Płatności

 

Zachęcamy do korzystania z możliwości uiszczania opłat bibliotecznych poprzez elektroniczny system płatniczy Libsmart Payment, realizowany przez firmę PayU S.A.

Dzięki tej usłudze w każdej chwili i miejscu możesz uiścić należności za książki niezwrócone i zniszczone, za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych czy płatne usługi biblioteczne (zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do regulaminu).

ZASADY REGULOWANIA OPŁAT ZA USŁUGI BIBLIOTECZNE

 • Opłaty mogą być dokonywane:
  • osobiście w Wypożyczalni Głównej (wpłata do kasy potwierdzona wydrukiem z systemu lub paragonem z kasy fiskalnej),
  • przez elektroniczny system płatniczy realizowany przez firmę PayU S.A.
 • Do korzystania z serwisu pobierania opłat z użyciem bankowości elektronicznej uprawnieni są użytkownicy posiadający konto biblioteczne z prawem do wypożyczeń na zewnątrz i zgłoszonym aktywnym adresem e-mail oraz konto bankowe z aktywnym kanałem internetowym.
 • Usługi, za które opłatę można wykonać elektronicznie wraz z należnymi kwotami, widoczne są na koncie użytkownika w systemie bibliotecznym.
 • Dostęp do serwisu pobierania opłat przez Bibliotekę Uniwersytecką za pośrednictwem bankowości elektronicznej jest możliwy po zalogowaniu się na konto czytelnika w katalogu online Biblioteki Uniwersyteckiej. Serwis Biblioteki przekierowuje użytkowników do serwisu transakcyjnego PayU, gdzie opłata może zostać dokonana.
 • Wygenerowana przez serwis kwota do zapłaty nie podlega podziałowi na raty.
 • Po dokonaniu procedur związanych z wpłaceniem opłaty, użytkownik otrzymuje potwierdzenie dokonanej operacji na adres e-mail zgłoszony w systemie bibliotecznym. Usunięcie opłat rozliczonych elektronicznie przez użytkownika dokonywane jest w momencie zaksięgowania przelewu przez bank użytkownika serwisu transakcyjnego.
 • W przypadku posiadania przez czytelnika dzieł, których termin zwrotu został przekroczony, wygenerowanie przez serwis opłaty powoduje automatyczne ustawienie terminu zwrotu książek na trzeci dzień od dnia zaksięgowania przelewu przez bank użytkownika. Zmianie terminu zwrotu w tym trybie nie podlegają wypożyczenia krótkoterminowe, o których mowa w § 5 pkt. 4, oraz wypożyczenia książek, na które zostało złożone zamówienie innego użytkownika w systemie bibliotecznym.
 • Reklamacje związane z usługą bankowości elektronicznej należy zgłaszać w Wypożyczalni Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej UWM.
 • Biblioteka Uniwersytecka nie odpowiada za problemy techniczne leżące po stronie serwisu transakcyjnego PayU.