Przysposobienie biblioteczne


Przysposobienie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów I roku studiów stacjonarnych i musi być zaliczone do końca I semestru.

Podstawą zaliczenia przedmiotu Przysposobienie biblioteczne w systemie USOS jest poprawne rozwiązanie testu (minimum 60%). Materiały szkoleniowe i test dostępne są na platformie Moodle UWM, w zakładce Biblioteka Uniwersytecka - Przysposobienie biblioteczne 2020.

Aby rozwiązać test należy:

  •  zalogować się na Moodle UWM, wybrać: Użytkownicy CAS (Centralny System Uwierzytelnienia UWM) i  użyć haseł z USOS,
  •  z dostępnych kursów wybrać Biblioteka Uniwersytecka - Przysposobienie biblioteczne 2020,
  •  zapisać się na kurs,
  •  odnaleźć swój wydział i rozpocząć test.

Test należy wykonać do 30.01.2021.

Osoby odpowiedzialne za Przysposobienie biblioteczne dla poszczególnych wydziałów


Zasady zaliczania przedmiotu PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE:

Sylabus przedmiotu PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE na pierwszym stopniu kształcenia - Załącznik nr 1 do procedury WSZJK-USOS-BU-1
Sylabus przedmiotu PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE na drugim stopniu kształcenia - Załącznik nr 2 do procedury WSZJK-USOS-BU-1
Sylabus przedmiotu PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE na studiach jednolitych - Załącznik nr 3 do procedury WSZJK-USOS-BU-1