Przysposobienie biblioteczne

Przysposobienie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów I roku studiów stacjonarnych i musi być zaliczone do końca pierwszego semestru 2023/2024.

Zaliczenie przedmiotu Przysposobienie biblioteczne w systemie USOS będzie dokonywane w II połowie stycznia 2024 r.

Podstawą zaliczenia przedmiotu Przysposobienie biblioteczne w systemie USOS jest poprawne rozwiązanie testu (minimum 66,67%). Materiały szkoleniowe i test są dostępne na platformie Moodle UWM, w zakładce Biblioteka Uniwersytecka - Przysposobienie biblioteczne.

Aby rozwiązać test należy:

  •  zalogować się na Moodle UWM, wybrać: Logowanie kontem USOS,
  •  z dostępnych kursów wybrać Biblioteka Uniwersytecka - Przysposobienie biblioteczne,
  •  zapisać się na kurs,
  •  odnaleźć swój wydział i rozpocząć test.

Osoby odpowiedzialne za Przysposobienie biblioteczne dla poszczególnych wydziałów

 

Zasady zaliczania przedmiotu PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE:

Sylabus przedmiotu PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE na pierwszym stopniu kształcenia - Załącznik nr 1 do procedury WSZJK-USOS-BU-1
Sylabus przedmiotu PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE na drugim stopniu kształcenia - Załącznik nr 2 do procedury WSZJK-USOS-BU-1
Sylabus przedmiotu PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE na studiach jednolitych - Załącznik nr 3 do procedury WSZJK-USOS-BU-1