Przysposobienie biblioteczne


Przysposobienie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów I roku studiów stacjonarnych i musi być zaliczone do końca I semestru.

Podstawą zaliczenia przedmiotu Przysposobienie biblioteczne w systemie USOS jest poprawne rozwiązanie testu (minimum 66,67%). Materiały szkoleniowe i test dostępne będą na platformie Moodle UWM, w zakładce Biblioteka Uniwersytecka - Przysposobienie biblioteczne.

Aby rozwiązać test należy:

  •  zalogować się na Moodle UWM, wybrać: Użytkownicy CAS (Centralny System Uwierzytelnienia UWM) i  użyć haseł z USOS,
  •  z dostępnych kursów wybrać Biblioteka Uniwersytecka - Przysposobienie biblioteczne,
  •  z lewego menu w module Administracja wybrać: Zapisz mnie na ten kurs,
  •  odnaleźć swój wydział i rozpocząć test.

Osoby odpowiedzialne za Przysposobienie biblioteczne dla poszczególnych wydziałów (pdf)


Zasady zaliczania przedmiotu PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE -  WSZJK-USOS-BU-1:

  •     Sylabus przedmiotu PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE na pierwszym stopniu kształcenia (pdf)     
  •     Sylabus przedmiotu PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE na drugim stopniu kształcenia (pdf)