Szkolenia


Oferta szkoleń:

 • Wyszukiwanie informacji w źródłach elektronicznych
 • Wyszukiwanie informacji w źródłach tradycyjnych
 • Katalog biblioteczny online i wyszukiwarka PRIMO
 • Elektroniczne bazy prawnicze
 • Analiza cytowań w bazie Web of Science Core Collection
 • Analiza cytowań w bazie Scopus
 • Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku
   

Szkolenia są skierowane do:

 • studentów
 • doktorantów
 • pracowników naukowych
   

Miejsce szkoleń:

 • Biblioteka Uniwersytecka
   

Zgłoszenia są przyjmowane:

 • osobiście w Dziale Informacji Naukowej
 • email: bib.oin@uwm.edu.pl
 • tel.: 89 523-49-57; 89 523-49-76