Uruchomienie Wypożyczalni Głównej

Uruchomienie biblioteki

Szanowni Czytelnicy

Na mocy Zarządzenia Nr 44 Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 z dniem 11 maja uruchomiona zostaje wypożyczalnia w Bibliotece Uniwersyteckiej

Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z nowymi zasadami wypożyczania książek i zapraszamy do składania zamówień.

Nowe zasady wypożyczania książek