza wiedzy UWM

Baza Wiedzy UWM to projekt koordynowany przez Bibliotekę Uniwersytecką, który powstawał przez ostatnich dwanaście miesięcy. Służy do zarządzania wiedzą i materiałem badawczym Uniwersytetu. Stanowi centralny system ewidencji, archiwizacji i upowszechniania efektów działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej pracowników oraz doktorantów Uczelni. 

Więcej informacji znajduje się w materiałach naszych uniwersyteckich mediów: