Punkt Informacji Normalizacyjnej

Punkt Informacji Normalizacyjnej (PIN; Sekcja Zbiorów Specjalnych, I piętro, p. 106) jest autoryzowanym przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) miejscem w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM, które uprawnionym użytkownikom zapewnia:

  • informację normalizacyjną;
  • dostęp do treści Polskich Norm i wydawnictw Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN).

Zasady korzystania:

  • Polskie Normy udostępniane są na miejscu w formie elektronicznej i papierowej. 
  • Dostęp do pełnotekstowej Bazy Polskich Norm możliwy jest stacjonarnie na stanowiskach w PIN. Baza jest aktualizowana na bieżąco.
  • Zgodnie z umową o współpracy zawartą przez Rektora UWM i Prezesa PKN w dniu 3 stycznia 2011 roku dla pracowników i studentów UWM w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wykonania kopii fragmentów norm (tabele, wykresy, schematy) na potrzeby dydaktyczne/naukowe. 
  • Szczegółowe zasady udostępniania zawarte są w regulaminie PIN.

Polecane linki:

Kontakt PIN: tel.: 89 524-63-44, 89 524-63-05; e-mail: pinuwm@uwm.edu.pl
*PIN posiada aktualne Świadectwo Stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI zgodne z PN-EN/IEC 27001:2017-06.